ศาสนสถานในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งตามอำเภอ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
1วัดเสมาเมือง    
2วัดหน้าพระบรมธาตุ    
3วัดหน้าพระลาน    
4วัดท้าวโคตร    
5วัดสวนหลวง    
6วัดสระเรียง    
7วัดโคกธาตุ    
8วัดศาลามีชัย    
9วัดมุมป้อม    
10วัดบุญนารอบ    
11วัดพระมหาธาตุฯ    
12วัดเพชรจริก    
13วัดชลเฉนียน    
14วัดพระนคร    
15วัดสวนป่าน    
16วัดชายนา    
17วัดใหญ่ชัยมงคล    
18วัดประดู่พัฒนาราม    
19วัดแจ้ง  วรวิหาร
20วัดชะเมา    
21วัดจันทาราม    
22วัดนาวง    
23วัดท่าโพธิ์    
24วัดศรีทวี    
25วัดวังตะวันออก    
26วัดวังตะวันตก    
27วัดบูรณาราม    
28วัดเสาธงทอง    
29วัดมเหยงคณ์    
30วัดนารีประดิษฐ์    
31วัดราษฎร์เจริญ    
32วัดสิริวัฒนาราม    
33วัดนางพระยา    
34วัดปากนครบน    
35วัดโบสถ์    
36วัดมุขธารา    
37วัดท่านคร    
38วัดคูพาย    
39วัดหญ้า    
40วัดดอนยาง    
41วัดน้ำสรง    
42วัดท้าวราษฎร์    
43วัดชัน    
44วัดบ้านตาล    
45วัดสวนพลาราม    
46วัดพระเขียน    
47วัดน้ำรอบ    
48วัดหนองบัว    
49วัดราษฎร์ประดิษฐ์    
50วัดเตาปูน    
51วัดพระมงกุฎ    
52วัดโรงฆ้อง    
53วัดศาลาไพ    
54วัดแจ้ง    
55วัดท่างาม    
56วัดป่ายาง    
57วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์    
58วัดมะม่วงปลายแขน    
59วัดวิมุตติธรรม    
60วัดเทพนิมิต    
61วัดทุ่งแย้    
62วัดหัวอิฐ    
63วัดวนาราม    
64วัดโพธิ์เสด็จ    
65วัดโพธิ์ทอง    
66วัดมัชฌิมภูมิ    
67วัดธาราวดี    
68วัดบางสะพาน    
69วัดบางใหญ่    
70วัดท่าสะท้อน    
71วัดมุจลินทราวาส    
72วัดตรีนิมิตร    
73วัดหนองนก    
74วัดศรีมงคล    
75วัดโบสถ์    
76วัดไพศาลสถิตย์    
77วัดวิสุทธิยาราม    
78วัดท่าม่วง    
79วัดท่าแพ    
80วัดมะม่วงทอง    
81วัดทรายทองสันตาราม    
82วัดคงคาเลียบ    
83วัดโดนธาราม    
84วัดสว่างอารมณ์    
85วัดพังสิงห์    
86วัดหมน    
87วัดกุฏิ    
88วัดหนองหนอน    
89วัดจังหูน    
อำเภอพรหมคีรี
90วัดเขาปูน    
91วัดพรหมโลก    
92วัดท้าวโทะ    
93วัดสะบ้าย้อย    
94วัดกำแพงถม    
95วัดอินคีรี    
96วัดเขาขุนพนม    
97วัดป่ากิ่ว    
98วัดโทเอก    
99วัดสากเหล็ก    
100วัดโท    
101วัดใหม่    
102วัดคลองเมียด    
103วัดคงคาวง    
104วัดทอนหงส์    
105วัดมัชฌิมภูมิวราราม    
106วัดศรีวิชัยพัฒนาราม    
107วัดใหญ่    
108วัดป่ายางประดู่หอม    
109วัดโยธาธรรม    
110วัดหลวงครู    
อำเภอลานสกา
111วัดจันทร์
112วัดคีรีกันทราวาส    
113วัดเชิงผาวนาราม    
114วัดวังหงส์    
115วัดเจดีย์    
116วัดในปุดกาญจนาคีรี    
117วัดลานสกา    
118วัดน้ำรอบ    
119วัดมะขาม    
120วัดปะ    
121วัดพัทธสีมา    
