ดอกราชพฤกษ์ ดอกไม้ประจำนครอันสง่า แห่งพระราชาผู้ทรงธรรม

ดอกราชพฤกษ์ ดอกไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งดอกราชพฤกษ์ มีความหมายว่า “ต้นไม้ของพระราชา” ละเป็นดอกไม้ประจำเทศกาลสงกรานต์ เพราะออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งอร่ามงามตา ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน

Continue Readingดอกราชพฤกษ์ ดอกไม้ประจำนครอันสง่า แห่งพระราชาผู้ทรงธรรม

พลูดีนครศรีธรรมราช : พลูปากหราม พลูวังโหล

พลู มีบทบาทต่อประเพณีวัฒนธรรมของเมืองนครศรีธรรมราช พลูที่นิยมกินกันมากที่สุดคือพลูปากหรามจนมีสำนวนว่า "... พลูปากหราม ควายงามสิชล คนงานฉลอง"

Continue Readingพลูดีนครศรีธรรมราช : พลูปากหราม พลูวังโหล

จาก : วัฏจักรพืชสู่วิถีคน

จากเป็นพืชในตระกูลปาล์ม พบเห็นได้ตามบริเวณพื้นที่ติดชายทะเล หรือป่าชายเลน (จาก : พืชเศรษฐกิจเงินล้าน)จากเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีบริเวณที่มีน้ำกร่อย ภาคใต้ของประเทศไทยมีพื้นที่ติดชายทะเลเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงสามารถพบเห็นต้นจากได้ทั่วไป โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณพื้นที่ตำบลขนาบนาก ซึ่งที่นี่ได้มีการพัฒนาเรื่องการปลูกจาก เนื่องจากผลกระทบจากการที่น้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ทำนา ป่าจาก ในอดีตพื้นที่บริเวณขนาบนาก ส่วนใหญ่ดำรงชีวิตด้วยการทำนา แต่เมื่อมีปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามา การทำนาก็ได้รับผลกระทบ ดังนั้นจึงมีการศึกษาเพื่อปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จากการสัมภาษณ์ คุณสัญญา…

Continue Readingจาก : วัฏจักรพืชสู่วิถีคน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เดินป่าหน้าฝน – น้ำตกกรุงชิง

เดินป่าหน้าฝน กับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ น้ำตกกรุงชิง เพื่อสัมผัสความความอุดมสมบูรณ์ของป่าดิบชื้น และความสวยงามของน้ำตกหนานฝนแสนห่า แห่งน้ำตกกรุงชิงที่เป็นที่เลื่องลือ

Continue Readingเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เดินป่าหน้าฝน – น้ำตกกรุงชิง

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง : จากผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำสำคัญของแดนใต้ตอนกลาง

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณ แร่ธาตุและธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญหลายสาย ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของแดนใต้ตอนกลาง โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช

Continue Readingอุทยานแห่งชาติเขาหลวง : จากผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำสำคัญของแดนใต้ตอนกลาง

ผลิตภัณฑ์น้ำตาลจาก ตำบลขนาบนาก แห่งลุ่มน้ำปากพนัง

ป่าจาก” ซึ่งป่าจากนั้นมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวบ้านลุ่มน้ำปากพนังและได้ใช้ประโยชน์จากป่าจากมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะส่วนต่าง ๆ ของต้นจากนำมาใช้ประโยชน์และนำมาแปรรูปก่อให้เกิดรายได้

Continue Readingผลิตภัณฑ์น้ำตาลจาก ตำบลขนาบนาก แห่งลุ่มน้ำปากพนัง

น้ำตกอ้ายเขียว : เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เดินสบายตามสวนหินเลียบลำธาร

น้ําตกอ้ายเขียว มีทางเดินศึกษาธรรมชาติ แบบเดินสบายตามสวนหินเลียบลำธารน้ำตก และสองข้างทางเต็มไปด้วยเรื่องเล่าจากธรรมชาติ อันน่าตื่นตา เช่น เรื่องราวของกูดพร้าว เฟินโบราณ หรือหลากหลายพืชจิ๋วยุคสร้างโลก พืชเวหานักป่ายปีนตัวยง การปรับตัวของพืชสังคมชีวิตในป่าดิบชื้นและป่าต้นน้ํา

Continue Readingน้ำตกอ้ายเขียว : เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เดินสบายตามสวนหินเลียบลำธาร

ดอกประดู่  ดอกไม้แห่งความศักดิ์สิทธิ์และการเป็นหนึ่งเดียวกัน

ดอกประดู่  ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และเป็นคำที่นำมาใช้เรียกรุ่นของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ว่า "ช่อประดู่"  เปรียบเหมือนดอกประดู่ที่แบ่งบาน เติบโตในดินแดนประดู่แห่งนี้

Continue Readingดอกประดู่  ดอกไม้แห่งความศักดิ์สิทธิ์และการเป็นหนึ่งเดียวกัน

จักสาน : จากภูมิปัญญาสู่วัฒนธรรมร่วม

จักสาน : จากภูมิปัญญาสู่วัฒนธรรมร่วม จักสาน หรือเครื่องจักสานมีมานาน มีหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ภูมิปัญญาการใช้วัสดุจากธรรมชาติ มาถัก ทอ สาน เป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ลักษณะ รูปร่าง ขึ้นรูป ต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน ของแต่ละท้องถิ่น…

Continue Readingจักสาน : จากภูมิปัญญาสู่วัฒนธรรมร่วม

มังคุดคัด : ของดีหนึ่งเดียวของนครศรีธรรมราช

มังคุดคัด : ของดีหนึ่งเดียวของเมืองนครศรีธรรมราช ทำความรู้จักมังคุดคัดกัน มังคุดคัด ผลไม้ที่มีสีขาวจากเนื้อในของผลไม้ที่หาได้ง่ายในเมืองนครฯ คือมังคุด แต่ที่ไม่เหมือใครในประเทศนี้และถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของเมืองนครศรีธรรมราช  คือสิ่งที่เรียกว่า "มังคุดคัด"  มาจาก มังคุด+คัด (คำว่า "คัด" ภาษาใต้หมายถึงการปอกเปลือกออก) คำนี้จึงหมายถึง การนำมังคุดแก่ที่มีการปอกเปลือกออกเรียบร้อยแล้ว การคัดเลือกมังคุดเพื่อนำมาคัด  มังคุดที่จะนำมาคัด จะเลือกมังคุดแก่  ผิวสีเขียว  ๆ …

Continue Readingมังคุดคัด : ของดีหนึ่งเดียวของนครศรีธรรมราช

End of content

No more pages to load