บุคคลสำคัญด้านการปกครอง

 1. เจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราช
 2. เจ้าพระยานคร (น้อย)
 3. เจ้าพระยานคร (พัฒน์)
 4. พระเจ้าตากสิน

บุคคลสำคัญด้านศาสนาและความเชื่อ

 1. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
 2. พ่อท่านทอง
 3. พ่อท่านแดง
 4. ขุนพันธรักษ์ราชเดช
 5. ทวดกลาย

บุคคลสำคัญ : ศิลปิน

 1. อาจารย์นะมา โสภาพงศ์

 2. อังคาร  กัลยาณพงศ์

 3.  ไมตรี ลิมปิชาติ

Views: 790