Add Class & Add Assignment

วันนี้มารู้จักกับ Assignment submit กันนะคะ การส่งผลงานเข้าตรวจความซ้ำผ่าน Assignment เริ่มต้นด้วย 1.สร้าง Class และ 2.สร้าง Assignment สำหรับส่งงาน เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้ใช้ สามารถส่งงานและตรวจเทียบความซ้ำของผลงานได้

Assignment submit:

 • การตั้งค่าทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยก่อนส่งงาน
 • การตั้งค่า กำหนดค่าทั้งหมด ตรงตามความต้องการของ Instructor
 • Instructor และ Student ส่งงานตรวจได้
 • สามารถตรวจงานนักศึกษา ให้คะแนน แก้ไขและแสดงความคิดเห็นผ่านรายงานผลการตรวจได้
 • สามารถรู้ตัวเลขความซ้ำผลงานของนักศึกษาได้ รู้ว่ามีการคัดลอกมาหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
 • จัดเก็บรายงานผล จนกว่าจะมีการลบ

1. Add Class

Login เข้าสู่หน้าหลัก หรือ หน้า Home ของโปรแกรม Turnitin เรียบร้อยแล้ว เราจะเริ่มสร้าง Class กันค่ะ

1.คลิก Add Class ปุ่มเขียวมุมบนขวามือ

2.เข้าสู่หน้าจอ Create a new class พิมพ์ข้อมูล:

 • Class type = คลิกเลือกประเภท Standard Class = Instructor ใช้งานคนเดียว / Master Class = สามารถกำหนดให้มี Instructor ร่วมใช้ Class ได้
 • Class name = ชื่อ Class
 • Enrollment key = รหัสเข้า Class สำหรับมอบให้นักศึกษา
 • Subject area(s) = เลือกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ class สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่ง
 • Student level(s) = เลือกผู้ใช้ Class สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่ง
 • Class start date = วันเริ่มต้น
 • Class end date = วันสิ้นสุด
 • คลิก Submit

3. หลังจาก คลิกปุ่ม Submit ระบบแสดงหน้าจอ Class created มีหมายเลข Class ID และ Enrollment key

4. บันทึกหมายเลข Class ID และ Enrollment key เพื่อมอบให้นักศึกษาหรือผู้ใช้ Class

Tips:

 • Instructor สามารถสร้าง Class ได้ไม่จำกัดจำนวน
 • Class จะลบเมื่อ Instructor ลบ Class ออกจากบัญชีด้วยตัวเองเท่านั้น
 • Instructor สามารถ Copy Class เดิมแล้วเปลี่ยนแปลงข้อมูล กำหนดค่า สำหรับ Class ใหม่ได้

2.Add Assignment

สร้าง Class เรียบร้อยแล้ว ยังไม่สามารถส่งงานเข้าตรวจได้นะคะ Instructor ต้องสร้าง Assignment ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน

1.คลิกชื่อ Class ที่ต้องการสร้าง Assignment จากหน้าโฮมเพจ

2.คลิก Add Assignment ปุ่มเขียวมุมบนขวามือ

3.New Assignment พิมพ์ข้อมูล:

 • Assignment title = พิมพ์ชื่อ Assignment
 • Point value = คะแนนสำหรับงานที่ส่งใน Assignment (ถ้ามี)
 • คลิก Allow only file types that Turnitin can check for similarity = อนุญาตเฉพาะไฟล์ที่ Turnitin รองรับการตรวจ
 • Submit papers to: = no repository แนะนำไม่เก็บต้นฉบับนะคะ
 • Start date = วันที่เริ่มส่งงานเข้าตรวจ
 • Due date =  วันครบกำหนดหรือวันสุดท้าย (วันครบกำหนดส่งต้องไม่เกินกว่าวันหมดอายุของ Class)
 • Post date = วันประกาศคะแนนของชิ้นงาน (ถ้ามี)
 • คลิก Optional settings

