"ในบรรดาทุกสิ่งที่คนเราสามารถทำได้ และทำมันมาแล้ว สิ่งที่มหัศจรรย์ มีคุณค่า และสำคัญที่สุด คือ หนังสือ"

ทอมัส คาร์ลีลย์ (Thomas Carlyle) นักอักษรศาสตร์

ชวนอ่านหนังสือ

อ่านได้ตลอดเวลา

อ่านที่ไหนก็ได้

อ่านจากอะไรก็ได้

อ่านที่ไหน อ่านตอนไหน อ่านอย่างไร ได้ทั้งนั้น

ชวนอ่าน

 •     ชวนอ่านหนังสือ  เราชวนคุณอ่านเนื้อหาสรุป แนวคิด หรือสิ่งที่เราได้จากการอ่านในมุมของตัวเอง แล้วนำเสนอ หากผู้อ่านสนใจ สามารถยืม ซื่้อ หรือค้นคว้าเพิ่มเติมได้  เพราะการอ่านในตอนนี้สามารถอ่านได้ทุกที่ ทุกแพลตฟอร์ม ทุกสถานที่  เลือกได้ตามความสะดวก ความชอบของผู้อ่าน 

    เรามีความสุขที่จะได้นำเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และช่วยส่งเสริมการอ่านของคุณให้ดีขึ้น เพราะการอ่านมีผลดีมากมาย

 • เพราะหนังสือก็เปรียบเสมือนปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตเรา จึงสำคัญกับทุกคน
 • เพราะถือเป็นอาหารสมองที่จะช่วยบำรุงความรู้ และประเทืองปัญญาให้เราได้เป็นอย่างดี 
 • ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง
 • ลดความเครียดได้เป็นอย่างดี 
 • ให้ความรู้หลากหลายด้าน
 • ได้สำนวนภาษาจากหลากหลายวัย หลากหลายสไตล์
 • บริหารกระบวนการคิดวิเคราะห์
 • ฝึกสมาธิ
 • พัฒนาทักษะการเขียน 
 • ให้ความสงบ
 • ให้ความบันเทิงได้เป็นอย่างดี 
 • ที่มา : kapook 

แล้วหนังสืออะไรบ้างที่จะชวนคุณอ่าน 

 1. เลือกหนังสือออกใหม่
 2. เลือกเนื้อหาที่ตรงใจกับสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือความคิดของคนทั่วไป
 3. เลือกเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกันก็ได้ อาจจะนำเสนอเป็นชุด
 4. เลือกเนื้อหาที่มีการเสนอแนะเข้ามาให้ดำเนินการให้
 5. หนังสือได้รับรางวัล
 6. หนังสือ Best Seller
 7. หนังสือที่เขียนโดยนักเขียนที่เราชื่นชอบ
 8. เป็นหนังสือที่อ่านง่าย
 9. หนังสือที่อ่านแล้วโดน
 10. หนังสือที่หน้าปกสวย
 11. หนังสือที่ชื่อเรื่องน่าสนใจ ดึงดูดให้อยากอ่าน
 12.  หนังสือที่คนทำงานนี้อยากอ่านเอง
และยังมี เคล็ดลับการอ่าน ที่แทรกอยู่ในเนื้อหาที่บาง post ก้อเป็นการแนะนำเคล็ดลับการอ่านให้ด้วย
"The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go." Dr. Seuss, I Can Read With My Eyes Shut!" "ยิ่งเราอ่านมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งรู้เยอะมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งเราเรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีสถานที่ที่เราจะไปมากขึ้นเท่านั้น" ดร.ซูสส์ นักสร้างสรรค์หนังสือเด็ก จากหนังสือ I Can Read With My Eyes Shut!"
ชวนอ่านหนังสือ
ดร.ซูสส์
U นักสร้างสรรค์หนังสือเด็ก จากหนังสือ I Can Read With My Eyes Shut!
"Books are the plane, and the train, and the road. They are the destination, and the journey. They are home." Anna Quindlen, How Reading Changed My Life" "หนังสือเป็นทั้งเครื่องบิน รถไฟ และถนน เป็นทั้งจุดหมายปลายทางและการผจญภัย หนังสือคือบ้าน"
ชวนอ่านหนังสือ
แอนนา ควินเดลน (Anna Quindlen)
นักเขียนชาวอเมริกัน จากหนังสือ How Reading Changed My Life

