Categories PDCA Smart Classroom

One Stop Service สำหรับงานโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาตร์ผ่าน LINE  OA

เนื่องจากอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีห้องเรียนปฏิบัติการหลายห้อง ซึ่ง ในห้องเรียนปฏิบัติการจะมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน มีช่างเทคนิคจากศูนย์บรรณให้บริการ 1 คน การให้บริการเป็นไปในรูปแบบผู้ใช้งานเปิดระบบโสตใช้งานเองเนื่องจากห้องปฏิบัติการมีจำนวนมากนายช่างไม่สามารถเปิดระบบโสตทัศนูปกรณ์ได้หมดทุกห้อง กรณี ไม่สามารถเปิดระบบโสตทัศนูปกรณ์ใช้งานได้ ผู้ใช้บริการติดต่อนายช่างเทคนิคผ่านทางช่องทาง โทรศัพท์ส่วนตัว  Line Facebook ช่างเทคนิคเข้าดำเนินการแก้ไข จากการให้บริการรูปแบบข้างต้น ทำให้ไม่มีข้อมูลในการให้บริการ ไม่มีการประเมินผลการดำเนินงาน การให้บริการล่าช้า ศูนย์บรรณนาสารและสื่อการศึกษามองเห็นปัญหาการให้บริการในรูปแบบดังกล่าวจึงได้พัฒนา LINE OA ในการให้บริการ โดยได้นำร่องในการให้บริการกับอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีห้องเรียนปฏิบัติการผู้ใช้บริการสามารถ สแกน…

อ่านต่อ

สายส่งและสายอากาศ

ความสำคัญของการติดตั้งและทดสอบสายส่งและสายอากาศ อุปกรณ์ดาวเทียมและเครื่องมือที่ใช้งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม อุปกรณ์และการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ KU – BAND อุปกรณ์และการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ C – BAND และการติดตั้งอุปกรณ์ผสมสัญญาณจานดาวเทียม ระบบ C – Band และ ระบบ KU – Band Views: 62Pongsuwan…

อ่านต่อ

ไมค์สายดูดปากแก้ไขอย่างไร

ไมค์สายเป็นไมค์รูปแบบหนึ่งที่มีติดตั้งในห้องเรียน ห้องประชุมสัมมนา รวมไปถึงในงานการแสดงสันทนาการความบันเทิง ปัญหาหนึ่งที่พบเจอคือ ไมค์สายดูดปาก ทำให้ผู้ใช้งานหวาดระแวงในการจับไมค์พูด วันนี้เรามาดูสาเหตุและวิธืแก้ไขปัญหาดังกล่าว สาเหตุไมค์สายดูดปาก เพราะระบบเสียงของเราไม่ได้ลงกราวด์หรือระบบกราวด์ของอาคารไม่มีระบบกราวด์หรือมีระบบกราว์ดแต่ใช้งานไม่ได้ ทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลในระบบรวมถึงไมค์ของเราด้วย เวลาเราจับไมค์กระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านตัวเราเพื่อหาทางลงดิน จึงทำให้เรารู้สึกสัมผัสได้ถึงอาการไฟดูดหรือ ไมค์ดูดปากนั่นเองครับ วิธีแก้ไขไมค์สายดูดปาก วิธีแก้ไขง่ายๆหาสายไฟเปล่ามาหนึ่งเส้น พันติดกับหัวน๊อตของระบบเสียง จะเป็นมิกเซอร์ หรือเพาเวอร์แอมป์ก็ได้ ปลายสายไฟอีกด้านให้พันติดกับตะปูหรือแท่งเหล็กแล้วตอกลงดินให้ลึกๆ หรือตอกลงที่ชื้นๆ จะดีมาก หรือจะใช้วิธีกลับปลั๊กของระบบเสียงก็จะช่วยได้ระดับหนึ่ง ถ้าระบบไฟในอาคารมีกราวด์แนะนำให้ใช้ปลั๊กที่มี 3…

อ่านต่อ

อันตรายจากไฟรั่ว!

ไฟรั่วนั้นเป็นอาการที่กระแสไฟฟ้าสามารถรั่วไหลออกจากวงจรไฟฟ้าไปสู่ภายนอกได้ เช่นผิวของสายไฟ โลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งสามารถเกิดได้จากในหลากหลายสาเหตุ อาทิเช่น การเดินระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมภาพลง วิธีตวจเช็คว่าบ้านมี ไฟรั่วหรือไม่ ด้วยตัวเอง ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด โดยที่ไม่ต้องสับคัทเอาท์หรือเบรกเกอร์ลง สังเกตที่ตรงมิเตอร์ของที่บ้านว่าแผ่นจานหมุนอยู่หรือไม่ ถ้ายังหมุนอยู่ เช็คอีกครั้งว่า ปิดไฟทุกดวงหมดหรือไม่ แต่ถ้ามั่นใจแล้วว่า ปิดไฟทุกดวงแล้ว แสดงว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วเกิดขึ้นในบ้านของคุณนั่นเอง อย่าวางใจแม้มิเตอร์จะหยุดหมุนแล้ว คุณจะต้องจดหมายเลขมิเตอร์และจดจำตำแหน่งแผ่นหมุนว่าหยุดอยู่ที่ตำแหน่งใด หลังจากนั้นทิ้งไวประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วกลับมาตรวจสอบดูอีกรอบ…

