เนื่องจากอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีห้องเรียนปฏิบัติการหลายห้อง ซึ่ง ในห้องเรียนปฏิบัติการจะมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน มีช่างเทคนิคจากศูนย์บรรณให้บริการ 1 คน การให้บริการเป็นไปในรูปแบบผู้ใช้งานเปิดระบบโสตใช้งานเองเนื่องจากห้องปฏิบัติการมีจำนวนมากนายช่างไม่สามารถเปิดระบบโสตทัศนูปกรณ์ได้หมดทุกห้อง กรณี ไม่สามารถเปิดระบบโสตทัศนูปกรณ์ใช้งานได้ ผู้ใช้บริการติดต่อนายช่างเทคนิคผ่านทางช่องทาง โทรศัพท์ส่วนตัว  Line Facebook ช่างเทคนิคเข้าดำเนินการแก้ไข จากการให้บริการรูปแบบข้างต้น ทำให้ไม่มีข้อมูลในการให้บริการ ไม่มีการประเมินผลการดำเนินงาน การให้บริการล่าช้า ศูนย์บรรณนาสารและสื่อการศึกษามองเห็นปัญหาการให้บริการในรูปแบบดังกล่าวจึงได้พัฒนา LINE OA ในการให้บริการ โดยได้นำร่องในการให้บริการกับอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีห้องเรียนปฏิบัติการผู้ใช้บริการสามารถ สแกน qr code เพิ่มเพื่อน เลือกบริการงานโสต อาคาร ชั้น ห้อง ผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์ข้อความแจ้งปัญหาได้เลย ช่างเทคนิคเห็นข้อมูลเข้าดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จผู้ใช้บริการประเมินผลการดำเนินงานของช่างเทคนิค จากการให้บริการผ่าน LINE OA ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งได้ทุกคนที่เจอปัญหาการใช้งานอุปกณณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีข้อมูลในการให้บริการ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ประเมินผลการดำเนินงานของช่างเทคนิคได้ นายช่างเทคนิคสามารถช่วยกันดูติดตามงานได้ Hits: 33Pongsuwan KaewthongRead More →

ความสำคัญของการติดตั้งและทดสอบสายส่งและสายอากาศ อุปกรณ์ดาวเทียมและเครื่องมือที่ใช้งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม อุปกรณ์และการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ KU – BAND อุปกรณ์และการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ C – BAND และการติดตั้งอุปกรณ์ผสมสัญญาณจานดาวเทียม ระบบ C – Band และ ระบบ KU – Band Hits: 46Pongsuwan KaewthongRead More →

ไมค์สายเป็นไมค์รูปแบบหนึ่งที่มีติดตั้งในห้องเรียน ห้องประชุมสัมมนา รวมไปถึงในงานการแสดงสันทนาการความบันเทิง ปัญหาหนึ่งที่พบเจอคือ ไมค์สายดูดปาก ทำให้ผู้ใช้งานหวาดระแวงในการจับไมค์พูด วันนี้เรามาดูสาเหตุและวิธืแก้ไขปัญหาดังกล่าว สาเหตุไมค์สายดูดปาก เพราะระบบเสียงของเราไม่ได้ลงกราวด์หรือระบบกราวด์ของอาคารไม่มีระบบกราวด์หรือมีระบบกราว์ดแต่ใช้งานไม่ได้ ทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลในระบบรวมถึงไมค์ของเราด้วย เวลาเราจับไมค์กระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านตัวเราเพื่อหาทางลงดิน จึงทำให้เรารู้สึกสัมผัสได้ถึงอาการไฟดูดหรือ ไมค์ดูดปากนั่นเองครับ วิธีแก้ไขไมค์สายดูดปาก วิธีแก้ไขง่ายๆหาสายไฟเปล่ามาหนึ่งเส้น พันติดกับหัวน๊อตของระบบเสียง จะเป็นมิกเซอร์ หรือเพาเวอร์แอมป์ก็ได้ ปลายสายไฟอีกด้านให้พันติดกับตะปูหรือแท่งเหล็กแล้วตอกลงดินให้ลึกๆ หรือตอกลงที่ชื้นๆ จะดีมาก หรือจะใช้วิธีกลับปลั๊กของระบบเสียงก็จะช่วยได้ระดับหนึ่ง ถ้าระบบไฟในอาคารมีกราวด์แนะนำให้ใช้ปลั๊กที่มี 3 ขา เพื่อให้กราวด์ไปลงในระบบของไฟบ้านก็จะปลอดภัยและหมดปัญหาอาการไฟดูด หรือไมค์ดูดปากได้แล้วครับ ผู้ใช้งานสามารถป้องกันตัวเองได้โดย -ใช้ไมค์ลอยทดแทนไมค์สาย – นำฟองน้ำหุ้มหัวไมค์สายขณะใช้งาน -สวมรองเท้าทุกครั้งขณะใช้งาน หลังจากเรารู้สาเหตุและวิธีแก้ไขจากปัญหาไมค์สายดูดปากแล้วท่านสามารถใช้งานไมค์สายได้อย่างปลอดภัย ที่มา:AT prosound-shop Hits: 101Pongsuwan KaewthongRead More →