อ่านย้อนหลัง​

ผ้าลายอย่าง
บทความ

ชวนรู้จัก ผ้าลายอย่าง ผ่านภูษาจากละครพรหมลิขิต

“ผ้าลายอย่าง” เป็นผ้าในราชสำนักในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น เหตุที่เรียกว่าผ้าลายอย่าง เพราะว่าเป็นผ้าพิมพ์ที่ออกแบบโดยราชสำนักสยามแล้วส่งไปพิมพ์ที่อินเดีย (แหล่งผลิตสิ่งทอคุณภาพเยี่ยมในสมัยนั้น) จึงได้ชื่อว่าผ้าลายอย่าง คือ ทำตามอย่างที่ออกแบบไปให้ สมัยก่อนขุนนางที่ทำความดีความชอบ จะได้รับพระราชทานบำเหน็จรางวัลอย่างหนึ่ง คือ ผ้า นอกจากนี้ขุนนางจะได้รับพระราชทานผ้าสมปักตามตำแหน่งสำหรับนุ่งเข้าเฝ้าอีกด้วย โดยลวดลายบนผ้า ลักษณะของผ้า จะบ่งบอกถึงยศ ตำแหน่งของผู้สวมใส่ผ้านั้น ๆ เปรียบเสมือนเครื่องแบบของข้าราชการในปัจจุบัน

Read More »
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐลำดับที่สอง ในวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕ การก่อเกิดซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นั้น เป็นการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลที่ต้องการกระจายและขยายโอกาสทางด้านการอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชนบท ซึ่งนโยบายการจัดตั้งมหาวิทยาลัย นอกจากจะเป็นการขยายโอกาสแล้วถือได้ว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา คือ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล มีสถานภาพพิเศษที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีลักษณะเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน โดยมีภารกิจ ๔ ด้าน คือ การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และเพื่อสังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ มหาวิยาลัยที่พัฒนามาสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลเป็นแห่งที่สองของประเทศไทย ต่อจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหลังจากนั้นได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่สามต่อจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »
กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว
บริการวิชาการ

กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว ร่วมกับโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” เพื่อชุมชน

กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว ร่วมกับโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” เพื่อชุมชน พัฒนาห้องสมุดให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย จังหวัดกระบี่

Read More »
บทความ

95 อาชีพในยุคดิจิทัล : ติดเทรนด์แม้โลกเปลี่ยน การใช้ชีวิตเปลี่ยน

95 อาชีพในยุคดิจิทัล : ติดเทรนด์แม้โลกเปลี่ยน การใช้ชีวิตเปลี่ยน แล้วมีอาชีพอะไรบ้าง ที่ไม่ถูก AI แทนที่ แถมยังทำรายได้ดี และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง

Read More »
25 แหล่งท่องเที่ยวใหม่
ชวนเที่ยว

ชวนเที่ยว 25 แหล่งท่องเที่ยวใหม่ กับ Unseen New Chapters 2566

สายเที่ยวไปกันครบหรือยังกับ 25 แหล่งท่องเที่ยวใหม่ กับ Unseen New Chapters 2566 มีทั้งน้ำตก ภูเขา ถ้า ทะเล รวม 25 แห่ง 25 จังหวัด มาเช็คกันเลยว่าไปมาแล้วกี่แห่ง

