เครื่องมือและช่องทางติดต่อสื่อสารยุคดิจิทัล

  การสื่อสารในยุคดิจิทัลเป็นยุคที่มีผู้คนเผชิญหน้าหรือมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพน้อยลง แต่สื่อสารกันผ่าน “เครื่องมือ” มากขึ้น และสื่อสารอย่างกว้างขวาง บ่อยครั้งมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันเอื้ออำนวยให้มนุษย์สามารถกระทำกิจกรรมได้เกือบทุกอย่างผ่าน เครื่องมือสื่อสารในโลกดิจิทัล ทั้งกิจกรรมการทำงาน การติดต่อเพื่อนร่วมงาน การศึกษา การเรียนการสอน การประชุม สัมมนา การซื้อขายของและบริการ การให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ กิจกรรมบันเทิงทั้งรับชมรายการโทรทัศน์ ฟังเพลง ดูภาพยนตร์ อ่านนิยายและดูคอนเสิร์ตสด ๆ เวลาเดียวกับที่คนเดินทางไปดูในเหตุการณ์จริง การทำข่าว ถ่ายทอดเหตุการณ์สด ตัดต่อคลิป  การทำบุญ การกระทำพิธีกรรมทางศาสนา การระลึกถึงและสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  ไปจนถึงกิจกรรมทางการเงิน หุ้น เศรษฐกิจ ความมั่นคงของชาติ การทหาร และรวมกลุ่มจัดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านเครื่องมือสื่อสาร เป็นต้น

      เครื่องมือที่สำคัญมากในการติดต่อสื่อสารในยุคนี้ มีหลายประเภท ได้แก่

      1. คอมพิวเตอร์

      2. โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต

      3. อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ผลิตสื่อได้ทันทีเพื่อทำให้ภาพสมบูรณ์ เช่น ขาตั้งกล้อง ไมโครโฟน และ ดอลลี่ขนาดเล็ก

      สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือ แต่สาระหลักสำคัญจริง ๆ คือ เครื่องมือเหล่านี้เป็น “ช่องทาง” ที่ทำให้สื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ ทำงานได้และนำพา “สาร” ไปสู่ผู้รับสารได้  ช่องทางการสื่อสารออนไลน์มีหลายช่องทาง เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อีเมล LINE เป็นต้น แต่การเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง จะส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น การเลือกใช้สื่ออย่างถูกต้อง เหมาะสมจะเป็นตัวชี้วัดว่า การสื่อสารนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่                               

     สำหรับเครื่องมือสื่อสาร พบว่าประเทศไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือสูงที่สุดในโลกเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเห็นว่า เครื่องมือสำคัญยิ่งในการสื่อสารดิจิทัลของคนไทยคือ สมาร์ตโฟน และถ้าวัดเฉพาะการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ตโฟน ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ใช้เวลาท่องอินเทอร์เน็ตต่อวันมากที่สุดในโลกเช่นกัน สามารถสรุปได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้สื่อออนไลน์สูงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยใช้ผ่านสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์อื่น ๆ การสื่อสารก็กระทำผ่าน applications ต่าง ๆ โดยมีช่องทางการสื่อสารที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่

     1.Facebook เป็น platform ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย  ธรรมชาติของเฟซบุ๊กเป็นสื่อที่ตอบสนองต่อหลายกิจกรรมในชีวิตประจำวันตั้งแต่ การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว การทำงาน การประสานงาน การค้าขายและให้บริการ การถ่ายทอดสด LIVE การสร้างกลุ่ม การสร้างชุมชนที่มีความสนใจเหมือนกัน การเรียนการสอน การศึกษานอกระบบ การเผยแพร่ข่าวสาร และการบันทึกเรื่องส่วนตัวเก็บไว้

          คุณสมบัติที่โดดเด่นของเฟซบุ๊กคือ ความเป็น platform ที่มีลักษณะหลอมรวมเข้ากับ platform อื่นได้ทั้งสามารถดึงเพื่อนเข้ามาดูรายการหรือภาพต่าง ๆ ได้เป็นจำนวนมากทั้งใน Timeline ส่วนบุคคลและในกลุ่มหรือในเฟซบุ๊กเพจ เป็นสื่อที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการรวมกลุ่มเป็นชุมชน หรือสร้างกลุ่มต่าง ๆ และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวนขนาดใหญ่ได้ สามารถอัพโหลดและแชร์ภาพและคลิปวิดิโอต่าง ๆ และเชื่อมโยงไปยัง platform อื่น ๆ ได้สะดวกเช่น  สำนักข่าวหลายแห่งใช้เฟซบุ๊กเป็น “หน้าบ้าน” เพื่อเรียกลูกค้าแต่ทำลิ้งค์เชื่อมโยงไปยัง website ของสำนักข่าวอีกที 

