หนังสือเสียเราซ่อม จะได้หนังสือที่สวยงามตามที่เราต้องการใช้ได้นานๆ ซ่อมง่ายๆ ตามสภาพหนังสือ การซ่อมหนังสือเพื่อช่วยยืดอายุของตัวเล่ม หรือทำไห้หนังสือที่เรารักใช้ได้นานขึ้น หนังสือที่เรารัก ต้องดูแลรักษา หนังสือเป็นสิ่งที่ไห้ความรู้กับเรา เปิดโลกแห่งความคิด ความรู้มากมายที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน หนังสือเป็นครู หนังสือเป็นผู้ไห้แสงสว่างทางความคิด สิ่งสำคัญคือการนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเราเอง หรือนำไปบอกเล่าเรี่องราวดีๆ เหล่านั้นกับคนรอบข้าง ซ่อมง่ายๆ แค่มี เครื่องเจาะ หรือสว่านไฟฟ้า เข็มเย็บ ด้าย กรรไกร กระดาษปกแข็ง ผ้ากาว กาว แปรงทากาว ขั้นตอน หน้าหลุด ทากาวที่หลุด เจาะตัวเล่ม เย็บตัวเล่ม ซ่อมใหญ่ เลาะปกเดิม ตัดปกแข็งหน้า-หลัง เจาะตัวเล่ม เย็บตัวเล่ม เสริมกระดาษปกในทั้งหน้าหลัง เข้าเล่มใช้ปกและสันนอกเดิม ติดลงไป เราซ่อมเสร็จจะได้ปกเดิม หนังสือชำรุด มีลักษณะอย่างไรถึงจะซ่อมได้ หน้าหลุดจากตัวเล่ม ปกชำรุด แมลงกัดแทะ การซ่อมหนังสือ มีศัพท์เฉพาะของการนักซ่อม การเตรียมตัวเล่ม คือRead More →