Read More »
เคล็ดลับการนอน
Book Review

45 เคล็ดลับการนอน ให้หลับดีและมีความสุข

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine เคล็ดลับการนอน เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการนอนหลับสนิท และมีความสุขกับการนอน และการนอนเป็นกลไกมหัศจรรย์ตามธรรมชาติที่ช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูร่างกาย ช่วยให้ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ได้พักผ่อน สารเคมีและสารสื่อประสาทในร่างกายเกิดความสมดุล เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสมาธิ และยังช่วยจัดระเบียบความจำอีกด้วย วันนี้มีบทความมาช่วยแนะนำให้เราหลับสนิทได้ยิ่งขึ้น อาหารกับการนอน อาหารการกินที่ถือเป็น เคล็ดลับการนอน อีกประการหนึ่ง และถือเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลดีหรือกระทบต่อการนอนของเราได้ มาดูกันว่ากินอย่างไรที่ส่ผลดีต่อการนอนบ้าง  หากกินอาหารดีต่อร่างกายดีต่อการนอนด้วยเช่นกัน 2. กินอาหารที่เน้นเส้นใย 3. อาหารที่ช่วยคลายความเหนื่อยล้า เช่น อกไก่ เนื้อหมูเนื้อวัวส่วนสะโพก ทูน่าแท้ เป็นต้น 4. ควรกินอาหารก่อนนอน ประมาณ 2 ชั่วโมง หากนอนทันทีขณะที่ท้องกำลังย่อยอาหารอยู่นั้น อาจจะทำให้เกิดอาการท้องอืด นอนแล้วไม่สบายตัวได้ 5. เมื่อขาดสารอาหารจะส่งผลต่อการนอนหลับไม่เพียงพอ 6. สิ่งสำคัญที่ช่วยให้หลับสบายคือการทำให้ร่างกายอบอุ่น 7. กินอาหารที่ย่อยง่าย เช่น กล้วย อัลมอนด์ นอกจากย่อยง่ายแล้วยังช่วยให้หลับสบายด้วย 8. แนะนำให้กินอาหารประเภทต้ม และอาหารรสเผ็ดในมื้อเย็นจะช่วยให้รู้สึกง่วง 9. ควรกินอาหารเชัา 1 ชั่วโมงภายหลังจากตื่นนอน 10. พยายามกินอาหารเย็นในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปเพราะจะทำให้อ้วนง่ายและหลับยาก แต่หากไม่กินอาหารเย็น สาร “ออเร็กซิน” จะทำงานมาก และทำให้อยากอาหารมากขึ้นนอนไม่หลับ 11. เราควรดื่มกาแฟได้ถึงบ่าย 2 โมงเท่านั้น เพราะบางครั้งกาเฟอีนออกฤทธิ์ถึง 10 ชั่วโมง 12. ชาสมุนไพรและน้ำอุ่นส่งผลต่อบบประสาทพาราซิมพาเทติก ช่วยให้หลับง่าย 13. ข้าวซ้อมมือและข้าวกล้องงอกมีสารกาบาสารสื่อประสาทที่ช่วยรักษาสมดุลในสมอง ช่วยลดการกระตุ้นการทำงานของสมองที่มากเกินไป สมองผ่อนคลาย ลดความกังวล และช่วยควบคุมการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะการนอนหลับได้ง่ายขึ้นและช่วยให้หลับสนิทมากขึ้น  การออกกำลังกายจะมีผลต่อการนอนหลับให้สนิท แต่จะออกกำลังกายลักษณะไหนที่มีผลต่อการนอนหลับและช่วยให้หลับได้ดียิ่งขึ้น เพราะหากเราไม่ระวัง จากที่ช่วยให้นอนหลับสนิท กลายเป็นนอนไม่หลับไปก็ได้  เทคนิคการออกกำลังกายที่ช่วยให้หลับสนิท 14. ออกกำลังกายเบา ๆ ก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงดีต่อการนอน