การสร้างวีดีโอเราจะเริ่มอย่างไรดีอย่างแรกสิ่งที่ต้องเตรียมคือ content กับ teamwork ทั้งหลักสูตรและทีมงานจะต้องทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียวใน Thaimooc จะมีหลักสูตรโครงสร้างรายวิชาและบทต่างๆที่จะสอนเมื่อได้แล้วจะมาเขียนแผนความรู้เพื่อย่อยออกไปจะใช้เวลาเรียนกี่นาทีรวมถึงการวัดประมวลผล

ขั้นตอนที่สองทีมงานและผู้สอนต้องประชุมกำหนดงานร่วมกันว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างซึ่งทีงานจะมีหลายส่วนทั้งงานด้านกราฟฟิกทีมมีเดียและทีม content

เนื้อหารายวิชาทีมผู้สอนควรมีความชำนาญการเคยสอนออไลย์มาแล้ว

ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre Production)

การกำหนดทรัพยากรการผลิตวิดิทัศน์

สื่อวิดิทัศน์

เสียง

ตัวอักษร

ฝังกราฟฟิก

ภาพและสัญลักษณ์

สื่อวีดีโอที่ใช้คือแนะนำรายวิชาการเสนอเนื้อหาสื่อวิดิทัศน์ควรออกแบบจากง่ายไปหายากเรียงลำดับต่อเนื่องกันแต่ละสัปดาห์เราสามารถทำภาพวิดิทัศน์มาทำไห้ช้าลงหรือเร็วขึ้นได้หรือจะแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อเพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้

วีดีโอแนะนำรายวิชาควรมีความยาว 1-2 นาที

1 การจัดการวีดีโอด้วยสื่อประสม 3 รูปแบบดังต่อไปนี้

ผู้สอนนำเสนอเนื้อหาเองโดยถ่ายทำทั้งในและนอกสถานที่

ผู้สอนนำเสนอเนื้อหาโดยใช้กราฟฟิกแอนนิเมชั่นต่างๆในการนำเสนอรูปแบบวีดีโอที่นำเสนอ

2 บอกรายละเอียดของการเรียนเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการเรียนรวมถึงความรู้หรือสิ่งที่ได้รับเมื่อเรียนจบเนื้อหานี้

วีดีโอการนำเสนอเนื้อหาไม่เคยเกิน 5-10 นาที

1 รูปแบบการถ่ายทำขึ้นอยู่กับผู้สอนและวัคถุประสงค์ในการนำเสนอเนื้อหา

2 เนื้อหามีความสอดคล้องกับหัวข้อและเนื้อหา

3 เนื้อหามีความครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้

4 รูปแบบของวีดีโอนำเสนอสามารถทำได้ 3 ประเภทหลักๆคือ

วีดีโอบรรยายโดยผู้สอนมีภาพและเสียงพร้อมๆกัน

วีดีโอพร้อมคำบรรยายด้านล่าง

วีดีโอที่นำเสนอรูปแบบคำอภิปราย

5 แต่ละบทควรเริ่มต้นด้วยการนำเข้าสู่เนื้อหา ก่อนเข้าสู่บทเรียน

6 ความยาวของเนื้อหาที่เหมาะสมไม่ควรยาวเกินกว่า 10 นาทีต่อคลิปวีดีโอ

7 มีคำบรรยายที่ผู้เรียนสามารถอ่านและสามารถดาวโหลดมาเก็บไว้ได้

8 การบรรยายเนื้อหาไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดดูเนื้อหาของส่วนไดก่อนก็ได้

9 ควรมีการตั้งคำถามแทรกไปในบทเรียนหรืออาจมีการแยกจากกันก็ได้

10 มีการแนบทรัพยากรการเรียนรู้เข้าไปในบทเรียน เช่นเอกสารประกอบการอ่าน

11 ผุ้สอนควรมีเอกลักษณ์ส่วนบุคคลเพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจ

คุณลักษณะของวีดีโอดังนี้

การเข้าระหัส Codec H. 264 ลักษณะไฟร์เป็น Mp4 ความละเอียดไม่น้อยกว่า HD 1280* 720 P จำนวนภาพ 29.97 fps