อ่านต่อ

3 ขั้นตอนผลิตหนังสั้น

กระบวนการผลิตหนังสั้น (Short Film Production)  ใช้หลักการ 3P ใน ดังนี้ 1. การเตรียมงานก่อนการผลิต (Pre-Production) เป็นการวางแผนการวางโครงเรื่องให้กับงานที่กำลังจะถ่ายทำทั้งหมด การถ่ายทำจะดำเนินไปด้วยดี งานออกมาเรียบร้อยโดยกิจกรรมก่อนการถ่ายทำ มีดังต่อไปนี้ การจัดหาเรื่องราวและเขียนบทเป็นการนำเอาเรื่องราวประเด็นหรือเนื้อหาที่น่าสนใจมาผูกเป็นเรื่องราวแล้ว พัฒนาจนเป็นบทหนัง การเลือกผู้กำกับ ทีมงาน และนักแสดง ซึ่งโดยทั่วไปจะมีผู้อำนวยการผลิตเป็นผู้คัดเลือกผู้กำกับที่เหมาะสมกับแนวทางของหนัง และร่วมกันจัดหา ทีมงานแต่ละฝ่ายที่มีความสามารถในด้านนั้น ๆ…

อ่านต่อ

สายนำสัญญาณเสียง  

สายนำสัญญาณเสียง เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นำสัญญาณเสียง ในการต่อพ่วงกันของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบ เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้สายสัญญาณที่ใช้ในระบบเสียง PA นั้น มีทั้งสายไมโครโฟน, สายแจ็คเครื่องดนตรี (กีตาร์,คีย์บอร์ด), สาย Line สำหรับงานติดตั้ง, และสายลำโพงด้วยงานของระบบ PA ที่ดี จึงต้องการคุณภาพเสียงที่ดี มีความชัดเจนของเสียง มีความสะอาดของเสียง และเสียงรบกวนน้อยที่สุดในปัจจุบัน “สายสัญญาณ” ในระบบเสียง แบ่งออกเป็น 2…

อ่านต่อ

รูปแบบรายการโทรทัศน์

-ปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าในสื่อโทรทัศน์นั้นมีการผลิตรายการออกมาหลายรูปแบบมากมายซึ่งเราจะเห็นว่าการมีหลายรูปแบบรายการโทรทัศน์มันเป็นเทคนิคหรือลีลาในการที่เราจะนำเสนอภาพและเสียงไปให้กับผู้ชมได้รับทราบในเนื้อหาที่เราต้องการจะสื่อความหมายออกไปเพื่อให้ประชาชนหรือคนที่ดูนั้นสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องและเหมาะสมเพราะฉะนั้นการผลิตรายการโทรทัศน์จึงมีหลายรูปแบบ 1.รายการพูดหรือบรรยาย เป็นรายการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสาร      มีผู้ดำเนินรายการเพียงคนเดียวเป็นผู้ที่ออกมาพูดหรือบรรยาย มีภาพกับเสียงประกอบเข้าไปหรือ Insert เข้าไป เพื่อที่จะไม่ให้การรับชมไม่น่าเบื่อ 2. รายการสนทนา มีลักษณะของการพูดคุยหรือสนทนากันเป็นประเด็นต่างๆที่เราได้ตกลงกันไว้ มีพิธีกรและผู้ร่วมสนทนาอาจจะมีประมาณสองหรือสามคน เป็นลักษณะของการพูดคุยหรือการให้ข่าวสารกับประชาชน 3. รายการอภิปราย รายการพวกนี้จะเป็นลักษณะของการเสนอประเด็นของสังคมที่กำลังสำคัญหรือกำลังเป็นกระแสอยู่มีผู้ดำเนินรายการหนึ่งคนเป็นคนที่ป้อนคำถาม +ผู้ร่วมมีสองคนหรือสามคนอาจจะมีทั้งสองฝ่ายๆที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย 4. รายการสัมภาษณ์ ลักษณะรายการจะมีประเด็นของบุคคลนั่นเป็นกระแสอยู่หรือเหตุการณ์นั้นเป็นจะแสอยู่ มีลักษณะคล้ายๆกับรายการสนทนา ผู้ดำเนินรายการเป็นคนถามและผู้ร่วมรายการเป็นคนตอบ Views: 86Pongsuwan…

อ่านต่อ