เน้นการยืดเส้นและการผ่อนคลาย จะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายไปด้วย และช่วยให้นอนหลับสบาย 15. หายใจเข้า 1 ครั้ง ช่วยบริหารกล้ามเนื้อท้องระหว่างการเดิน และหากใช้ “วิธีหายใจแบบ 4-7-8” เป็นวิธีการหายใจแบบโยคะ ร่วมกับ “วิธีนับถอยหลัง”  (คือหายใจเข้าทางจมูกโดยนับ 1-4 จากนั้นกลั้นหายใจแล้วนับ 1-7 แล้วค่อย ๆ หายใจออกทางปากโดยนับ 1-8 ทำในจังหวะที่ตนเองรู้สึกสบาย และทำซ้ำ 4-10 ครั้ง) จะช่วยให้ง่วงนอนแบบธรรมชาติ 16. ออกกำลังกายเบา ๆ จะส่งผลดีต่อการนอน หากออกกำลังกายมากกว่าวันละ 30 นาที เป็นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์ ทำจนเป็นนิสัยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการนอนหลับ 17. จะดีที่สุดหากทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ต้องทำทุกวันจะช่วยทำต่อเนื่องได้ และส่งผลต่อการนอนหลับของเราด้วย 18. อย่ามองข้ามการกรน เพราะการกรนจะขัดขวางการนอนและอาจนำไปสูํ่โรคที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตได้ นอกจากนี้  กิจวัตรประจำวันที่เราทำกันจนเป็นนิสัย ก็มีส่วนช่วยให้เราหลับอย่างมีความสุขเหมือนกัน มีเคล็ดลับอะไรบ้าง ที่เราสามารถปฏิบัติได้ และถือเป็น เคล็ดลับการนอน อีกด้านหนึ่ง กิจวัตรที่ช่วยให้การนอนดีขึ้น 20. การตื่นนอนเป็นเวลา สำคัญกว่าการนอนเป็นเวลา หากเราตื่นไม่เป็นเวลามากเท่าไหร่ยิ่งใช้เวลาในการปรับให้กลับมาเป็นปกติ จึงควรควบคุมการตื่นสายให้ไม่เกิน 2 ชั่วโมงจากการตื่นปกติ 19. เวลาว่างของเรานั้นน้อยกว่าที่คิด จงเลิกใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างทำอย่างอื่นเดี๋ยวนี้ ให้้ราคิดว่าติต้องนอนให้พอก่อน แล้วจึงใช้เวลาที่เหลือไปกับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำงาน และขอให้การนอนเป็นจุดเริ่มต้นของการพิจารณาถึงสิ่งที่จำเป็นจริง ๆ ในชีวิต 21. การแช่น้ำอุ่นช่วยปรับอุณหภูมิภายในของร่างกาย หากแช่น้ำอุ่นก่อนนอน 90 นาที จะช่วยให้นอนหลับได้ดี 22. แต่หากว่าอยากรีบนอนทันทีที่ถึงบ้าน ให้อาบน้ำอุ่น ๆ ประมาณ 42 องศาเซลเซียสด้วยฝักบัวในอุณหภูมิสูง จากนั้นลดอุณหภูมิภายในของร่างกาย เมื่ออุณหภูมิลดลงจะทำให้หลับสบายขึ้น 23. เตียงไฟฟ้า เป็นเตียงนอนที่เอื้อต่อท่านอนที่เป็นกลาง ทำให้รู้สึกง่วงเองตามธรรมชาติ (ท่านอนที่เป็นกลาง คือทานอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องออกแรงใด ๆ ลำตัวและต้นขาจะทำมุม 128 องศา ซึ่งช่วยลดภาระของกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง รวมถึงช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น  24. เสื้อผ้าที่รัดรึงจะทำให้มือเท้าหรือท้องเย็น ปลดปล่อยตัวเองออกจากการถูกรัดด้วยการไม่สวมกางเกงใน