ศูนย์บรรณสารฯร่วมกับกฝภ.ปรับปรุงห้องสมุดรร.เทศบาล1(บ้านกระบี่น้อย)โครงการหมู่บ้านช่อสะอาด

Spread the love

เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีส่งมอบห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ตาม “โครงการหมู่บ้านช่อสะอาด (PEA) ประจำปี 2566” โดย นายจำเนียร บุญแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (นครศรีธรรมราช) ประธานในพิธี และ นายธรณิศ หาญใจ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ เป็นผู้ส่งมอบ โดยมีนายกเทศมนตรีบ้านกระบี่น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน และแขกผู้มีเกียรติในพื้นที่่เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านกระบี่่น้อย) จังหวัดกระบี่ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชนในพื้นที่ เช่น กิจกรรมนักประหยัดตัวน้อย กิจกรรมแต้มสีเติมฝัน รวมทั้งกิจกรรมที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิดยืนหยัดต่อสู้กับการทุจริต เพื่อนำไปสู่การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจัดทำห้องสมุดสีเขียวให้เป็นห้องสมุดระบบดิจิทัลและออกแบบพื้นที่ให้ดูสวยงามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.