122วัดดินดอน    
123วัดคีรีวง    
124วัดวังไทร    
125วัดโคกโพธิ์สถิตย์    
126วัดสมอ    
127วัดสรรเสริญ    
128วัดใหม่ทอน    
129วัดตาหมอ    
130วัดเกาะนางแก้วพัฒนาราม    
อำเภอฉวาง
131วัดวังม่วง    
132วัดสามัคคีนุกูล    
133วัดควนสูง    
134วัดปากน้ำ    
135วัดมะปรางงาม    
136วัดปลายระแนะ    
137วัดอินทรสุคนธาราม    
138วัดสวนอาย    
139วัดบุญประสิทธิ์    
140วัดศิลา    
141วัดวังสะพาน    
142วัดควนยูง    
143วัดห้วยทรายขาว    
144วัดหาดสูง    
145วัดไม้เรียง    
146วัดกะเปียด    
147วัดนาเขลียง    
148วัดเพ็ญญาติ    
149วัดควนมะปริง    
150วัดมะเฟือง    
151วัดโคกเมรุ    
152วัดรังษีบูรณาราม    
153วัดสุวรรณาราม    
154วัดโคกหาด    
155วัดเพ็ญมิตร    
156วัดสุวรรณประดิษฐาราม    
157วัดเกาะเทวดา    
158วัดลอยโพธาราม    
อำเภอพิปูน
159วัดโบราณาราม    
160วัดมังคลาราม    
161วัดสุวรรณคีรี    
162วัดโพธาราม    
163วัดศรีมาราม    
164วัดห้วยกลาง    
165วัดทองทำนุ    
166วัดมัชฌิมาวาส    
167วัดห้วยโก    
168วัดทุ่งนาใหม่    
169วัดยางค้อม    
170วัดปากเสียว    
อำเภอเชียรใหญ่
171วัดเชียรใหญ่    
172วัดเขาแก้ววิเชียร    
173วัดปากเชียร
174วัดพรหมมัญพงศาราม    
175วัดโคกกะถิน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
176วัดโพธิ์ใหม่    
177วัดสระแก้ว    
178วัดพระหอม    
179วัดคลองขยัน    
180วัดบ้านเนิน    
181วัดบางทองคำ    
182วัดชัยสุวรรณ    
183วัดทวยเทพ    
184วัดย่านม่วง    
185วัดเภาเคือง    
186วัดสระเกษ    
187วัดทาบทอง    
188วัดดอนรักษา    
189วัดสำโรงงาม    
190วัดเทพนิมิต    
191วัดสระโพธิ์    
192วัดท่าลิพง    
193วัดทายิการาม    
194วัดพระบาทโพธาราม    
195วัดท้ายทะเล    
196วัดทองพูน    
197วัดแดง    
198วัดพระพุทธบาท    
อำเภอชะอวด
199วัดหมื่นระงับรังสรรค์    
200วัดรักขิตวัน    
201วัดท่าสะท้อน    
202วัดศรีมาประสิทธิ์    
203วัดดิษฐวราราม    
204วัดมัชฌิมวราราม    
205วัดนางหลงประชาสามัคคี    
206วัดน้ำดำ    
207วัดดอนมะปราง    
208วัดห้วยแหยง    
209วัดควนสมบูรณ์(ควนตุ๊กตู)    
210วัดตะเคียนทอง    
211วัดบางน้อย    
212วัดโพธาราม    
213วัดควนป้อม    
214วัดไทรหัวม้า    
215วัดชลธาราราม    
216วัดสีตลากร    
217วัดควนเงิน    
218วัดวังกลม    
219วัดกุมแป    
220วัดธรรมารามแสงประสิทธิ์    
221วัดดอนตาสังข์    
222วัดควนใส    
223วัดควนดินแดง    
224วัดลานนาราม    
225วัดไม้เสียบ    
226วัดเขาเทียมป่า    
227วัดโคกประดู่    
228วัดเขาลำปะ    
229วัดโคกทราง    
230วัดทุ่งคุ่ม    
231วัดสุขาสิทธาราม    
232วัดทุ่งน้อย    
233วัดพรุบัว    
อำเภอท่าศาลา
234วัดท่าสูง    
235วัดเสนาราม    
236วัดชลธาราม    
237วัดบางสาร    
