การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย | Creative and Modern Presentation Design

จากการศึกษาบทเรียนออนไลน์ ThaiMOOC รายวิชา PSU: PSU008 การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย | Creative and Modern Presentation Design สรุปได้ดังนี้

เทคนิคการออกแบบการนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์

  1. การเลือกใช้ Background การเลือก Template หรือการจัดวาง layout ในการนำเสนอการใช้ background หรือ template ถือเป็นประการแรกๆ ในการวางแผนการออกแบบ presentation ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมหรือการวาง layout ของงาน โดยให้เริ่มต้นจากการออกแบบสไลด์นำเสนอโดยการสร้างพื้นที่ว่าง หรือหน้าสไลด์เปล่าขึ้นมาแล้วออกแบบสไลด์นำเสนอให้ดูเรียบง่าย ดูสะอาดตา หรือมีความแปลกใหม่ หรือเลือกการออกแบบที่เข้ากับ Trend อย่างเช่นในปัจจุบัน ก็จะให้ความสนใจกับงานออกแบบที่เป็น Flat Design ซึ่งเน้นเป็นงานแบนราบ ลดองค์ประกอบที่เป็นมิติ เน้นไปที่ Content มากกว่า จะทำให้งานออกแบบมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
  2. การกำหนดบรรทัดหรือข้อความในการนำเสนอ ไม่ควรมีตัวอักษรที่มากเกินไป ผู้นำเสนอจึงควรเลือกเฉพาะหัวข้อที่ต้องการนำเสนอ หรือข้อความสำคัญ ดังนั้นสไลด์ที่ดีในแต่ละหน้าจึงไม่ควรมีเนื้อหาที่กระจุกเกินไปหรือ ไม่ควรเกิน 6-8 บรรทัด เพื่อความสนใจของผู้ชม
  3. การเลือกตัวอักษรในการนำเสนอ การเลือกใช้ฟอนต์ (Font) หรือ แบบตัวอักษร ให้เหมาะกับงานนำเสนอจึงเป็นสิ่งที่ควรทำความเข้าใจ เพื่อทำให้งานนำเสนอดูทันสมัย รวมถึงทำให้ผู้ที่อ่านเข้าใจ Concept ของงานเราได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
  4. การนำภาพถ่ายหรือกราฟิกมาใช้ในงานนำเสนอ จะช่วยให้การนำเสนอของเรามีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากการใช้ภาพเป็นตัวเล่าเรื่องราวดึงดูดผู้ชมมากกว่าการใช้ตัวอักษร หรือภาพสื่ออารมณ์นั่นเอง ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย หรือภาพกราฟิกต่างๆ จะเพิ่มความเข้าใจและการรับรู้ให้กับผู้ชมโดยผ่านการเล่าเรื่องด้วยภาพ ไม่ควรใส่ภาพถ่ายจำนวนมากลงไปในสไลด์เดียว นอกจากนั้น ภาพที่นำมาใช้ควรมีความละเอียดสูง เพื่อคุณภาพของภาพที่ดี
  5. การใช้สีในงานนำเสนอ สีในงานนำเสนอ ใช้เป็นตัวกระตุ้นอารมณ์และเน้นความรู้สึกของเรื่องราวหรือข้อความที่ต้องการนำเสนอ โดยสีที่นำมาใช้จึงควรแบ่งเป็น สีโทนร้อนและสีโทนเย็น หรือสีสว่างและสีเข้ม ซึ่งหากผู้นำเสนอต้องการเน้นข้อความใดในสไลด์นำเสนอจึงควรเน้นด้วยโทนสี หรือคู่สีตรงกันข้าม เพื่อให้ข้อความโดดเด่นและดึงดูดสายตาผู้ชม เพื่อให้เข้าถึงใจความสำคัญได้ง่ายขึ้น และอีกอย่างหนึ่งของการเลือกใช้สีคือ ไม่ควรใช้สีที่เยอะเกินไปโดยเฉพาะการใช้สีในข้อความ เพื่อให้งานดูทันสมัย และอ่านได้ง่ายขึ้น
  6. การคำนึงถึงพื้นที่วางและองค์ประกอบในงานนำเสนอ ในหนึ่งสไลด์ไม่ควรมีการกระจุกข้อความหรือภาพจนแน่นเกินไป จนทำให้ผู้ชมหรือผู้ฟังรู้สึกอึดอัด และทำให้ยากต่อการอ่าน หากมีภาพประกอบก็ควรจะใส่เนื้อหาให้น้อยลง หรือ ใส่เฉพาะส่วนสำคัญ เว้นพื้นที่ภายในสไลด์ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน หรือหากมีข้อความ รายละเอียด ควรมีการจัดวางฟอนต์ มีเล็กและใหญ่ เพื่อเป็นการเน้นในส่วนสาระสำคัญ และถือเป็นการใช้ข้อความมาเป็นลูกเล่นในงานออกแบบ
  7. การใช้กราฟและแผนภูมิ (Graph & chart) เพื่อง่ายต่อการเข้าใจของผู้ฟัง การเปลี่ยนข้อมูลเชิงตัวเลขให้เป็นภาพ ผู้นำเสนอผลงานควรให้ความสำคัญ เพราะจะทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย เห็นภาพชัดเจน ทำให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น Infographic ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากทำให้ข้อมูลหรือตัวเลขที่มีจำนวนมาก ถูกย่อยให้เข้าใจได้ง่ายด้วยภาพหรือกราฟ
  8. การจำกัดหรือหลีกเลี่ยงการใช้ Transition ที่มากเกินความจำเป็น ปัจจุบันการนำเสนอผลงานที่ทรงประสิทธิภาพ คือ การนำเสนอความเรียบง่ายแก่ผู้ฟัง เน้นสาระสำคัญเพิ่มลูกเล่นได้แต่ไม่ควรเยอะเกินงาม ดังนั้นการใช้ Transition ในงานนำเสนอจึงควรมีข้อจำกัดเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายของสไลด์นำเสนอ

สิ่งที่ได้จากการศึกษาบทเรียน

การศึกษาบทเรียนออนไลน์รายวิชา การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย | Creative and Modern Presentation Design ได้ความรู้ ทักษะ และเทคนิคเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการออกแบบการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้มีความความทันสมัยและสร้างสรรค์ มีความโดดเด่นและน่าสนใจ โดยสามารถนำเทคนิคเหล่านี้ที่กล่าวมาข้างต้น มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำ Presentation เพื่อการนำเสนออย่างสร้างสรรค์และทันสมัยในรูปแบบต่างๆ ได้

อ้างอิง : https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:PSU+PSU008+2019/about

Views: 930

Comments

comments

You May Also Like