การออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ขอใช้บริการจะติดต่อประสานงานกับงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งสิ่งพิมพ์เพื่อให้ออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัลสำหรับใช้เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยในขั้นตอนการรับไฟล์เนื้อหาและภาพประกอบทั้งหมดของสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ผู้ขอใช้บริการจะส่งเนื้อหาและภาพประกอบทั้งหมดใน Folder เดียว ซึ่งในขั้นตอนการออกแบบถ้าหากผู้ออกแบบดำเนินการออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัลโดยใช้ข้อมูลและภาพประกอบดังกล่าว จะทำให้เสียเวลามากในการค้นหาภาพประกอบที่ตรงกับเนื้อหา ดังนั้นผู้ออกแบบจะต้องนำเนื้อหาและภาพประกอบทั้งหมดมาจัดเรียงใหม่ให้สอดคล้องกับ Contents ของสิ่งพิมพ์ดิจิทัลนั้นๆ ผู้ออกแบบจะต้องแยกโฟลเดอร์ภาพประกอบตาม Contents และนำไฟล์ภาพประกอบมาใส่ให้ตรงตาม Contents ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ออกแบบจะพบว่าในเนื้อหาบางส่วนจะมีภาพประกอบไม่ครบ ผู้ออกแบบก็จะต้องติดต่อผู้ขอใช้บริการให้ส่งไฟล์ภาพประกอบที่ยังขาดมาใหม่อีกครั้ง ทำให้เสียเวลาในการออกแบบเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้ออกแบบจึงต้องหาแนวทางปฏิบัติในการรับไฟล์สำหรับออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการสามารถจัดส่งไฟล์ภาพประกอบให้ครบถ้วนตาม Contents ทำให้การทำงานในขั้นตอนการออกแบบมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและใช้เวลาน้อยลง วัตถุประสงค์1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งไฟล์ภาพประกอบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล โดยผู้ขอใช้บริการ สามารถตรวจสอบไฟล์ภาพประกอบให้ครบถ้วนตรงตามเนื้อหาก่อนส่งมาออกแบบ2. เพื่อลดเวลาในการค้นหาภาพสำหรับนำมาออกแบบ3. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการนำไฟล์ภาพประกอบมาใช้ในงานอื่นๆ ผลที่คาดว่าจะได้รับ1. ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบไฟล์ภาพประกอบให้ครบถ้วนตรงตามเนื้อหาก่อน ส่งมาออกแบบ2. ลดเวลาในการค้นหาภาพสำหรับนำมาออกแบบ3. มีความสะดวกในการนำไฟล์ภาพประกอบมาใช้ในงานอื่นๆ ขอบเขตของผลงานการส่งไฟล์เนื้อหาและภาพประกอบสำหรับออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การวางแผนและทบทวนสภาพปัจจุบัน (Plan – P) การคัดเลือกกระบวนการเพื่อปรับปรุง1. เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งไฟล์ภาพประกอบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล2. ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบไฟล์ภาพประกอบให้ครบถ้วนตรงตามเนื้อหาก่อนส่งมาออกแบบ3. สามารถลดเวลาในการค้นหาภาพสำหรับนำมาออกแบบ4. ทำให้การนำไฟล์ภาพประกอบมาใช้ในงานอื่นๆ ได้สะดวกมากขึ้น การวิเคราะห์กระบวนการ ด้วย SIPOC Modelการออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ขอใช้บริการจะติดต่อประสานงานกับงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งสิ่งพิมพ์เพื่อให้ออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัลสำหรับใช้เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผู้ขอใช้บริการจะส่งเนื้อหาและภาพประกอบทั้งหมดในRead More →

