ประเพณีแห่นางดาน
นางดาน

แห่นางดาน : ประเพณีปีใหม่ของพราหมณ์เพื่อบูชาเทพบริวารทั้ง 4 ด้วยไม้กระดาน 3 แผ่น

ประเพณีแห่นางดาน เป็นการบูชาเทพบริวารในคติพราหมณ์ด้วยแผ่นไม้กระดาน กว้าง 1 ศอก สูง 4 ศอก 3 แผ่นแทนพระจันทร์และพระอาทิตย์ พระธรณี พระคงคา สมมติแทนเทพทั้ง 4 รับเสด็จพระอิศวรหรือพระศิวะ

Continue Readingแห่นางดาน : ประเพณีปีใหม่ของพราหมณ์เพื่อบูชาเทพบริวารทั้ง 4 ด้วยไม้กระดาน 3 แผ่น

ร้านน้ำชา : สภาของมิตรที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

การดื่มน้ำชา หรือทานอาหารในร้านน้ำชา เป็นเรื่องรอง  การได้พูดคุยกับคนถูกคอ ได้พูดเรื่องถูกใจ ได้ฟังเรื่องที่ชอบ เท่ากับเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ

Continue Readingร้านน้ำชา : สภาของมิตรที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
ข้าวมันแกง
ข้าวมันแกง

ข้าวมันแกง : วัฒนธรรมอาหารร่วมสมัยบนคาบสมุทรมลายู

ข้าวมันแกง อาหารเช้าคู่ร้านน้ำชาของคนคอน มีหลายแกงแล้วแต่ร้านและพื้นที่ รสชาติ สี กลิ่นและแกงแตกต่างกันไม่มาก กินได้ทั้งวัน

Continue Readingข้าวมันแกง : วัฒนธรรมอาหารร่วมสมัยบนคาบสมุทรมลายู

จาก : สารพัดประโยชน์มากคุณค่า

จาก เป็นพืชที่มีประโยชน์มาก แต่ละส่วนของจาก สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย - ใบจาก ในส่วนของใบจากอ่อนนำมาตากให้แห้งและนำมาใช้มวนยาสูบสำหรับสูบ ใบจากแก่นำมาเย็บกับไม้ไผ่ เรียกว่า “ตับจาก” ใช้สำหรับมุงหลังคา หรือนำมาทำหมวก เรียกว่า “เปี้ยว” ทำที่ตักน้ำ เรียกว่า “หมาจาก” ใช้ห่อขนมต้ม ห่อขนมจาก นำมาสานเป็นตะกร้อหรือฟุตบอลทำเป็นของเล่นเด็ก…

Continue Readingจาก : สารพัดประโยชน์มากคุณค่า

แม่น้ำปากพนัง : สายน้ำแห่งวิถีชีวิตและภูมิปัญญา

แม่น้ำปากพนัง ไหลผ่านปากพนังทั้งเป็นฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของเมืองนครศรีธรรมราช และยังมีความสำคัญทางด้านพาณิชกรรม ซึ่งเป็นเส้นทางในการลำเลียงสินค้าออกสู่ทะเลเพื่อติดต่อกับเมืองอื่น ๆ

Continue Readingแม่น้ำปากพนัง : สายน้ำแห่งวิถีชีวิตและภูมิปัญญา

ปล่องโรงสีไฟโบราณ : สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำปากพนัง

ปล่องโรงสีไฟโบราณ สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และยังมีการเปรียบเป็นกระถางต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

Continue Readingปล่องโรงสีไฟโบราณ : สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำปากพนัง

ผลิตภัณฑ์น้ำตาลจาก ตำบลขนาบนาก แห่งลุ่มน้ำปากพนัง

ป่าจาก” ซึ่งป่าจากนั้นมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวบ้านลุ่มน้ำปากพนังและได้ใช้ประโยชน์จากป่าจากมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะส่วนต่าง ๆ ของต้นจากนำมาใช้ประโยชน์และนำมาแปรรูปก่อให้เกิดรายได้

Continue Readingผลิตภัณฑ์น้ำตาลจาก ตำบลขนาบนาก แห่งลุ่มน้ำปากพนัง
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง
นางจำเป็น รักษ์เมือง หรือป้าเอียด

ปั้นดินสู่ดาว : เครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง

เครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง ปั้นจากดินธรรมดา สู่เครื่องปั้นดินเผา ที่มีลวดลายสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของพื้นถื่นท่าศาลา

Continue Readingปั้นดินสู่ดาว : เครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง

บ้านในถุ้ง : ชุมชนต้นแบบการเรียนรู้ประมงชายฝั่งของอำเภอท่าศาลา

บ้านในถุ้ง : ชุมชนต้นแบบการเรียนรู้ประมงชายฝั่งของอำเภอท่าศาลา

Continue Readingบ้านในถุ้ง : ชุมชนต้นแบบการเรียนรู้ประมงชายฝั่งของอำเภอท่าศาลา

การทำนาดำ : วิถีการทำนาแบบดั้งเดิมของเกษตรกรนครศรีธรรมราช

การทำนาดำ : วิถีการทำนาแบบดั้งเดิมของเกษตรกรนครศรีธรรมราช วิถีการทำนา การทำนาดำ เป็นการปลูกข้าว เป็นหนึ่งสองวิธีของการทำงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช

Continue Readingการทำนาดำ : วิถีการทำนาแบบดั้งเดิมของเกษตรกรนครศรีธรรมราช

End of content

No more pages to load