238วัดดอนตะใคร    
239วัดเขาพนมไตรรัตน์    
240วัดบ่อกรูด    
241วัดพระเลียบ    
242วัดยางใหญ่    
243วัดประดู่หอม    
244วัดป่าวนาราม    
245วัดทางขึ้น    
246วัดเทวดาราม    
247วัดสาขาชาติพงศ์    
248วัดสำนักม่วง    
249วัดหมาย    
250วัดคลองดิน    
251วัดสโมสร    
252วัดแส็งแร็ง    
253วัดเกียบ    
254วัดนากุน    
255วัดคงคาเลื่อน    
256วัดสระแก้ว    
257วัดโสภณตีธาราม    
258วัดโคกตะเคียน    
259วัดชุมโลง    
260วัดสระแก้ว    
261วัดโมคลาน    
262วัดยางทอง    
263วัดป่าวดี    
264วัดชัยธาราประดิษฐ์    
265วัดประชาอารีย์    
266วัดโคกเหล็ก    
267วัดพระอาสน์    
268วัดหญ้าปล้อง    
269วัดจันพอ    
270วัดไทรขาม    
271วัดปลักปลา    
272วัดปากเจาพัฒนาราม    
273วัดสวนจันทร์    
274วัดอินทโชติการาม    
275วัดเขาดิน    
276วัดบนถนน    
อำเภอทุ่งสง
277วัดชัยชุมพล    
278วัดโคกสะท้อน    
279วัดเขาปรีดี    
280วัดท่าแพ    
281วัดเขากลาย    
282วัดวังหีบ    
283วัดคงคาเจริญ    
284วัดทะเล    
285วัดชายคลอง    
286วัดไทรห้อง    
287วัดทุ่งส้าน    
288วัดวังขรี    
289วัดลุมพินี    
290วัดสำโรง    
291วัดราษฎร์ประดิษฐ์    
292วัดด่านกำจัด    
293วัดศิลาราย    
294วัดเขาโร    
295วัดทุ่งควาย    
296วัดกะโสมเหนือ    
297วัดกะโสมใต้    
298วัดอินทาราม    
299วัดบ้านพูน    
300วัดควนชุม    
301วัดชายคลองที่วัง    
302วัดก้างปลา    
303วัดธรรมเผด็จ    
304วัดโคกกะฐิน    
305วัดน้ำตก    
306วัดป่าถ้ำตลอด    
307วัดถ้ำใหญ่    
308วัดไตรวิทยาราม    
309วัดจำปาวนาราม    
310วัดควนสุทธาราม    
311วัดสหกรณ์นิคมทุ่งสง    
312วัดนิคมคีรี    
313วัดเขาตาว    
314วัดพันธวาราม    
อำเภอนาบอน
315วัดเทวสิทธิ์    
316วัดพิกุลชัยภูมิ    
317วัดอัมพวัน    
318วัดพิศิษฎ์อรรถาราม    
319วัดคลองกุย    
320วัดอำนวยสิทธิ์    
321วัดหนองดี    
322วัดทุ่งยวน    
323วัดมณีเจริญ    
324วัดเกาะสระ    
อำเภอทุ่งใหญ่
325วัดท่ายาง    
326วัดควนสระบัว    
327วัดภูเขาหลัก    
328วัดสระเภา    
329วัดยูงทอง    
330วัดภูเขาลำทัง    
331วัดวังหิน    
332วัดใหม่    
333วัดอู่ตะเภา    
334วัดมะเฟืองใต้    
335วัดขนาน    
336วัดควนคลัง    
337วัดภูเขาดิน    
338วัดคงคาเลียบ    
339วัดเสม็ดจวน    
340วัดควนอุโบสถ    
341วัดบางวงศ์    
342วัดประดิษฐาราม    
343วัดหน้าเขารูป    
อำเภอปากพนัง
344วัดคลองน้อย    
345วัดศรีสุวรรณาราม    
346วัดปิยาราม    
347วัดกัลยานฤมิต    
348วัดบางจาก    
349วัดป่าระกำเหนือ    
350วัดเหมก    
351วัดป่าระกำใต้    
352วัดอัฑฒศาสนาราม    
353วัดไตรสุวรรณาราม    
354วัดชมพูประดิษฐ์    
355วัดมัชฌิมเขตชลาราม    
356วัดมหิสสราราม    
357วัดสามแพรก    
358วัดบ้านงาม    
