วัดโคกธาตุ นครศรีธรรมราช

วัดโคกธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิม ชื่อว่า “วัดโคกธาตุ” เพราะเมื่อครั้งสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ บริเวณนี้เคยเป็นที่กองเศษวัสดุของพุทธศาสนิกชนใกล้ไกลที่นำมาสร้างพระบรมธาตุเจดีย์และศาสนสถานในวัดนั้นจำนวนมาก จึงเรียกกันติดปากว่า “กองธาตุ” หรือ “โคกธาตุ”

วัดโคกธาตุ นครศรีธรรมราช

โบสถ์วัดโคกธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

“วัดโคกธาตุ” ชื่อนี้มีที่มา

ชื่อของวัดมาจากบริเวณนี้เคยเป็นที่กองเศษวัสดุของพุทธศาสนิกชนใกล้ไกลที่นำมาสร้างพระบรมธาตุเจดีย์และศาสนสถานในวัดนั้นจำนวนมาก จึงพุทธศาสนิกชนเรียกกันติดปากว่า “กองธาตุ” หรือ “โคกธาตุ” ซึ่งในบรรดาพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ครั้งนั้น มีพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่า “เถระสัจจานุเทพ” ได้พาพุทธบริษัทจาก “นครป่าหมาก” มาจำนวนหนึ่งด้วย พระเถระสัจจะนุเทพจึงได้ให้พุทธบริษัทเหล่านี้พักอาศัยอยู่ที่บริเวณกองธาตุหรือบริเวณโคกธาตุ จนกระทั่งการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์และศาสนสถานแล้วเสร็จ จึงได้แยกย้ายกันกลับภูมิลำเนา ต่อมาจึงได้มีการจัดตั้งเป็นวัดขึ้นในบริเวณที่พุทธบริษัทจากนครป่าหมาก ซึ่งพระเถระสัจจานุเทพเป็นผู้นำ ตั้งชื่อว่า “วัดโคกธาตุ”

วัดโคกธาตุ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัดโคกธาตุ

วัดโคกธาตุเป็นวัดมหานิกาย ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวัดขนาดเล็ก ซึ่งปัจจุบันมีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งสมัยสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ คือในช่วง พ.ศ. 1700 เศษ แต่เพิ่งจะได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2510

ในสมัยที่พระครูพุทธวโรการเป็นเจ้าอาวาส ได้รับการพัฒนาให้รุ่งเรืองขึ้นเป็นอันมาก ในช่วงที่พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ หรือพระครูพิศิษฐ์อรรถการ แห่งวัดสวนขัน ยังมีชีวิต เมื่อมานมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร ก็มักแวะมาพักอยู่ที่วัดนี้ พุทธศาสนิกชนในตัวเมืองได้ทราบข่าว ก็นิยมพากันมานมัสการกราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสาย ด้วยเหตุนี้ภายหลังพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์มรณภาพ พุทธบริษัทจึงได้ร่วมกันสร้างรูปปั้นพ่อท่านรูปนี้เอาไว้ในวัด เป็นที่เคารพสักการะและเป็นอนุสรณ์ว่ากาลครั้งหนึ่งพระเถระผู้มีวัตรปฏิบัติอันน่าเลื่อมใสเคยมาจำวัดอยู่ที่นี่

วัดโคกธาตุพ่อท่านคล้าย

รูปปั้นพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ณ วัดโคกธาตุ นครศรีธรรมราช

วัดโคกธาตุเป็นวัดที่สงบเงียบ บรรยากาศร่มรืน ศาสนสถานหรือสิ่งก่อสร้างเนื่องในพระพุทธศาสนาภายในวัด พระครูพิมลนวการ (วิมล สคาวโร) เจ้าอาวาส ซึ่งถือเป็นพระนักพัฒนา มีแรงศรัทธาและตั้งใจก่อสร้างศาสนาสถานอันได้ได้แก่ พระอุโบสถสองชั้น ศาลาการเปรียญ กุฏิพระสงฆ์ กุฏิเจ้าอาวาส ห้องน้ำห้องสุขา เมรุ และกำแพงวัด จึงทำให้วัดกลายเป็นที่เจริญศรัทธาแก่พุทธศานนิกชน ได้มาประกอบกิจเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยลำดับ

บริเวณวัดโคกธาตุ

พระอุโบสถสองชั้น วัดโคกธาตุ นครศรีธรรมราช

วัดโคกธาตุ หอระฆัง

หอระฆัง วัดโคกธาตุ

วัดโคกธาตุ

วัดโคกธาตุ

สถานที่ตั้ง

197 ถนน พัฒนาการทุ่งปรัง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

แผนที่

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์. “ท้าวโคตร” “ชายนา” “โคกธาตุ” สามวัดเพื่อการปฏิบัติธรรมกลางเมืองนคร. สารนครศรีธรรมราช

Views: 91

Comments

comments

Leave a Reply

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.