ดอกราชพฤกษ์ ดอกไม้ประจำนครอันสง่า แห่งพระราชาผู้ทรงธรรม

ดอกราชพฤกษ์ ดอกไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งดอกราชพฤกษ์ มีความหมายว่า “ต้นไม้ของพระราชา” ละเป็นดอกไม้ประจำเทศกาลสงกรานต์ เพราะออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งอร่ามงามตา ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน

Continue Readingดอกราชพฤกษ์ ดอกไม้ประจำนครอันสง่า แห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
Read more about the article วัดโมคลาน : ที่นี่มีอะไร
โบราณสถานโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

วัดโมคลาน : ที่นี่มีอะไร

วัดโมคลาน ตั้งอยู่ที่ ตั้งอยู่ ณ บ้านโมคลาน หมู่ที่ 12 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จากหลักฐานที่พบทั้งเทวสถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ สระน้ำโบราณ (สระน้ำปัจจุบันไม่มีแล้ว) ในศาสนาพราหมณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกายในแดนนี้มาก่อน ต่อมาด้วยอิทธิพลของพุทธศาสนาที่ได้เข้ามาแพร่หลายและรุ่งเรืองในแถบนี้ ทำให้ชุมขนโมคลานเปลี่ยนมารับนับถือพุทธศาสนาไปด้วย สันนิษฐานว่าในช่วงแรกน่าจะเป็นพุทธศาสนานิกายเถรวาทหรือลัทธิหินยาน ซึ่งกำลังเจริญรุ่งเรืองอยู่ในแถบนี้ หลังจากนั้นราวปี พ.ศ.…

Continue Readingวัดโมคลาน : ที่นี่มีอะไร

End of content

No more pages to load