ไฟรั่วนั้นเป็นอาการที่กระแสไฟฟ้าสามารถรั่วไหลออกจากวงจรไฟฟ้าไปสู่ภายนอกได้ เช่นผิวของสายไฟ โลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งสามารถเกิดได้จากในหลากหลายสาเหตุ อาทิเช่น การเดินระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมภาพลง วิธีตวจเช็คว่าบ้านมี ไฟรั่วหรือไม่ ด้วยตัวเอง ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด โดยที่ไม่ต้องสับคัทเอาท์หรือเบรกเกอร์ลง สังเกตที่ตรงมิเตอร์ของที่บ้านว่าแผ่นจานหมุนอยู่หรือไม่ ถ้ายังหมุนอยู่ เช็คอีกครั้งว่า ปิดไฟทุกดวงหมดหรือไม่ แต่ถ้ามั่นใจแล้วว่า ปิดไฟทุกดวงแล้ว แสดงว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วเกิดขึ้นในบ้านของคุณนั่นเอง อย่าวางใจแม้มิเตอร์จะหยุดหมุนแล้ว คุณจะต้องจดหมายเลขมิเตอร์และจดจำตำแหน่งแผ่นหมุนว่าหยุดอยู่ที่ตำแหน่งใด หลังจากนั้นทิ้งไวประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วกลับมาตรวจสอบดูอีกรอบ ! ถ้าทุกอย่างเป็นเหมือนเดิม แสดงว่าไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วเกิดขึ้นภายในบ้านของคุณ กรณีที่ มีกระแสไฟฟ้ารั่ว แต่ไม่มั่นใจว่ารั่วมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าใด ต้องใช้ไขควงวัดไฟแตะไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้า หากพบว่ามีแสงปรากฏขึ้นมาที่ไขควงแสดงว่าเกิดไฟฟ้ารั่ว ให้หยุดใช้ทันที และนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปซ่อมให้ปกติ 4 จุดสังเกตสัญญาณเตือนว่ามีไฟฟ้ารั่ว ค่าไฟสูงขึ้นผิดปกติ เครื่องตัดไฟทำงานบ่อย   เครื่องตัดไฟรั่ว เป็นอุปกรณ์ที่ทุกบ้านจำเป็นจะต้องมี โดยอุปกรณ์ตัดไฟจะมีให้เลือก  2 แบบ คือ · RCCB ใช้ตัดไฟรั่วอย่างเดียวเฉพาะจุด· RCBO ใช้ตัดไฟทั้งไฟรั่ว ไฟเกิน ไฟช็อตRead More →

กระบวนการผลิตหนังสั้น (Short Film Production)  ใช้หลักการ 3P ใน ดังนี้ 1. การเตรียมงานก่อนการผลิต (Pre-Production) เป็นการวางแผนการวางโครงเรื่องให้กับงานที่กำลังจะถ่ายทำทั้งหมด การถ่ายทำจะดำเนินไปด้วยดี งานออกมาเรียบร้อยโดยกิจกรรมก่อนการถ่ายทำ มีดังต่อไปนี้ การจัดหาเรื่องราวและเขียนบทเป็นการนำเอาเรื่องราวประเด็นหรือเนื้อหาที่น่าสนใจมาผูกเป็นเรื่องราวแล้ว พัฒนาจนเป็นบทหนัง การเลือกผู้กำกับ ทีมงาน และนักแสดง ซึ่งโดยทั่วไปจะมีผู้อำนวยการผลิตเป็นผู้คัดเลือกผู้กำกับที่เหมาะสมกับแนวทางของหนัง และร่วมกันจัดหา ทีมงานแต่ละฝ่ายที่มีความสามารถในด้านนั้น ๆ และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างดี รวมทั้งคัดเลือกนักแสดงหลักของเรื่องที่มีความเหมาะสมและสามารถแสดงได้อย่างสมบทบาท การกำหนดงบประมาณในการถ่ายทำ เป็นการประมาณวงเงินที่ใช้จ่ายในการถ่ายทำเพื่อให้การบริหาร การเงิน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และราบรื่น การจัดเอกสารการถ่ายทำโดยการวิเคราะห์บทและแยกย่อยออกเป็นเบรกดาวน์ (Breakdown Sheet) คือ เอกสารที่แตกรายละเอียดการถ่ายทำของแต่ละฉาก/ซีน เช่น เลขซีน เรื่องย่อของซีน เวลาการถ่ายทำ สถานที่ นักแสดงและตัวประกอบที่เข้าฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก เป็นต้น หรือเอกสารสรุปอย่าง Scene lists, Set lists, CastRead More →

