ศูนย์บรรณสาร ฯ ติดตั้งจุดรวมพล

Spread the love

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คุณปรีชา รัสมี ผู้รับผิดชอบกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยของศูนย์บรรณสาร ฯ ได้ติดตั้งจุดรวมพลจำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวญหน้าศูนย์บรรณสาร ฯ และจุดที่ 2 บริเวณลานจอดรถ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการป้องกันอัคคีภัย

อนึ่งที่ตั้ง จุดรวมพล ต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากเพลิงไหม้หรือภัยประเภทอื่น ๆ เช่น การถล่มของอาคาร หรือเศษกระจกหรือวัสดุที่อาจตกหล่นจากอาคาร เป็นต้น หรือห่างจากอาคารไม่น้อยกว่าความสูงของอาคารและไม่น้อยกว่า 20 เมตร จุดรวมพลต้องไม่เป็นพื้นที่ภายในอาคาร หรือโถงภายในอาคาร รวมทั้งถนน หรือผิวถนนโดยรอบ การจัดตั้งจุดรวมพลมีวัตถุประสงค์ในการเตรียมพื้นที่โดยรอบอาคารเพื่อช่วยเสริมวิธีการช่วยเหลือและระงับอัคคีภัยของหน่วยงานดับเพลิง และอพยพคนออกจากอาคารอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันผลกระทบอันเกิดจากการลุกลามหรือแพร่กระจายข้ามอาคารหรือพื้นที่ดับเพลิง (ข้อมูลจาก ชมรมวิศวกรออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.