359วัดสุขุม    
360วัดตรงบน    
361วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง    
362วัดโบสถ์ธาราวดี    
363วัดเกาะจาก    
364วัดบางบูชาชนาราม    
365วัดบ้านใหม่    
366วัดสุวรรณภูมิวิหาร    
367วัดเทพสิทธาราม    
368วัดสระน้ำขาว    
369วัดหัวเกาะรุ้ง    
370วัดสองพี่น้อง    
371วัดสุวรรณาราม    
372วัดแหลมตะลุมพุก    
373วัดสุเทพธาราม    
374วัดศรีสมบูรณ์    
375วัดอุทัยรัตนาราม    
376วัดคงคาสวัสดิ์    
377วัดนาควารี    
378วัดสระแก้ว    
379วัดสุชาโต    
380วัดบางเข็ม    
381วัดนิโครธาราม    
382วัดบางศาลา    
383วัดกาญจนาราม    
384วัดคงคาวดี    
385วัดหรงบน    
386วัดหงส์แก้ว    
387วัดเสาธงทอง    
388วัดนันทาราม    
389วัดเขมวงศาราม    
390วัดบางฉนาก    
391วัดรามประดิษฐ์    
392วัดไทยมังคลาราม    
393วัดรัตนาราม    
394วัดพิบูลยาราม    
395วัดมุขธาราราม    
396วัดแจ้ง    
397วัดท่าพญา    
398วัดสระ    
399วัดปากแพรก    
400วัดหอยกัน    
401วัดบางด้วน    
402วัดขนาบนาก    
403วัดบางอุดม    
404วัดโคกมะม่วง    
อำเภอร่อนพิบูลย์
405วัดเขาน้อย    
406วัดพิศาลนฤมิตร    
407วัดเทพนมเชือด    
408วัดมัชฌิมภูผา    
409วัดเนกขัมมาราม    
410วัดสุวรรณรังษี    
411วัดจีบประดิษฐ์    
412วัดร่อนนา    
413วัดวิเชียรรังสฤษดิ์    
414วัดพรหมราช    
415วัดอรรถธรรมาราม    
416วัดเฉลิมกิตติยาราม    
417วัดศรีพิบูลย์    
418วัดสามัคยาราม    
419วัดคีรีรัตนาราม    
420วัดถลุงทอง    
421วัดท่าไทร    
422วัดวิภาวดีรังสิตาราม    
423วัดคูหาสันตยาราม    
424วัดธงทอง    
425วัดโคกคราม    
426วัดเจริญธรรมมาราม    
427วัดสารีปุตตาราม    
428วัดพัฒนาราม    
429วัดสระแก้ว    
430วัดพระอานนท์    
431วัดควนเกย    
432วัดเทพมงคล    
433วัดศรีอาชา    
434วัดสโมสรศรัทธาวาส    
435วัดประชุมชน    
436วัดสุวรรณโฆษิต    
437วัดน้อมนาวาส    
438วัดกุลธาราม    
439วัดเทพนิมิตร    
440วัดทุ่งหล่อ    
441วัดหนองแค    
442วัดคันธมาลี    
อำเภอสิชล
443วัดจอมทอง    
444วัดเขาพนมไตย์    
445วัดสุชน    
446วัดประทุมทายการาม    
447วัดดอนศาลา    
448วัดเขาตาสัก    
449วัดกลางพัฒนาราม    
450วัดถ้ำเทียนถวาย    
451วัดกุมแป    
452วัดปัญณาราม    
453วัดชนาราม    
454วัดมณีประสิทธิ์    
455วัดดอนนนท์    
456วัดกลาง    
457วัดเบิก    
458วัดคงคาเลียบ    
459วัดสุธรรมาราม    
460วัดเจดีย์    
461วัดขรัวช่วย    
462วัดคงคาวดี    
463วัดสโมสรสันนิบาต    
464วัดปากด่าน    
465วัดชนสังขรณพิจิตร    
466วัดศิลาชลเขต    
467วัดวังหลวง    
468วัดเกล็ดแรด    
469วัดเทพราช    
470วัดธารน้ำฉา    
471วัดเขาน้อย    
อำเภอขนอม
472วัดกระดังงา    
473วัดเขาขนอม    
474วัดสุวรรณบรรพต    
