สวัสดีครับ…

วันนี้ จะมาคุยกันเรื่องความฝันของใครหลายๆ คน รวมถึงผู้เขียนด้วย เนื่องจากเริ่มรู้สึกอิ่มตัวกับงานประจำแล้ว เมื่อทำงานมาร่วม 20 กว่าปี แม้จะมีงานให้ทำอย่างต่อเนื่องและท้าทายในทุกปี แต่ลักษณะงานประจำโดยรวมก็จะวนลูปเหมือนๆ เดิม จึงคิดเริ่มมองหาความท้าทายใหม่ของชีวิต โดยการเหลียวไปมอง “การทำธุรกิจส่วนตัว” ของผู้ที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก่อร่างสร้างตัวเกิดขึ้นที่นี้ ตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดรับนักศึกษา จากนั้นก็ได้นำพาความเจริญด้านต่างๆ เข้ามาในพื้นที่อำเภอท่าศาลาจวบจนทุกวันนี้

ผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางเข้าหลัก โดยบางรายก็รุ่งเรืองจวบจนปัจจุบัน บางรายก็ล้มเลือนหายไปตามกาลเวลา เหล่านี้ คือ ธรรมชาติของการดำเนินธุรกิจ มีทั้งผู้ประสบความสำเร็จ และพ่ายแพ้แบบไม่คาดฝัน เพราะธุรกิจก็เหมือนเหรียญสองด้าน ผู้ประกอบการสามารถเป็นไปได้ทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการแต่ละรายมีความรู้ ความพร้อม ความเข้าใจ กลยุทธ์หรือเกมส์การตลาด และการวางแผนทางธุรกิจ เหล่านี้มากน้อยแค่ไหน

ฉะนั้น เพื่อเสริมความรู้และความเข้าใจให้พร้อมก่อนจะประกอบกิจการใดๆ (ซึ่งก็ยังไม่มีธุรกิจ) ให้ประสบความสำเร็จ ผู้เขียนจึงมองหาแหล่งความรู้ Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course Platform) ภายใต้การดูแลของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนบทเรียนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศกว่า 108 สถาบัน และมีบทเรียนกว่า 690 รายวิชาให้เลือกตามความสนใจ

สตาร์ทอัพ มุ่งสู่ฝัน (Startup : Pushing your Dream)

พัฒนาวิชาโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สตาร์ทอัพมุ่งสู่ฝัน (Startup: Pushing your Dream) เน้นการเรียนรู้เพื่อจุดประกายและให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการทำสตาร์อัพได้อย่างถูกวิธี แนะนำสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมีวิธีการดำเนินงานอย่างไร ค้นหาไอเดียนวัตกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำสตาร์ทอัพ นอกจากนี้ยังแนะนำการเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์การทำการตลาดอย่างยั่งยืน แนะนำความสำคัญของการทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด นำเสนอเคล็ดลับวิธีการทำสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด อธิบายการวัดผล เครื่องมือ และตัวชี้วัดต่างๆ (Business Model) ใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยให้สตาร์ทอัพเติบโต ยังเจาะลึกการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ในธุรกิจสตาร์ทอัพ ความสำคัญของการลงทุน เจาะลึกการทำงานของ Venture Capital (VC) ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และสุดท้าย กล่าวถึงวิธีการนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitch) รูปแบบ องค์ประกอบหลักๆ ในการนำเสนอ ความแตกต่างที่ต่างจากการนำเสนอทั่วไป และตัวอย่างการนำเสนอที่น่าสนใจ เพื่อให้สตาร์ทอัพได้เรียนรู้เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นยูนิคอร์นในอนาคตได้

เนื้อหามี 5 บท ดังนี้ :-

บทที่ 1 Startup ไม่รู้จัก ไม่ได้แล้ว

บทที่ 2 ปั้นธุรกิจให้ปัง ด้วยพลังไอเดีย

บทที่ 3 ธุรกิจไม่พลาด ตอบโจทย์ตลาดแบบมืออาชีพ

บทที่ 4 Startup เร่งให้โต

บทที่ 5 ธุรกิจดี นักลงทุนแน่น

ก่อนเริ่มเรียนจะมีแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อวัดระดับความรู้ของผู้เรียนก่อนจำนวน 20 ข้อ (ซึ่งผู้เขียนทำได้ 7 ข้อ) เนื้อหาบทเรียนแต่ละบทจะให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) เป็นอย่างดี และมีแบบฝึกหัดทดสอบความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนทุกบทเรียน และจะมีแบบทดสอบประเมินความรู้ (Final Exam) อีก 20 ข้อ เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอีกครั้ง ก่อนจบหลักสูตร (รอบนี้ ผู้เขียนทำได้ 18 คะแนน)

ท้ายที่สุดของการเขียน Blog นี้ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ธุรกิจ สิ่งที่จะทำเพื่อความสุข ความเจริญในชีวิต และมีความสุขกับปัจจุบันนะครับบบบ….

Visits: 23

Comments

comments