Categories PDCA Uncategorized

การอบรมให้มีประสิทธิภาพ

การจัดการอบรมให้มีประสิทธิภาพ     การอบรมคือการจัดการให้ดีขึ้นไม่ว่ากระบวนการทำงานหรือกระบวนการคิดและเป็นการเพิ่มความสามารถในการทำงาน การฝึกอบรมเป็นเครื่องหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    การอบรมย่อมมีกระบวนการต่างๆในการอบรมนั้นมีการเชื่อมโยงกันเพื่อให้ดำเนินการไปได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด    ในการอบรมนั้น มีกระบวนการดังกล่าวคือ1 วัตถุประสงค์ที่จะอบรม คือจำเป็นของเรื่องนั้นๆ2 ออกแบบหลักสูตรที่จะอบรม จะอบรมเกี่ยวกับเรื่องไหนอย่างไร อบรมแบบไหน3 อบรมตามหลักสูตรที่ได้ออกแบบไว้ ตามขั้นตอนหรือเทคนิคต่างๆ4 ประเมินผลการอบรม จะได้ทราบว่า ที่ได้ดำเนินไปนั้นมีผลอย่างไร จะได้ปรับปรุงครั้งต่อไปจะเห็นได้ว่าการอบรมมีเพื่อประสิทธิผลของการทำงาน หรือเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆนั้นเอง  Views: 13Pichaiyut Suwittayarattana

อ่านต่อ
Categories Uncategorized

ท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว คือการการเรียนรู้  หรือการพักผ่อน แล้วแต่ใครจะให้คำจำกัดความ หรือจะใช้คำนี้เพื่อการสิ่งใด  การท่องเที่ยวเป็นการเปิดโลกทัศน์อย่างหนึ่งทำเราให้สิ่งต่างๆ ที่เรายังไม่เคยพบ หรือบางทีสถานที่แห่งนั้น เรามีความประทับใจ แต่เมื่อเราเดินทางไปยังสถานที่นั้นอีกครั้งก็อาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้                 ประเทศไทยเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาจจะเกิดเองธรรมชาติ หรือ มนุษย์รังสรรค์ขึ้นก็แล้วแต่ เราสามารถไปท่องเที่ยว เรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของท่องถิ่นนั้น เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีรายได้มีความเข้มแข็งขึ้น เป็นช่วยให้คนในท้องถิ่นไม่ย้ายถิ่นฐาณ เพราะมีรายได้มีความเข้มแข็งครอบครัวไม่ล่มสลาย แต่สิ่งหนึ่งเมื่อเราไปเที่ยวสถานที่นั้น เราเองก็ควรเคารพในสถานที่…

อ่านต่อ
Categories Uncategorized

ขยะ

คำว่า “ขยะ” นี้ช่างแสลงใจเหลือเกิน สำหรับผู้รักความสะอาดหรือผู้บริหารในระดับต่างๆที่แต่ละวันปริมาณขยะหรือสิ่งเหลือใช้ที่ต้องนำมาทิ้ง หรือทำลายโดยวิธีการต่างๆ ซึ่งแต่ละวันมีปริมาณมากมาย แต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่ง หรือหลายกลุ่ม แต่เห็นความสำคัญของขยะหรือสิ่งเหลือใช้เหล่านี้ นำมาก่อประโยชน์ ในด้านต่างๆ โดยการแยกขยะตั้งแต่ต้นน้ำโดยขยะเปียกแยกไปทำปุ๋ย ของที่ทำปุ๋ยไม่ได้ก็นำไปขายเช่นพลาสติก เหล็กหรืออะไรอีกหลายอย่าง ถ้าเราสังเกตุให้ดีกลุ่มคนที่รับซื้อของเก่าแถวหมู่บ้านเราก็มีจำนวนหนึ่ง เคยสงสัยกันบ้างไหมว่าเขาซื้อไปทำไหม และเอาของเหล่านี้ไปไหน สิ่งเขารับไป ก็ไปสู่กระบวนการแยกแต่หละประเภทเช่น แยกเหล็กอะลูมิเนียม ทองแดงตะกั่ว เพื่อนำส่งโรงงานในการแปลรูปใหม่ ที่เรียกว่า     รีไซเคิล…

