การสร้างสื่อดิจิทัล ด้วยสมาร์มโฟน ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ

ยุคปัจจุบันนี้ สมาร์โฟนมีบทบาทกับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ภาพกราฟิกสวยๆ ได้จากสื่อดิจิทัลทั้งหมด การสร้างสื่อดิจิทัลให้มีความน่าสนใจ ทันสมัยในยุคปัจจุบันมีเคล็ดลับเกร็ดความรู้ นำมาฝากนะคะ

สื่อดิจิทัล หมายถึง สื่อที่มีการนำเอาข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และ วิดีโอ เป็นต้น โดย อาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยให้ข้อมูลที่เป็นสื่อต่างๆ เหล่านั้นมาแปลง สภาพ และเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน
องค์ประกอบ 3 อย่างคือ 
1.เทคโนโลยี คือ ในส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ก่อน อย่างเช่นตอนนี้ถือสมาร์ทโฟนอยู่ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ประเภทนึงที่จะใช้สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลได้ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่เอามาใช้ข้างในนี้หรือเรียกว่าแอพพลิเคชั่น

2.การสร้างสรรค์ คือ สิ่งที่ออกมาจากกระบวนการ คิด วิเคราะห์ ออกแบบอย่างเช่น บางคนต้องการที่จะทำงานประเภทของกราฟิกเราสามารถออกแบบได้โดยที่ไม่ต้องลอกเลียนคนอื่นเลยแล้วนำผลงานไปนำเสนอ ไปเผยแพร่ แล้วโดนใจ ตรงนี้ก็สร้างมูลค่า

3.สื่อดิจิทัลมีหลายรูปแบบมาก ๆ บางครั้งเป็นภาพธรรมดาส่งมา 1 รูปภาพ เปิดขึ้นมาดูเห็นสื่อความหมายชัดเจนว่ารูปนี้ต้องการที่จะบอกอะไรหรือหลาย ๆ คนได้รูปภาพมาแล้ว อย่างเช่นได้รูปภาพดอกไม้มาก็ไปพิมพ์ข้อความใส่เข้าไป สวัสดียามเช้า แบบนี้ก็มีแล้วสื่ออีกประเภทนึงก็เป็นสื่อที่เป็นเสียงยังมี ความจำเป็นในยุคปัจจุบันอยู่

องค์ประกอบและรูปแบบของสื่อดิจิทัลประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 1 คือ ข้อความ ข้อความถือว่าเป็นสิ่งที่จะสื่อความหมายบ่งบอกข้อมูล สาระสำคัญต่าง ๆ ให้กับผู้ที่รับสื่อดิจิทัลได้รับทราบว่า จริง ๆ แล้วต้องการที่จะสื่อสารอะไร

องค์ประกอบที่ 2 คือ ภาพนิ่งภาพนิ่งก็ถือว่าเป็นสื่อดิจิทัลที่ให้ข้อมูลชัดเจนมากยิ่งขึ้น
องค์ประกอบที่ 3 คือ ภาพแอนิเมชั่น ภาพแอนิเมชั่นมักจะถูกนำมาใช้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวขั้นตอนต่าง ๆ
องค์ประกอบที่ 4 คือ เสียง คือการเอามาใช้เพื่อที่จะสื่ออารมณ์ การใช้เสียงกระตุ้นความสนใจ
องค์ประกอบที่ 5 คือ คลิปวีดิโอที่สามารถที่จะถ่ายกันได้ด้วยตนเองรวมตั้งแต่ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แล้วก็เสียงไว้ด้วยกัน

          การนำสื่อดิจิทัลกับการประยุกต์ใช้ คือการใช้ Social Media หรือ สื่อสังคมออนไลน์ ในการสร้างสรรค์ดิจิทัลมีเดียในการเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็น ยูทูป (YouTube) ,Facebook , Line, Instagram, Twitter, Blog ฯลฯ สื่อเหล่านี้มีบทบาทอย่างมากสำหรับคนในยุคดิจิทัลที่มีอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน กลายเป็นพื้นที่ในการติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ และทำกิจกรรมประเภทต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือ การทำงานหรือประกอบอาชีพ ซึ่งการใช้ประโยชน์ด้านนี้ก็สามารถทำได้อย่างหลากหลาย

ประโยชน์ของสื่อดิจิทัล
          1.สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างรวดเร็ว
          2.มีความละเอียดแม่นยำ ให้ความเชื่อถือได้สูง
          3.สามารถศึกษาข้อมูลย้อนหลังได้
          4.ให้ความบันเทิงในการเล่นเกมส์ ฟังเพลง ดูหนัง และอีกหลายๆ อย่าง
          5.ให้ข้อมูลด้านการศึกษา
          6.ช่วยจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาลของแต่ละวัน
          7.เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลในเรื่องต่างๆ
          8.ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน
          9.สามารถดูผลการเรียนได้อย่างรวดเร็ว
          10.สามารถซื้อขายสินค้าได้โยไม่ต้องไปถึงที่

ที่มา https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:STOU+STOU006+2017/course/

เนื้อหาจากรายวิชาของSTOU: STOU006
เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล | Digital Media Creation Technology
เจ้าของผลงาน ชื่นณัสฐา  เสนาะโสตร์

Comments

comments