covid-19  มาอย่างรวดเร็วและน่ากลัว  นานาชาติกำลังเผชิญภัยคุกคามทางสาธารณสุขครั้งใหญ่ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่ชื่อว่า Coronavirus (COVID-19) ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของประชากรทั่วโลก การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการรับมือและการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ Coronavirus ห้องสมุดจึงขอแนะนำรายชื่อฐานข้อมูลและแหล่งความรู้ออนไลน์ต่างประเทศ ที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลและบทความวิจัยและวิชาการ รายงานเชิงเทคนิค และสื่อความรู้ประเภทต่างๆ เกี่ยวกับ Coronavirus (COVID-19) ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดได้ฟรี เพียงแค่คลิกไปยังแหล่งที่ต้องการค้นหา

Views: 38

Facebook Comments

facebook comments