ห้องสมุดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ห้องสมุดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ภารกิจจัดทำ ห้องสมุดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นภารกิจบริการวิชาการในการจัดทำห้องสมุดขนาดเล็กศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

      ภารกิจนี้เริ่มต้นจากได้รับหนังสือจากเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยากให้มีห้องสมุดเฉพาะด้านพุทธศาสนาสำหรับให้บริการประชาชนที่เข้ามาศึกษษ ทัศนศึกษาหรือเยี่ยมชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

    เมื่อได้รับคำสั่งให้ดำเนินการ การทำภารกิจ ห้องสมุดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจึงเริ่มต้นขึ้น เป็นการปฏิบัติภารกิจที่ใช้เวลากับการดำเนินงาน 2 อาทิตย์เต็ม ๆ ที่ระดมกำลังในการคัดเลือก ลงทะเบียน วิเคราะห์เลขหมู่ กำหนดหัวเรื่อง ลงรายการบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติขนาดเล็ก LIS III  เขียนสัน ติดใบกำหนดส่ง และจัดเรียงบนชั้นที่มีอยู่  เรากำหนดเป้าหมายไว้ว่า จะคัดเลือกและดำเนินการเฉพาะหนังสือที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเท่านั้น จากการดำเนินงานห้องสมุดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พบว่า

1. หนังสือส่วนใหญ่เป็นหนังสือด้านพุทธศาสนา ทั้งจากตกทอดมานาน ท่านเจ้าอาวาสได้รับมา และการได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วไป 

2. หนังสือค่อนข้างเก่ามาก ถึงมากที่สุด แต่หากเป็นหนังสือด้านพุทธศาสนาแล้ว หนังสือทุกเล่มมีคุณค่าทั้งนั้น เราจึงเก็บ และดำเนินการทั้งหมด คัดออกเฉพาะที่ซ้ำกันหลายเล่ม จำนวนไม่เกิน 5 เล่มต่อชื่อเรื่อง

3. หนังสือที่ซ้ำ  ขอวัดไว้ว่าหากทำห้องสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะช่วยแจกจ่ายให้กับวัดอื่น ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

4. การดำเนินงานมีการแบ่งงานกันตามความถนัดและความสมัครใจกันของแต่ละคน บางวันสะดวกช่วย บางวันไม่สะดวกก้ออยู่ทำงานประจำไป

5. การกำหนดหัวเรื่อง  ให้ cataloger จัดทำคู่มือการกำหนดเลขหมู่และหัวเรื่องที่มีการใช้กันมาก เพื่อให้การทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น  

6. ลงรายการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติขนาดเล็ก LIS III ที่พัฒนาโดยนักวิเคราะห์ระบบของศูนย์บรรณสารฯ คนเก่า คือประเสริฐ  สีแก้วยังสามารถใช้งานได้ดี เราลงรายการแบบง่าย ๆ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบของวัดสามารถทำต่อได้โดยไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนมากเกินไป แต่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ 

7.  พบว่าการเขียนสันหนังสือด้วยลายมือของคนที่ลายมือสวย เป็นสิ่งที่ดีมาก ประหยัดเวลา แก้ไขได้คตลอดเวลา 

8. หนังสือทั้งหมด เมื่อจัดชั้น ทำป้ายเรียบร้อยแล้ว สามารถให้ประชาชนหยิบ ยืมออกมาอ่านได้ ตามข้อกำหนดของวัด

แต่สิ่งที่ได้นอกเหนือจากการจัดทำห้องสมุดให้กับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแล้ว คือการทำงานเป็นทีม ครั้งนี้เป็นการบริการวิชาการที่มีทีมงานเยอะ เกือบ 20 คน จากสองฝ่ายที่่ทำงานด้านห้องสมุดโดยตรง และมีน้องฝึกงานจาก 2 สถาบันมาช่วยอีก 5 คน นับเป็นการทำงานเป็นทีมใหญ่มาก ทำให้งานที่ออกมามีปริมาณแต่ละวันเยอะ  จุดนี้ต้องขอบคุณทีมทุกคน 

แต่ถ้านับสิ่งที่ทุกคนได้รับ คงไม่มีอะไรมากไปกว่าเป็นการสร้างบุญให้กับตัวเองที่ได้ทำประโยชน์ให้กับวัดคู่บ้านคู่เมืองของเรา ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไหนเมือมาอยู่ที่ไหน แล้วได้ทำประโยชน์ให้กับที่นั่น ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนั้น ๆ และเมื่อได้ทำแล้วทุกคนอิ่มอก อิ่มใจที่ถือเป็นการสะสมบุญให้กับตัวเอง  การสร้างห้องสมุดที่เป็นแหล่งปัญญาด้านพุทธศาสนาให้กับประชาชน ภิกษุ สามเณร หรือพุทธศาสนิกชนที่ได้เข้ามาเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา

แต่เหนืออื่นใดคงไม่มีอะไรน่าดีใจไปกว่าการได้รับของที่ระลึกที่มีคุณค่าทางจิตใจและเป็นสัญลักษณ์ของเมือนครศรีธรรมราชจากท่านเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และคนใดที่ได้เข้ากราบนมัสการจะได้รับพร ประน้ำมนต์ ถือเป็นการได้รับพร ได้รับกำลังใจที่ดีมากมากสำหรับทีมงานเรา ถึงขนาดบางคนบอกว่าเราไม่มีบุญกันเลยทีเดียว
วัดพระธาตุ_๒๐๐๒๐๙_0114
วัดพระธาตุ_๒๐๐๒๐๙_0090
84629675_1092665964408344_9479323534753792_n

และแถมท้ายด้วยการเข้าร่วมทำบุญกวนข้าวยาคู และแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชาพอดิบพอดี ทำให้คึกคักกันมาเป็นพิเศษ  รอบ ๆ อาคารมีแต่คน คน แม่ค้า คนมาทำบุญ คนมาแห่ผ้า และคนมาซื้อหอม-เทียม เป็นเอกลักษณ์ที่มีมายาวนาน มาวัดพระธาตุจะต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้าน และสำหรับบางคนบอกว่า #เกิดมาหนึ่งชาติ_แห่ผ้าขึ้นธาตุหนึ่งครั้ง# อย่างน้อยได้ทำแล้ว เราหวังบทความนี้จะเป็นประโยชน์หรือแนวทางให้กับการทำห้องสมุดต่อไป

และหากท่านต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ติดตามได้จาก เพจวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้ 


Facebook Comments

facebook comments

Back To Top