สวนสวย…ศูนย์บรรณสารฯ

Spread the love

การจัดสภาพแวดล้อมให้ที่ทำงาน สวยงาน น่าอยู่น่าอาศัย เป็นภารกิจหนึ่งของบุคลากรในศูนย์บรรณสาร ซึ่งได้ร่วมมือร่วมใจ จัดสวนบริเวณโถงชั้นล่าง โดยได้จัดในรูปแบบเรียบง่าย สะดวกในการดูแลรักษา

การจัดสวนในครั้งนี้ นอกจากจะได้ พื้นที่สีเขียว สวนสวยแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการดำเนิินงาน 5ส และโครงการ Green office สำนักงานสีเขียว อยู่ในกิจกรรม บรรณสารสีเขียว…สดใส ชื่นใจ สบายตา ซึ่งรับผิดชอบโดย คุณนันทพร ขันธศุภหิรัญ กลุ่ม 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย นอกจากจะมีสวนหย่อมภายในศูนย์บรรรสาร ฯ แล้วยังตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องของ มหาวิทยาลัยสีเขียวอีกด้วย

ภาพ : FB กุลเป็นอักษากลาง ผันได้ 5 เสียง

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.