ดอกราชพฤกษ์ ดอกไม้ประจำนครอันสง่า แห่งพระราชาผู้ทรงธรรม

ดอกราชพฤกษ์ ดอกไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งดอกราชพฤกษ์ มีความหมายว่า “ต้นไม้ของพระราชา” ละเป็นดอกไม้ประจำเทศกาลสงกรานต์ เพราะออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งอร่ามงามตา ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน

Continue Readingดอกราชพฤกษ์ ดอกไม้ประจำนครอันสง่า แห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
ต้ม
ต้ม

ต้ม ปัด เกอตูปัต : อาหารพหุวัฒนธรรมที่เมืองนครศรีธรรมราช

ตูเกอตูปัต เป็นคำเรียก ต้ม ของชาวมุสลิม นับเป็นของว่างหรือขนมในงานบุญทั้งพุทธศาสนิกชน และชาวมุสลิม สำหรับชาวมุสลิมแล้ว “เกอตูปัต” (کتوڤت, kertupat) คือ ข้าวเหนียวผัดกับน้ำกะทิ ห่อด้วยใบกะพ้อเป็นรูปสามเหลี่ยม นำไปต้มจนสุก กินเป็นอาหารว่างก็ดี หรือจะกินเป็นอาหารหลักก็ได้ มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามพื้นถิ่น และด้วยความที่เมืองคอนเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เราจึงเห็นต้ม ปัด ในประเพณีลากพระ และตูปะ หรือเกอตูปัตในวันฮารีรายอ อาหารบนคาบสมุทรมลายู

Continue Readingต้ม ปัด เกอตูปัต : อาหารพหุวัฒนธรรมที่เมืองนครศรีธรรมราช

วัดโคกธาตุ นครศรีธรรมราช

วัดโคกธาตุ นครศรีธรรมราช เป็นวัดที่มีประวัติยาวนาน ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างพระธาตุ นครศรีธรรมราช เป็นที่รวมของผู้คนที่เดินทางมาสักการะพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช

Continue Readingวัดโคกธาตุ นครศรีธรรมราช

ข้าวยาโค ข้าวแห่งพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนครศรีธรรมราช

การกวนข้าวยาโค ถือเป็นพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช ที่สืบทอดกันมาครั้งโบราณกาล โดยเริ่มต้นจากความเชื่อและความศรัทธา โดยมีการนำน้ำนมข้าวและผลผลิตทางการเกษตรมาร่วมกันกวนเป็นข้าวยาโค เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งถือเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ และผลบุญเหล่านี้จะส่งผลให้ผลผลิตในเรือกสวนไร่นา มีความ เจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์ และข้าวยาโคนี้ ยังถือเป็นข้าวทิพย์ หากใครได้รับประทานจะทำให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต

Continue Readingข้าวยาโค ข้าวแห่งพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนครศรีธรรมราช

ขนมกรอก ขนมในประเพณีให้ทานไฟนครศรีธรรมราช

"ขนมกรอก"  เชื่อกันว่าเป็นขนมในประเพณีให้ทานไฟที่สืบทอดมาจากขนมเบื้อง  หรือ ขนมกุมมาส ของเศรษฐีโกสิยะ ทำถวายพระสงฆ์ ณ วัดเชตวันมหาวิหาร ในสมัยพุทธกาล

Continue Readingขนมกรอก ขนมในประเพณีให้ทานไฟนครศรีธรรมราช

ขนมกวนขาว  ขนมพื้นบ้านแสนธรรมดา ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขนมกวนขาวมีมา ขนมพื้นธรรมดาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล มีลักษณะนุ่มนิ่ม ละมุนลิ้น คล่องคอชื่นใจ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

Continue Readingขนมกวนขาว  ขนมพื้นบ้านแสนธรรมดา ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

วิหารธรรมศาลา : พระวิหารสมัยอยุธยาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

วิหารธรรมศาลา เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในวิหารหลังนี้

Continue Readingวิหารธรรมศาลา : พระวิหารสมัยอยุธยาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ เทวดาเมืองคอน

พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ เทวดาเมืองคอน เป็นพระนักสร้าง พระนักพัฒนาไว้ให้กับคนหมู่มากทั้งทางโลกและทางธรรม   มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษา การคิดคำนวณ มีสัจจะวาจาสิทธิ์ เมื่อได้กล่าว พูด สิ่งใดออกไปแล้วจะเป็นจริงตามนั้นทุกประการ 

Continue Readingพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ เทวดาเมืองคอน

End of content

No more pages to load