และหากไม่คุ้นชิน อาจจะใส่ “กางเกงในแบบผ้าเตี่ยว” ที่กำลังได้รับความนิยมในญี่ปุ่น 25. การใช้ยาหยอดตาก่อนนอนจะช่วยคลายความล้าระหว่างวัน และเสริมการฟื้นฟูของร่างกาย 26. กุญแจสำคัญของการหลับสบายอีกอย่างคือ อุณหภูมิและความชื้น ควรใช้เครื่องปรับอากาศและเพิ่มความชื้นในอากาศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่สบาย  อุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 26 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อน และ 16 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว 27. นั่งสมาธิ ค่อย ๆ ฝึกนั่งแค่ไม่กี่นาทีก็ได้ผลดีสุด ๆ ช่วยให้จิตใจสงบขึ้น มีความสบายใจ สบายอารมณ์ ส่งผลต่อการนอนหลับมากยิ่งขึ้น 28. ตำแหน่งของเตียงนอน มีส่วนสำคัญสำหรับการนอนหลับเช่นกัน ตำแหน่งของเตียงนอนที่ดี  ควรวางเตียงนอนห่างจากหน้าต่าง  10 เซนติเมตรขึ้นไป หากมีแสงสว่างเข้ามามากเกินไป ให้ปรับแสงด้วยม่านบังแสง และควรวางเตียงให้ศรีษะห่างจากประตู หรือตั้งเตียงในมุมที่มองจากประตูไม่เห็น ตำแหน่งที่ดีที่สุด คือ วางหัวเตียงไว้ทแยงมุมกับประตู และไม่ควรวางเตียงในตำแหน่งที่ลมจากเครื่องปรับอากาศตกโดยตรง  จะทำให้เราหลับสบายขึ้น 29. แนะนำให้นอนคนละเตียง พื้นฐานของการนอนคือนอนเตึยงละคน ไม่ว่าจะสนิทกันขนาดไหนก็ไม่ควรนอนด้วยกัน หากมีคนนอนอยู่บนเตียงเดียวกันจะพลิกตัวยาก แนะนำให้ใช้ 2 เตียงเดี่ยว 2 เตียงแทนเตียงคู่ 30. อ่านหนังสือ บอกเลยการอ่านหนังสือ เป็นยานอนหลับชั้นดีเลย จะอ่านไปจิบชาไป มีความสุข  แปปเดียวง่วงนอนเลย 31. ฟูกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการนอนหลับสบายยิ่งกว่าหมอน ดังนั้นให้เลือกฟูกนอนที่เหมาะกับตัวเองโดยอิงจากสรีระและน้ำหนักเป็นหลัก โดยมีข้อความพิจารณา 3 ข้อ คือ  เมื่อลงนอนแล้ว ทั่วร่างกายคลาย ไม่มีจุดที่เกร็งหลังและสะโพกแนบสนิทไปกับเตียง นอนแล้วอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องเหมือนตอนยืน 32. กุญแจสำคัญของการหลับสบายอีกอย่างคือ อุณหภูมิและความชื้น ควรใช้เครื่องปรับอากาศและเพิ่มความชื้นในอากาศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่สบาย  อุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 26 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อน และ 16 องศาเซลเซียสในฤดุหนาว 33. การนอนกลางวัน 15-30 นาทีช่วง 12-15 นาฬิกา ซี่งเป็นช่วงที่เราง่วงหลังอาหารกลางวัน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คลายความล้าของสมอง ทำให้มีสมาธิมากขึ้น รวมถึงคุณภาพการนอนในตอนกลางคืน 34. เลือกหมอนจากความสูงและทรง เพราะสิ่งสำคัญในการเลือกหมอน คือ ความสูง ที่เหมาะสม คือ ความสูงที่ทำให้ศรีษะของเราอยู่ตำแหน่งเดียวกันตอนยืน