     2.YouTube เป็น platform ที่ถูกใช้แทนสื่อดั้งเดิมเช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ การบันทึกเทปการเรียนการสอน อาจะกล่าวได้ว่าเป็น platform ที่บันทึกภาพและเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นช่องทางที่คนไทยนิยมใช้อย่างมากและมีอิทธิพลสูงเนื่องจากเป็นพื้นที่ของผู้จัดรายการโทรทัศน์ออนไลน์ และบุคคลที่ทรงอิทธิพลจำนวนมากใช้แสดงกิจกรรมเพื่อให้ผู้ชมกดรับชมได้ และขายโฆษณาได้เช่นกัน

     3.LINE  เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย ใช้โต้ตอบสื่อสาร ส่งข้อมูลข่าวสาร เอกสาร รูปภาพและคลิปขนาดสั้นต่าง ๆ แต่ข้อจำกัดของการ LINE คือ เป็น platform ที่ไม่สะดวกในการทำงานเอกสาร ระบบการเก็บเอกสารและรูปอาจจะสูญหายได้หากไม่ใช้ฟังก์ชั่นที่ถูกต้องเช่น ไม่ใช่ระบบ Note ในการอัพเอกสารสำคัญ ไม่จัดเก็บเอกสารและรูปในระบบ KEEP เป็นต้น นอกจากนี้การพิจารณาเรื่องสำคัญ การประชุมหรือขอความเห็นก็ไม่ควรกระทำผ่าน LINE เพราะนอกจากจะรั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอกได้ง่ายแล้ว รูป คลิป เอกสารต่าง ๆ จะอยู่บนจอสมาร์ทโฟนซึ่งมีขนาดเล็ก และจะถูกกำจัดออกไปโดยอัตโนมัติในระยะเวลาหนึ่ง หากไม่รู้วิธีจัดเก็บอย่างถูกต้อง

     4.Facebook Messenger  เป็นการส่งข้อความส่วนตัวผ่าน application  สามารถส่งเอกสาร รูปภาพและคลิปสั้นได้เช่นกัน แต่ก็ยากในการจัดระบบเอกสารและจัดเก็บ แต่มีข้อดีคือเป็นใช้งานร่วมกับเฟซบุ๊กซึ่งเป็นplatform ที่เกือบทุกคนนิยมใช้อยู่แล้ว

    5. Instagram หรือ ไอจี เป็น platform ที่นิยมมากในหมู่ดารา นักร้อง ไอดอลทั่วโลกต้องมีเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องราวของตัวเอง และดำเนินกิจการธุรกิจ รวมทั้งกลายเป็น platform ที่ประชาชนใช้เพื่อเก็บรูปภาพและคลิปสั้นจำนวนมาก สามารถลงคลิปสั้นเป็น IG Story ที่ยิ่งสร้างกระแสติดตามในโลกธุรกิจและบันเทิง แต่มีข้อจำกัดเช่น คลิปมีความยาวจำกัดมาก ไม่เกิน 1 นาที

    6. E-mail  เป็นสื่อออนไลน์ตั้งแต่ยุคแรกที่ใช้ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รูปภาพ วิดิโอ และสามารถส่งได้ทีละหลายคน มีระบบจัดเก็บเอกสารแบ่งเป็นโฟลเดอร์ได้ สามารถส่งไฟล์ขนาดใหญ่ได้ แต่ก็อาจจะไม่ใช่ช่องทางที่ปลอดภัยมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้อีเมล์ส่วนตัวส่งเรื่องงาน และหากเป็นความลับจะรั่วไหลไปได้ การมีอีเมล์ในหน่วยงานจะช่วยป้องกันปัญหานี้ได้ระดับหนึ่ง

     7.Twitter เป็นช่องทางที่คนรุ่นใหม่และวัยรุ่นนิยมใช้มาก แต่มีข้อจำกัดคือ พิมพ์และเผยแพร่ได้เพียงแค่จำกัดภายใต้ 140 ตัวอักษร แต่ทวิตเตอร์ก็มีข้อดีมากในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกาะกระแส สั้นกระชับ และยังมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดี สามารถดึงมาใช้หรือแชร์ได้ในภายหลังอีกด้วย โดยมีทั้งระบบจัดเก็บ moment  หรือจัดเก็บทวิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้ได้

Views: 1925

Comments

comments

You May Also Like