หากคุณรู้สึกว่าเดดไลน์กำลังใกล้เข้ามา แต่งานที่ค้างอยู่ในมือยังมีเป็นตั้ง ๆ การใช้เวกเตอร์โดยการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์เหล่านี้ก็สามารถช่วยจัดตารางงานตรงหน้าให้เบาลงได้ ทั้งนี้ก็ต้องอยู่บนการเคารพในเงื่อนไขและสัญญาในการอนุญาตให้ใช้เวกเตอร์เหล่านั้นด้วย 1. Freepik เป็นเว็บไซต์ที่เรียกตัวเองว่า “เครื่องมือชั้นนำในการออกแบบฟรีเวกเตอร์” ซึ่งมีจุดประสงค์ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาผลงานศิลปะได้ฟรี ทั้งเวกเตอร์ภาพประกอบ, icon, PSD และภาพถ่ายที่ใช้สำหรับการออกแบบ  Freepik ได้ผลิตเวกเตอร์ฟรีที่หลากหลาย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบของ AI, EPS และ SVG และมีเวกเตอร์และภาพถ่ายมากกว่าหนึ่งล้านรูปแบบให้ได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานออกแบบ 2. FlatIcon FlatIcon มีมากกว่า 107,150 ไอคอนเวกเตอร์ฟรีให้เลือกซึ่งฐานข้อมูลของเว็บไซต์นี้จะเต็มไปด้วยไอคอนฟรีที่มีอยู่ในรูปแบบของ PNG, SVG, EPS และ PSD ซึ่งหากคุณกำลังมองหาไอคอนไปใช้ในงานออกแบบสามารถหาได้ง่ายในเว็บไซต์นี้เลย 3. 1001FreeDownloads 1001FreeDownloads ได้เรียกตนเองว่าเป็นเว็บไซต์กราฟฟิกที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบ ซึ่งมีกว่าหนึ่งพันแบบให้เลือกทั้งรูปภาพ  brush, PSD, ฟอนต์และกราฟฟิกคุณภาพสูงสามารถไปใช้ได้ด้วยความละเอียดสูงทำให้งานออกแบบออกมาสวยงามแน่นอน 4. DryIcons เป็นเว็บไซต์พัฒนาไอคอนและกราฟฟิกเวกเตอร์อย่างไม่หยุดนิ่ง โดยคุณสามารถใช้ไอคอนจาก DryIcons ในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นใด ๆ ก็ได้ผ่านเงื่อนไขลิขสิทธิ์ภาพของเว็บไซต์ร่วมด้วยRead More →

การออกแบบ Banner เป็นงานที่นำเสนอความเป็นตัวตนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การจะออกแบบ Banner ดี ๆ สักอันหนึ่งจะต้องมีส่วนผสมที่สำคัญ คือ สี ซึ่งในที่นี้หมายถึง จะเลือกสียังไงให้เหมาะกับชิ้นงานนั้นๆ และให้เหมาะกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ด้วย มาดูกันว่า การออกแบบ Banner ด้วยเทคนิคการเลือกสี มีอะไรบ้าง 1. ใช้เทคโนโลยี ดูดค่าสี เลือกภาพที่ชอบ หรือภาพที่มีโทนสีถูกใจมาหนึ่งภาพ จากนั้นก็นำมาดูดค่าสี อาจจะใช้เป็นโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรม Paint ก็สามารถเลือกสีที่ต้องการ เพื่อใช้สำหรับนำไปออกแบบ Banner ที่ถูกใจ 2. ใช้ทฤษฎีวงล้อสี ทฤษฎีวงล้อสีจะมีดังนี้ ขั้นสีที่ 1 ก็คือแม่สี ได้แก่ สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง ขั้นสีที่ 2 คือสีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 มาผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน ได้แก่ สีส้ม สีม่วงRead More →