475วัดใน    
476วัดบางคู    
477วัดเจดีย์หลวง    
478วัดท่าน้อยคุณาราม    
479วัดคลองเหลง    
480วัดเขาวังทอง    
481วัดธารทอง    
482วัดป่าเขาหัวช้าง    
483วัดจันทร์ธาตุทาราม    
อำเภอหัวไทร
484วัดศาลาแก้ว    
485วัดหัวลำภู    
486วัดทะเลปัง    
487วัดหัวไทร    
488วัดอมรานุยุตต์    
489วัดหน้าสตน    
490วัดปากระวะ    
491วัดฉิมหลา    
492วัดโคกพิกุล    
493วัดหัวค่าย    
494วัดโคกยาง    
495วัดอู่แก้ว    
496วัดหัวช้าง    
497วัดแหลม    
498วัดโคกสูง    
499วัดศิลาล้อน    
500วัดคีรีอัศจรรย์    
501วัดบางตะพาน    
502วัดบุรณาวาส    
503วัดสว่างอารมณ์    
504วัดบ่อโพง    
505วัดบ้านราม    
506วัดนพคุณ    
507วัดพัทธสีมา    
508วัดบ้านด่าน    
509วัดเสาธง    
510วัดท่าเสริม    
511วัดควนชะลิก    
512วัดผาสุการาม    
513วัดปากเหมือง    
514วัดคีรีน้อย    
515วัดคลองแดน    
516วัดรามแก้ว    
517วัดเกาะเพ็ชร    
อำเภอบางขัน
518วัดต้นไทร    
519วัดลำนาว    
520วัดวังหิน    
521วัดควนหัวไทร    
522วัดหนองเจ    
523วัดบ่อน้ำร้อน    
อำเภอถ้ำพรรณรา
524วัดควนกอ
525วัดถ้ำทองพรรณรา
526วัดมุขธาราม
527วัดเศียรดุสิต
อำเภอจุฬาภรณ์
528วัดชะอวด    
529วัดสมควร    
530วัดโพธิวงศาราม    
531วัดสำนักขัน    
532วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์    
533วัดเจริญบุญญเขต    
534วัดดอนอินทนิน    
535วัดสุกการาม    
536วัดสุทัศน์เทวเสถียร    
537วัดวังฆ้อง    
อำเภอพระพรหม
538วัดพระพรหม   
539วัดท่าช้าง   
540วัดห้วยระย้า   
541วัดป่าห้วยพระ   
542วัดพรุ   
543วัดมะม่วงขาว   
544วัดกัตสัทธาราม   
545วัดคันนาราม   
546วัดมะม่วงตลอด   
547วัดหนองแตน   
548วัดพระเพรง   
549วัดราษฎร์เจริญวราราม   
550วัดเชิงแตระ   
551วัดท้ายสำเภา   
552วัดป่าตอ   
553วัดแพร่   
554วัดเลียบ   
555วัดไสมะนาว   
556วัดสาคูใต้   
อำเภอนบพิตำ
557วัดโรงเหล็ก   
558วัดใหม่ไทยเจริญ   
559วัดเขาเหล็ก   
560วัดสวนกลาง   
561วัดเปียน   
562วัดนพรัตนาราม   
563วัดโทตรี   
564วัดนาเหรง   
565วัดคงคาวดี   
566วัดอู่ทอง   
567วัดวังเลา   
568วัดเขาน้อย   
569วัดในตูล   
570วัดโพเตมีย์   
571วัดท่าพุด   
อำเภอช้างกลาง
572วัดหลักช้าง   
573วัดควนส้าน   
574วัดควนสงฆ์   
575วัดคีรีวรรณา   
576วัดเทพกุญชร   
577วัดหน้าเขาเหมน   
578วัดมะนาวหวาน   
579วัดจันดี   
580วัดธาตุน้อย   
581วัดสวนขัน   
582วัดราษฎร์บำรุง   
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
583วัดป่าหวาย 
584วัดบางหว้า 
585วัดสระใคร 
586วัดดอนตรอ 
587วัดจันทร์ 
588วัดใต้หล้าพนาราม 
589วัดทุ่งเฟื้อ 
590วัดพังยอม 
591วัดสหธรรมิการาม 
อำเภอเชียรใหญ่  
592วัดบ่อล้อ 
593วัดแม่เจ้าอยู่หัว 
594วัดเทพรักษ์ 

Views: 544