สายนำสัญญาณเสียง เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นำสัญญาณเสียง ในการต่อพ่วงกันของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบ เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้สายสัญญาณที่ใช้ในระบบเสียง PA นั้น มีทั้งสายไมโครโฟน, สายแจ็คเครื่องดนตรี (กีตาร์,คีย์บอร์ด), สาย Line สำหรับงานติดตั้ง, และสายลำโพงด้วยงานของระบบ PA ที่ดี จึงต้องการคุณภาพเสียงที่ดี มีความชัดเจนของเสียง มีความสะอาดของเสียง และเสียงรบกวนน้อยที่สุดในปัจจุบัน “สายสัญญาณ” ในระบบเสียง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือแบบบาล๊านซ์ (Balanced) และแบบอันบาล๊านซ์ (Unbalanced) 1. แบบบาล๊านซ์ (Balanced)มีการใช้สายสัญญาณในการนำทางสัญญาณถึงสามเส้นด้วยกัน ได้แก่ ขั้วบวก ขั้วลบ และขั้วดิน (Sleeve) ทำให้ได้กระแสสัญญาณในการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถใช้สายสัญญาณในระยะทางที่เพิ่มขึ้น ลดการสูญเสียสัญญาณที่มาจากความต้านทาน (Impedanced) ที่อยู่ในเครื่องมือ หรือสายสัญญาณลงไปได้มากจึงมีผลทำให้ได้คุณภาพเสียงที่ชัดเจน เสียงรบกวนต่างๆ ตํ่าลง มีมิติชัดเจน แม่นยำขึ้น ย่านความถี่สมบูรณ์มากขึ้น หัวแจ็คที่ใช้กับสายสัญญาณแบบบาล๊านซ์ (Balanced)Read More →

-ปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าในสื่อโทรทัศน์นั้นมีการผลิตรายการออกมาหลายรูปแบบมากมายซึ่งเราจะเห็นว่าการมีหลายรูปแบบรายการโทรทัศน์มันเป็นเทคนิคหรือลีลาในการที่เราจะนำเสนอภาพและเสียงไปให้กับผู้ชมได้รับทราบในเนื้อหาที่เราต้องการจะสื่อความหมายออกไปเพื่อให้ประชาชนหรือคนที่ดูนั้นสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องและเหมาะสมเพราะฉะนั้นการผลิตรายการโทรทัศน์จึงมีหลายรูปแบบ 1.รายการพูดหรือบรรยาย เป็นรายการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสาร      มีผู้ดำเนินรายการเพียงคนเดียวเป็นผู้ที่ออกมาพูดหรือบรรยาย มีภาพกับเสียงประกอบเข้าไปหรือ Insert เข้าไป เพื่อที่จะไม่ให้การรับชมไม่น่าเบื่อ 2. รายการสนทนา มีลักษณะของการพูดคุยหรือสนทนากันเป็นประเด็นต่างๆที่เราได้ตกลงกันไว้ มีพิธีกรและผู้ร่วมสนทนาอาจจะมีประมาณสองหรือสามคน เป็นลักษณะของการพูดคุยหรือการให้ข่าวสารกับประชาชน 3. รายการอภิปราย รายการพวกนี้จะเป็นลักษณะของการเสนอประเด็นของสังคมที่กำลังสำคัญหรือกำลังเป็นกระแสอยู่มีผู้ดำเนินรายการหนึ่งคนเป็นคนที่ป้อนคำถาม +ผู้ร่วมมีสองคนหรือสามคนอาจจะมีทั้งสองฝ่ายๆที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย 4. รายการสัมภาษณ์ ลักษณะรายการจะมีประเด็นของบุคคลนั่นเป็นกระแสอยู่หรือเหตุการณ์นั้นเป็นจะแสอยู่ มีลักษณะคล้ายๆกับรายการสนทนา ผู้ดำเนินรายการเป็นคนถามและผู้ร่วมรายการเป็นคนตอบ Hits: 76Pongsuwan KaewthongRead More →