หลายๆคนคงจะคุ้นเคยกับคำว่า “ทฤษฎีสี” (Color Theory) แต่อาจยังไม่รู้ว่าทฤษฎีนี้สำคัญอย่างไร? วันนี้ เราจะมาอธิบายความสำคัญของ “ทฤษฎีสี”นี้ ในฉบับเข้าใจง่ายให้อ่านกัน ทฤษฎีสี (Theory of Color) หมายถึง ทฤษฎีของแม่สี ที่เป็นต้นกำเนิด ของการผสมสีเพื่อให้เกิดเป็นสี เพื่อนำไปใช้สร้างงานศิลปะหรืองานออกแบบแขนงต่าง ๆ โดยสีตั้งต้น ซึ่งคือ “แม่สี” จะประกอบด้วย 3 สี คือ 1. สีแดง (Red, R) 2. สีเหลือง (Yellow, Y) 3. สีน้ำเงิน (Blue, B) การผสมแม่สีแต่ละสีให้เข้ากัน ก็จะทำให้เกิดเป็น “วงล้อสี” (Color Wheels) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้รวมสีเข้าด้วยกัน วงจรสีวงแรกถูกสร้างโดยเซอร์ ไอแซค นิวตัน ในปี 1666 “วงล้อสี”Read More →

สิ่งหนึ่งที่ช่วยแยก Design ดีๆ ออกจาก Design ธรรมดา ก็คือการเลือกใช้สีได้อย่างกลมกลืน นั่นไม่ได้หมายความแค่การใช้สีโทนเดียวกันเท่านั้น แต่เรากำลังพูดถึงสีที่อยู่ตรงข้ามด้วยที่อาจจะถูกใช้ในสัดส่วนที่เหมาะสม ก็จะทำให้เกิดงานที่ไม่ได้ดูเรียบจนเกินไป แต่ในขณะเดียวกันก็มีความชัดเจนว่างาน design ออกไปในแนวทางของโทนสีไหนได้ด้วยเป็นเรื่องสำคัญมากในการเลือกใช้สีอย่างเหมาะสม และเรามีเครื่องมือในการเลือกใช้สีมากมาย เว็บชุดสีที่ตามเทรนด์และมีหลายประเภทให้เลือกหยิบมาใช้http://goo.gl/fNlbzUเว็บสร้างชุดสีของ Adobe มีสียอดนิยมอัพเดทhttps://goo.gl/3SMWnm การ Design ด้วยโทนสีที่กลมกลืน ไม่มีถูกไม่มีผิดแค่มองให้เห็นภาพรวมแล้วหยิบจับมาใช้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ก็เพียงพอให้ชุดสีเหล่านี้ดูดีได้แล้ว Visits: 89Narisa BuachoeyRead More →

การออกแบบ Logo นั้นถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับนักออกแบบ เพราะว่า Logo นั้นกระบวนการคิดจะซับซ้อนมากกว่าออกแบบ Artwork ทั่วไป นั่นก็เพราะ การออกแบบ Logo จะต้องคิดถึงความหมายที่แอบแฝง สี รูปร่าง เพื่อให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือธุรกิจนั้นๆ เพราะฉะนั้นการ ออกแบบ Logo นักออกแบบจะต้องมีพื้นฐานในการออกแบบอยู่พอสมควร จึงจะสามารถ ออกแบบให้ออกมาได้ดี แต่ถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานหรือทักษะที่ดีเยี่ยม ถึงเวลามาศึกษากันอย่างจริงจังแล้วกับ 10 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการออกแบบโลโก้ 1. Logo ที่ดีต้องจดจำได้ง่าย Logo เป็นตัวบ่งบอกถึงธุรกิจของคุณว่าแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆหรือคู่แข่งขนาดไหนและ จะต้องสามารถทำให้คนจดจำแบรนด์ธุรกิจของคุณได้แม้ว่าจะทำการขับรถผ่านหรือเห็นผ่านๆ ก็ต้องจดจำให้ได้ 2. ตัวอักษรบน Logo สำคัญมาก Font ตัวอักษรใน Logo นั้นสำคัญมากๆ เพราะมันสามารถที่จะส่งเสริมหรือทำลาย Logo ของเราได้ในทันที หากเราเลือก Font ที่ไม่เหมาะสมกับธุรกิจ เทคนิคง่ายๆ ของการใช้ Font กับโลโก้เราควรจะใช้ขนาดไม่เกินRead More →