จำนวนเข้าข้อมูลต่อวินาที 5Mbps

การเข้าระหัสเสียง AAC 44.1 khz/192 Kbps

สื่อเสียงควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

เสียงของผุ้สอนต้องมีความชัดเจนควรใช้แบบหนีบบกเสื้อทั้งถ่ายทำวีดีโอภายในและนอกสถานที่

ดนตรีที่ใช้ประกอบเพื่อสร้างความสุขใจแต่ไม่ควรใส่ทั้งเรื่องและดนตรที่ใช้ไม่ควรมีเสียงร้อง

เสียงประกอบซาด์เอฟเฟคเพื่อสร้างความสนใจเช่นการเปลี่ยนภาพแล้วมีเสียงเอฟเฟคให้น่าสนใจแต่ไม่ควรใช้เกินความจำเป็น

ตัวอักษรควรมีส่วนประกอบอะไรบ้าง

ตั้งชื่อหัวข้อให้ตรงกับความหมายของเนื้อหา

ตัวอักษรและรูปแบบของอักษรควรมีความสอดคล้องกัน

พื้นที่ว่างๆไห้พอเหมาะไม่ควรไห้ตังอักษรแน่นเต็มพื้นที่จะทำไห้ผุ้อ่านเนื้อหาอ่านยาก

ข้อความที่ใช้ควรเป็นประโยคสั้นๆรวบรัดโดยการใช้สัญลักษณ์และตัวเลข

การใช้ป้ายชื่อควรมีความชัดเจนในเนื้อกาผู้บรรยาย

ผังกราฟฟิคส่วนมีส่วนประกอบดังนี้

เป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อสาร การจัดลำดับข้อมูล

การนำภาพมาช่วยเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ

การใช้อินโฟกราฟฟิคมาช่วยสร้างความสนใจ

การใช้ภาพอักษรประกอบเข้าด้วยกัน

ภาพและสัญญรูปควรมีองค์ประกอบดังนี้

เป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสารเพื่อไห้เกิดความชัดเจน

การนำภาพมาใช้เพื่อสรุปข้อมูล ไอคอน

ใช้ภาพเพื่อแสดงส่วนประกอบต่างๆที่ชัดเจน

ควรใช้ภาพแอนนิเมชั่นหรือภาพจากไทม์แล๊ปจะช่วยให้เห็นความชัดเจนขึ้น

กระบวนการผลิตวิดิทัศน์ (Production)

การบันทึกออนไลย์ด้วยตัวเองใช้แท๊ปเล็ทผลิตวีดีโอได้หรือไม่ก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกได้เช่นกัน

การใช้กล้องในการถ่ายทำใช้กล้องในการสื่อสารได้ทั้งกล้องมือถือ กล้อง Dslr หรือกล้องถ่ายวีดีโอ

ถ้าใช้กล้องตัวเดียวจะไม่สะดวกในการปรับมุมกล้อง

ขั้นหลังการผลิต (Post Production)

กระบวนการหลังการผลิตเรียนกว่าการตัดต่อซื่งปัจุบันนิยมใช้การตัดต่อแบบนอนลิเนียร์ใช้ soft ware ในการตัดต่อมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นตอนแรกคือนำภาพและสื่อต่อๆเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นภาพนิ่งภาพเคลื่อนใหวสามารถเชื่มโยงเข้าด้วยกันผู้ตัดต่อทำหน้าที่เรียบเรียงให้สะดวกในการค้นหาและแยกประภทของไฟร์เพื่อให้สะดวกในการนำมาตัดต่อเรียบเรื่องเรื่องราวตามบทและส่วนสำคัญที่ผุ้สอนอยากให้เน้นผู้ตัดต่อจะแยกแยะในรูปแบบของทามไลย์ได้

การนำสื่อขี้นระบบ

การนำวีดีโอขี้นสู่ยูทูปโดยการทำช่องยูทูปขึ้นมาแล้วค่อยอัพไฟร์วีดีโอขี้นไป

นอกจากยูทูปแล้วเรายังเอาไฟร์วีดีโอคลิปสั้นไปลงติ๊กต๊อกได้หรือไม่ก็นำขึ้นเวปไซด์สำหรับอัพวีดีโอแบบฟรีๆได้

บทความนี้สรุปจาก Thai mooc003 การสร้างวิดีทัศน์สำหรับรายวิชา MOOC (VideoX-Thai)

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:ThaiMOOC+THAIMOOC003+2018/course/

Visits: 34

Comments

comments