และเมือนนอนหงายคอควรตั้งตรงอย่างเป็นธรรมชาติ จะช่วยให้หายใจง่าย และทรงหมอนควรให้เราพลิกตัวได้ง่าย ทรงที่เหมาะสมที่สุดคือ ขอบด้ายซ้ายขวาของหมอนสูงกว่าตรงกลางเล็กน้อย และมีความกว้างกว่าศรีษะ 2.5-3 เท่า 36. ยืดหยุ่นและสวมใส่สบายคือหัวใจสำคัญของชุดนอน และเนื้อผ้าควรจะซึมซับเหงื่อและแห้งในเวลาไม่นาน และคุณสมบัติเหมาะสมอัตราส่วนที่เหมาะสมของชุดนอน คือ ฝ้าย 95% พอลิยูรีเทน 5% ส่วนชุดนอนที่เป็นผ้าไหมที่มีสัมผัสนิ่มลี่น จะช่วยให้มีความผ่อนคลายระหว่างนอนมากยิ่งขึ้น และควรเลือกชุดนอนที่ขนาดหใญ่กว่าปกติ 1 ไซส์ 35. เข้าห้องน้ำก่อนนอน จะช่วยให้ไม่ตื่นมากลางดึก การตื่นขึ้นมากลางดึกจะทำให้ประสิทธิภาพการนอนลดลง หากตื่นกลางดึกซ้ำ ๆ นาน ๆ ไปอาจเกิดความเคยชิน ทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ 37. กลิ่นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการนอนหลับสบาย  และการเข้านอนอย่างผ่อนคลายด้วยอโรมาเทอราพที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่โบราณ โดยเลือกกลิ่นที่ตัวเองชอบ โดยเฉพาะน้ำมันลาเวนเดอร์ที่ช่วยให้รู้สึกสบายใจ นอกจากนี้ยังมีกลิ่นยูคาลิปตัส เปปเปอร์มินต์ ส้ม และเจอเรเนียม กลิ่นอ่อนโยนเหล่านี้ช่วยให้เรานอนหลับได้ดี 38. ดิจิทัลดีท็อกซ์  คือการลดความเครียดด้วยการลดการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล เพราะส่งผลต่อการล้าของร่างกายจะทำให้คุณภาพการนอนลดลง  มีวิธีการดังนี้ ไม่ตอบแชทหรือไลน์ทันที หากเป็นไปได้ให้ลบแอฟโซเซียลมีเดียที่ไม่จำเป็นออก ปิด wi-fi  หากทำได้เราควรให้โทรศัพท์ห่างจากตัวขณะนอนหลับ ให้คิดเสียว่าถึงไม่มีแอปพลิเคชั่นหรือไวไฟก็ไม่ได้ลำบากนัก   39. เข้านอนให้เป็นเวลา ไม่ควรนอนดึกมาก ระยะเวลาที่ควรเข้านอนคือ 21.00-23.00 น. รวมถึงตื่นนอนให้เป็นเวลาด้วย สิ่งที่ไม่ควรทำ และ หลีกเลี่ยงก่อนนอน 40. หลีกเลี่ยงกาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มกระตุ้นประสาททุกชนิด 4-6 ชั่วโมงก่อนนอน 41. ห้ามสวมถุงเท้าก่อนนอน เนื่องจากร่างกายระบายความร้อนไม่ดี และจะส่งผลต่อนอนหลับไม่สนิท 42. ควรลดอาหารที่มีโซเดียม เพราะทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น ร่างกายกระสับกระส่าย ทำให้นอนหลับยากขึ้น อาหารที่มีโซเดียมสูง เช่น ผลไม้ดอง ปลาเค็ม กุ้งแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มันฝรั่งทอดกรอบ รวมถึงการปรุงอาหารเค็มจัดหรือใส่ผงชูรสปริมาณมากด้วย 43. ของหวานๆ เพราะน้ำตาลจะกระตุ้นให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัว ทำให้เราหลับยาก 44. ทำกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอน หลีกเลี่ยงการคิดเรื่องเครียดและทำกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกตื่นตัว