4.Optional settings กำหนดค่าการตรวจงานสำหรับ Assignment

 • Enter special instructions = คำสั่งสำหรับ Assignment นี้ (ถ้ามี)
 • Allow submissions after the due date? = อนุญาตให้ส่งงานหลังจากวันครบกำหนดหรือไม่ NO ไม่อนุญาตนะคะ
 • Generate Similarity Reports for submissions? แสดงรายงานผลความซ้ำ Yes ให้แสดงรายงานผลนะคะ
 • Generate Similarity Reports for student submission = immediately (can overwrite report until due date) ส่งไฟล์งานได้จนกว่าจะถึงวันครบกำหนดและรายงานความซ้ำจะแสดงทุกครั้ง แนะนำให้เลือกข้อนี้นะคะ
 • Exclude bibliographic materials from Similarity Index for all papers in this assignment? = ละเว้นการตรวจบรรณานุกรมหรือไม่
 • Exclude quoted materials from Similarity Index for all papers in this assignment? = ละเว้นการตรวจข้อความในเครื่องหมายคำพูดหรือไม่
 • Exclude small sources? = ละเว้นข้อความเหมือนกันสั้น ๆ หรือไม่
 • Allow students to see Similarity Reports? = อนุญาตให้นักศึกษาเห็นตัวเลขรายงานผลการตรวจความซ้ำหรือไม่ Yes อนุญาตนะคะ
 • Exclude assignment template = ละเว้น template สำหรับ assignment นี้หรือไม่ (ถ้าละเว้นสามารถ upload template ที่ต้องการละเว้นหรือสร้างก็ได้)
 • Search options: = เลือก 4 ฐานข้อมูลเพื่อตรวจเทียบความซ้ำ -Student paper repository -Institution paper repository -Current and archived internet -Periodicals, journals, & publications
 • Enabling translated matching = ตรวจจับการแปลระหว่างภาษาหรือไม่
 • Online grading = เลือกตารางเพื่อให้คะแนน
 • ETS® e-rater® Settings = ตรวจสอบไวยากรณ์ -Enable grammar checking using e-rater® technology?
 • Would you like to save these options as your defaults for future assignments? = คลิกบันทึกเป็นค่าเริ่มต้น
 • คลิก Submit

วิธีการส่งงานเข้าตรวจกับ Assignment

 • Login > เข้าสู่หน้า Home
 • คลิกเลือก Class ที่ต้องการส่งงาน > เข้าสู่ห้องส่งงาน
 • คลิก student ปุ่มซ้ายมือ > คลิก Add Student ปุ่มขวามือ > Enroll a Student พิมพ์ ชื่อ สกุล e-mail > คลิก submit > แสดงรายชื่อ Student ใน Class > คลิก ชื่อ Class ปุ่มซ้ายมือ
 • เลือก Assignment ที่ต้องการส่งงาน > ขวามือมี More action
 • คลิกปุ่มสามเหลี่ยมหลัง More action > เลือก Submit > คลิก
 • เข้าสู่หน้า Submit paper
 • เลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการส่งตรวจ – Single File Upload – Multiple File Upload – Cut & Paste Upload – Zip File Upload
 • คลิก Author เลือกชื่อผู้แต่งจากรายชื่อที่ Add Students
 • พิมพ์ชื่อเรื่อง
 • ข้อความ The file you are submitting will not be added to any repository ไฟล์งานที่ส่งตรวจไม่ถูกเก็บเป็นต้นฉบับ
 • What can I submit? ข้อกำหนดคุณสมบัติของไฟล์งานที่ส่งตรวจ
 • สามารถ upload files ได้จาก My computer – Dropbox – Google Drive

Tips Submit Paper:

 • Instructor ส่งงานตรวจใน Assignment ต้อง Add Students ก่อนและเลือกผู้แต่งจากรายชื่อเท่านั้นไม่สามารถพิมพ์ได้ โปรแกรม Turnitin จะแจ้งเจ้าของผลงานทาง e-mail ทุกครั้งที่มีการตรวจ

วิธีการตรวจผลงานของนักศึกษาที่ส่งใน Assignment

 • Login > เข้าสู่หน้า Home
 • คลิกเลือก Class ที่ต้องตรวจงาน > เข้าสู่ Class
 • เลือก Assignment ที่ต้องการตรวจงาน > ขวามือ คลิกปุ่ม “View”
 • เข้าสู่หน้า Assignment > เลือกชิ้นงานที่ต้องการตรวจ > คลิกเข้าสู่ชิ้นงานได้จาก -ชื่อเรื่อง -ตัวเลขความซ้ำ -คะแนน (Grade) > คลิก
 • เข้าสู่หน้าจอ Feedback studio รายงานผลการตรวจ

Tips Assignment Submit:

 • ตั้งค่าการตรวจครั้งแรกที่สร้าง Assignment แล้วสามารถกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการสร้าง Assignment ถัดไปได้
 • ใน Class เดียวกัน สามารถสร้าง Assignment ได้ไม่จำกัดจำนวน และสามารถกำหนดค่าแต่ละ Assignment ได้ตามความต้องการของ Instructor
 • หากเป็น Master class สามารถกำหนดให้มี Instructor ร่วมใช้ Class และสามารถกำหนดให้ใช้เฉพาะเจาะจง Assignment ได้
 • คลิกปุ่ม Edit settings (ขวามือ คลิก More actions) เพื่อแก้ไขกำหนดค่าของ Assignment

การสร้าง Class และการสร้าง Assignment อาจจะดูยุ่งยาก แต่คำสั่งและตัวเลือกหลายตัวมีให้ใช้เฉพาะใน Assignment แล้วจะทยอยนำมาฝากใน Turnitin Instructor’ Tips นะคะ

หากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติม เข้าดูข้อมูลและรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา Workshop&Training https://library.wu.ac.th/km/tag/clmtraining/ หรือ comments ด้านล่าง แล้วเจอกันใหม่คราวหน้า Tips ดี ๆ มีมาฝาก

Views: 153

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

You May Also Like