อ่านต่อ
Categories Uncategorized

กาแฟ

“แล้ววันนี้  คุณดื่มกาแฟ กันหรือยัง”            ขมดั่งนรก ร้อนดั่งไฟโลกกัลย์ คำฮิตสมัยก่อน ที่คอกาแฟสมัยก่อนได้ยินกันดี ตามร้านกาแฟทั่วไป กาแฟเดี๋ยวนี้ไปทุกสถานที่ทุกหนแห่งมีร้านกาแฟอยู่ทั่วไป เพราะอะไรเคยคิดกันบ้างไหม กาแฟมีถิ่นกำเนิดจากลาตินอเมริกา ในแถบร้อนชื้นซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองที่ไม่ค่อยได้รับความนิยม จนมีชาวไร่ไปเลี้ยงปศุสัตว์ นำสัตว์ไปเลี้ยงตามปกติ แต่สังเกตุเห็นสัตว์ที่เขาเลี้ยงไปกินพิชชนิดหนึ่ง แล้วสัตว์นั้นมีความกระปรี้กระเปร่าร่าเริง เลยไปเอามากินบ้างก็ได้ผลเดียวกับสัตว์คือมีความสดชื่นวิ่งได้ทั้งวัน สิ่งนั้นเองก็คือกาแฟ            กาแฟ ได้รับการถ่ายเทจากที่หนึ่งไปยังแห่งหนึ่งโดยพ่อค้าที่ค้าขายจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีซีกโลกหนึ่ง หลังจาหนั้นพืชชนิดนี้ก้ได้รับความนิยมทั่วโลกในบ้านเราเองก็ได้รับความนิยมไม่ใช่น้อย ร้านกาแฟมีอยู่ทั่วทุกมุมตึก ตามห้างตามสถานที่ต่างๆมีคนบริโภคทำให้เกิดความคล่องตัวทางเศรษฐกิจจากปลายน้ำไปยังต้นน้ำ  Views:…

อ่านต่อ
Categories Uncategorized

การเมือง

เอ๋ยถึงเรื่องการเมือง ทุกคนคงได้ยินกันบ่อยในสื่อต่างๆ ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุหรือโซเชี่ยลมีเดีย แพลทฟอร์ทต่างๆ ซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าการเมืองไม่ยุ่ง ยุ่งการมุ้งดีกว่าเหล่านี้เป็นต้น การเมืองมีผลกับพวกเราทุกระดับ เพราะการปกครองในระบบประชาธิปไตย ต้องเลือกตัวแทน หรือ สส. เข้าไปในสภา เพื่อกำหนดการออกกฎหมาย หรือนโยบายต่างๆ ออกมาเหล่านี้มีผลกับพวกเราทั้งสิ้น ไม่มากก็น้อย  หลายคนคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว ไม่ค่อยสนใจเลือกตั้งทีก็รับเงินอย่างเดียว แล้วก็จบกันผลกระทบที่ตามทา ก็เห็นกันอยู่ ทั้งเรื่องผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีผลทางปัจจัยทางการเมือง หรือทางด้านศึกษา การคมนาคม…

อ่านต่อ
Categories Uncategorized

การนำเสนอ ที่มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันการนำเสนอมาความสำคัญมาก ไม่ว่าการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ล้วนแต่มีเทคนิค หรือกลยุทธ์ต่างๆมากมาย เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้า หรือจุดประสงค์ ที่ต้องการนำเสนอ การนำเสนอนั้น ต้องใช้เครื่องมือต่างๆมากมาย เพื่อประกอบการนำเสนอ หรือเพื่อให้ผู้รับเข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อ ไปยังผู้รับสื่อ  การนำเสนอ คืออะไร คือ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็นหรือความต้องการของตนไปยังผู้รับสาร โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ ที่ชัดเจน  ลักษณะการนำเสนอที่ดี          1.มีวัตถุประสงค์ ที่ชัดเจน         …

อ่านต่อ
Categories Uncategorized

กิจกรรมการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ยุคนิวนอมอล ในช่วงเกิดการโรคระบาด มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ในยุคนี้ Views: 33Pichaiyut Suwittayarattana

อ่านต่อ