รับน้องเฟรชชี่รุ่นแรก’41🧳

เฟรชชี่ Freshy หรือ นักศึกษาใหม่รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ นักศึกษารหัสที่ขึ้นต้นด้วย เลขพ.ศ.2️⃣ ตัว คือ ปีการศึกษา 2541 หรือเรียกกันว่า ประดู่ช่อแรก🌿 แล้วมีรุ่นพี่ที่ไหนมารับน้องใหม่กัน? ช่วงปีนั้นอดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คือ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ผู้บุกเบิกและร่วมก่อตั้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
คุณนิรันดร์ จินดานาค เป็นหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา เป็นทีมผู้บริหารดูแลรับผิดชอบนักศึกษาใหม่ ได้ร่วมกำหนดลักษณะกิจกรรมรับน้องที่แตกต่างกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศ โดยกำหนดให้เป็นลักษณะ “กลุ่มสัมพันธ์” เป็นการรับน้องมิติใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวกับชีวิตที่เติบโตขึ้นในเมืองมหาวิทยาลัย😻 โดยกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นรุ่นพี่ (เฟรชชี่เรียกว่าพี่บุค ย่อมาจากพี่บุคลากร) ดำเนินการต้อนรับเฟรชชี่ รหัส 41 ด้วยความอบอุ่นเหมือนเป็นพี่น้อง เพราะฉะนั้นนักศึกษารุ่นแรกกับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะรู้จักสนิทสนมใกล้ชิดกันมาก มีอะไรก็ปรึกษาสอบถามหารือตักเตือนสั่งสอนกันอย่างสะดวกใจ ไม่มีบรรยากาศรับน้องแบบ SOTUS จนมีความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเอง หรืออึดอัด ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบการรับน้องที่สร้างสรรค์ นักศึกษาใหม่มีความสบายใจ และถ่ายทอดกิจกรรมรับน้องประดู่ช่อใหม่ 🌳 ด้วยความอบอุ่นสืบต่อกันมา จนปัจจุบัน ครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 29 มีนาคม 2566 ย่างก้าวปีที่ 31 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการรับน้องในลักษณะกลุ่มสัมพันธ์มาจนถึงช่อประดู่ที่ 25 (ขอบคุณภาพประกอบจากคุณอุดรรัตน์ ธรรมดา บุคลากรส่วนสื่อสารส่วนสื่อสารองค์กร)😜🧑‍💻 

Visits: 23

Comments

comments