ไลน์ แอดมิน (LINE Admin) หรือ LINE Official Account Administrator เป็นผู้ทำหน้าที่ต่างๆ ในระบบ LINE Official Account ตั้งแต่การสร้างบัญชี LINE Official Account ลงข้อมูล ตั้งค่าระบบต่างๆ ตอบแชทลูกค้า ส่งข้อความ Broadcast ชำระเงิน ฯลฯ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มผู้ดูแลระบบ หรือ ไลน์ แอดมิน (LINE Admin) เพื่อคอยดูแลจัดการเรื่องต่างๆ ได้ ตามขั้นตอน ดังนี้

      1. เข้าไป “manager.line.biz” (LINE Official Account Manager)
      2. คลิกที่ “เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี LINE”
      3. คลิกที่ “ตั้งค่า” (Settings)
      4. คลิกที่ “เพิ่มผู้ใช้อื่น” (Add Member)
      5. เลือก “ตำแหน่งการทำงาน” คุณสามารถกำหนดสิทธิให้ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็น ไลน์ แอดมิน (LINE Admin) ได้ โดยแบ่งตามประเภทของ แอดมิน (Admin) ดังนี้
           5.1 แอดมิน (Administrator) เป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ทุกอย่างในระบบ LINE Official Account ได้ และสามารถเพิ่ม – ลดแอดมิน คนอื่นๆ ได้
           5.2 โอเปอเรเตอร์ (Operator) เป็นผู้ที่สามารถทำได้ทุกอย่าง ยกเว้นการจัดการเพิ่ม – ลดแอดมินคนอื่นๆ
           5.3 โอเปอเรเตอร์ (Operator – Sending Restricted) เป็นผู้ที่สามารถทำได้ทุกอย่าง ยกเว้นการส่งข้อความ Broadcast
           5.4 โอเปอเรเตอร์ (Operator – Insight Restricted) เป็นผู้ที่สามารถทำได้ทุกอย่าง ยกเว้นการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกสถิติใน Insight
     6. หลังจากกำหนดตำแหน่งการทำงานเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก “กรุณาสร้าง URL” (Generate Link) แล้วคัดลอกลิงก์ URL ที่ได้ ส่งให้ผู้ใช้ที่ต้องการกำหนดสิทธิเป็นแอดมิน โดย 1 ลิงก์ URL สามารถคลิกได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

วัตถุประสงค์ของการนำ  LINE Official Account มาใช้ในงานบริการโสต

1.1ให้คำปรึกษาการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้นด้วยระบบ LINE OA

1.2จำแนกกลุ่มผู้ใช้บริการออกตามการใช้งานเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ตรงตามกลุ่มผู้ใช้งาน

1.3สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา

1.4สร้างทัศนคติที่ดีและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่องานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา

1.5สร้างการรับรู้ต่อผู้ใช้บริการด้วยระบบบ LINE OA

Visits: 59

Comments

comments