โครงการพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นนครศรีธรรมราช : Local Information Repository of Nakhon Si Thammarat

เกี่ยวกับ

โครงการพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นนครศรีธรรมราช : Local Information Repository of Nakhon Si Thammarat  ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยคณะทำงานโครงการพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นนครศรีธรรมราช  ภายใต้ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resourses = OER)

© 2024 All Rights Reserved.

Views: 576

No tags for this post.