จากการไปเรียน Thamooc วิชา ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (โปรแกรมประมวลคำเพื่องานเอกสาร)ทำให้ทราบว่าเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ในการใช้งานของสำนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไป  การจัดรูปแบบเอกสารและสารบัญอัตโนมัติ การทำจดหมายเวียนและซองจดหมาย

ไมโครซอฟท์ เวิร์ด เป็นโปรแกรมในการประมวลผลคำ ใช้ในเรื่องของการพิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ การใช้เครื่องมือในการจัดรูปแบบหน้าของเอกสาร การใช้ Tab เพื่อการตั้งค่ากระดาษ จัดรูปเล่มหน้าหรือเค้าโครงเอกสาร การใส่เลขหน้า เข้าสู่ Microsoft Word ไปที่หน้า First page เป็นหน้าที่มีหลาย ๆ Template สามารถเลือก Template ที่ต้องการได้ เช่น รูปแบบประกาศนียบัตร เป็นต้น

ในหน้าเอกสารมีเครื่องมือ หรือ Ribbon เพื่อให้สามารถใช้ทำงานได้ง่ายขึ้น มีปุ่มที่รู้จักกันดีได้แก่ ปุ่ม Home (หน้าแรก) ปุ่ม Insert (แทรก) และ ปุ่ม Layout (เค้าโครง)

การใช้ปุ่มเมนูลัด  ซึ่งในโปรแกรมของไมโครซอฟท์เวิร์ดจะมีปุ่มมหัศจรรย์ 1 ปุ่มคือ ปุ่ม Ctrl เมื่อปุ่ม Ctrl+ (บวกหรือผนวก) กับปุ่มอะไรก็ตามจะกลายเป็น Function key พิเศษขึ้นมา โดยการกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วตามปุ่มที่ต้องการใช้งาน เช่น

Ctrl+Enter                ขึ้นหน้าใหม่ เมื่อกลับไปแก้ไขเอกสารหน้าที่ผ่านมา เอกสารที่อยู่ในหน้าถัดไปจะไม่เลื่อนลง หรือขยับลงจะอยู่ที่เดิม

Ctrl+ปุ่ม ล หรือ ปุ่ม ]    ขยายขนาด Font Size

Ctrl+ปุ่ม บ หรื่อ ปุ่ม [    ลดขนาด Font Size

Ctrl+R                     ชิดขวา

Ctrl+L                     ชิดซ้าย

Ctrl+E                     จัดกึ่งกลาง

Ctrl+C                     การคัดลอก

Ctrl+V                     การวาง

Ctrl+A                     การเลือกทั้งหมด

Ctrl+เลื่อนลูกกลิ้งที่เม้าส์  เป็นการ Zoom in การย่อเอกสาร และ Zoom out การขยายเอกสาร

Ctrl+Home               กลับไปหน้าแรกของเอกสาร

Ctrl+End                  ไปหน้าสุดท้ายของเอกสาร

การใช้ Tabs ซึ่งมี 4 tabs ได้แก่

Left tab         = L tabs ซ้าย ตัวหนังสือจะออกจากซ้ายไปขวา

Center tab       = Tab  กึ่งกลาง ตัว T คว่ำหัว ตัวหนังสือจะออกจากกึ่งกลาง ซ้ายขวาเท่ากัน

Right tab        = L กลับด้าน หันไปซ้ายมือ ตัวหนังสือจะออกจากขวาไปซ้าย ใช้กับเงิน บาท หรือสตางค์

Decimal tab    = Tab  กึ่งกลาง ตัว T คว่ำหัว มีจุด เหมาะสำหรับตัวเลข ซึ่งมีจุดทศนิยม

การสร้างตัวอย่างเอกสาร สำหรับการฝึกปฏิบัติและอบรม อาจจะสร้างเอกสาร 1 หน้า หรือครึ่งหน้าก็ได้ โดยใช้คำสั่ง

=rand(x,x)    เช่น  =rand(5,5)

=rand คือ rand คือ random

=schemes คือ คำสั่งของ (x,x)

x ตัวแรก คือ จำนวนย่อหน้า   x ตัวที่ 2 คือ บรรทัดในแต่ละย่อหน้า

การทำ  Colume    พิมพ์เอกสารให้พร้อมที่จะจัดทำ Colume

  1. เลือก Layout
  2. เลือก Colume
  3. เลือก More Colume – ปรับเพิ่มเติม
  4. เลือกรูปแบบ Colume ตามต้องการ
  5. Apply to – This point forword
  6. กด OK

การทำย่อหน้า อยู่ที่หน้า Home   พิมพ์เอกสารให้พร้อมที่จะจัดทำย่อหน้า

  • ทำ Highlight เอกสารที่ต้องการทำย่อหน้า ด้านบนมีไม้บรรทัด หรือ Ruler

ถ้าไม่มีไม้บรรทัด ไปที่ มุมมอง หรือ View แล้วเลื่อนเม้าส์มาทางซ้าย เจอ Ruler Gridline และ Navigation Pane ให้เลือก Ruler

  • เลื่อนสัญลักษณ์ 5 เหลี่ยม (First line Indent) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

การทำ Highlight เอกสาร

เลือกบรรทัดที่ต้องการทำ Highlight เปลี่ยน Cursor ให้เป็น Pointer หรือหัวลูกศร ถ้าไปไว้ด้านหน้า คลิก 1 ครั้ง จะ Highlight เฉพาะบรรทัดที่เลือก  ถ้ากดดับเบิ้ลคลิก จะ Highlight ทั้งย่อหน้า

การพิมพ์ซอง

– เปิด Word กระดาษ A4 หน้า Home

– ไปที่ Layout

– ตั้งค่าหน้ากระดาษ Page set up  ระยะขอบ (Margin) ตั้งค่ากระดาษ

– เลือก Custom size ใส่ขนาดของซองจดหมายที่วัดมา กว้างxยาวxสูง

– ไปที่ Margine ตั้งค่ากระดาษ กด OK

ที่มาภาพ : https://www.freepik.com

Thai Mooc วิชา ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (โปรแกรมประมวลผลคำเพื่องานเอกสาร)

Visits: 26

Comments

comments