เช่น เล่นเกม ดูโทรทัศน์ เล่นโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 45. อย่าเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืน เพราะแสงสว่างทำให้สมองรับรู้ว่าเป็นเวลากลางวัน และยับยั้งการหลั่งสารเมลาโทนิน ซึ่งมีประโยชน์ช่วยให้หลับสนิท หากคุณต้องการอ่านเนื้อหาละเอียดถึงเคล็ดลับของการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพ มาอ่าน “100 เคล็ดลับยกระดับคุณภาพการนอน”  เพราะเพียงแค่นอนหลับสนิทก็จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้หมดปัญหาไม่ตื่นในตอนเช้า ง่วงตอนกลางวัน เนื้อหาภายในเล่ม :  เปลี่ยนเวลา 1 ใน 3 ของชีวิตคุณให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข เพียงแค่นอนหลับสนิทก็จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวหลับง่าย ไม่ตื่นกลางดึก สดชื่นหลังตื่นนอน ไม่ “ติดหนี้” การนอน หมดปัญหาไม่ตื่นในตอนเช้า ง่วงตอนกลางวัน จัดการเวลาใน 1 วัน ให้มีเวลานอนตอนกลางคืนอย่างเพียงพอ ไม่ต้องนอนตุนเอาไว้ แนะการออกกำลังกายที่เหมาะสมปรับตัวได้จนกลายเป็นกิจวัตร สารบัญ บทนำ หากไม่นอนอาจเสียชีวิตได้อย่างนั้นหรือ!? เหตุใด “การนอน” จึงจำเป็น บทที่ 1 เริ่มเปลี่ยนจากภายในร่างกาย! เทคนิคการกินอาหารเพื่อปรับ “จังหวะการนอน” บทที่ 2 การทำอย่างต่อเนื่องจะเป็นพลัง! เทคนิคการออกกำลังกายที่ช่วยให้ “หลับสนิท” บทที่ 3 ควรทำให้เป็นนิสัยในชีวิตประจำวัน! กิจวัตรที่ช่วย “ยกระดับคุณภาพการนอน” บทที่ 4 ขจัดอาการนอนไม่หลับ! “เคล็ดลับการนอน” ที่ช่วยให้หลับง่าย บทที่ 5 สาเหตุของอาการป่วย อุบัติเหตุ หรือแม้แต่คดีฆาตกรรม!? “ความผิดปกติด้านการนอน” เป็นสิ่งน่ากลัว! ข้อมูลอ้างอิง โทะกิโอะ โนว์เลดจ์. (2565). 100 เคล็ดลับยกระดับคุณภาพการนอน. นานมีบุ๊คส์. อรพิชญา ไกรฤทธิ์. (16 สิงหาคม 2559). 9 เทคนิค ช่วยให้การนอนหลับของเราดีขึ้น. RAMA Channel. https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/infographic/9-เทคนิค-ช่วยให้การนอนหล/ ธัญญ์นภัส เทวกุล. (13 มีนาคม 2562). นอนไม่หลับแก้ได้ ไม่ต้องพึ่งยา. สมิติเวช. https://www.samitivejhospitals.com/th/article/detail/แก้ปัญหานอนไม่หลับ Visits: 170 Post Views: 285 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineFacebook Comments facebook comments

Read More »
ชวนเที่ยว

นั่งรถไฟเที่ยว : สัมผัส 10 เส้นทางเสน่ห์การเดินทางบนรางรถไฟ

ชวนนั่งรถไฟเที่ยว : เสน่ห์การเดินทางบนรางรถไฟ ที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบการเดินทางและเที่ยวแบบชิลล์ และเหมาะกับการเที่ยวและการเดินทางทุกฤดูกาล

Read More »
นิยายระทึกขวัญ
Book Review

6 นิยายระทึกขวัญ ชวนขนหัวลุก

นิยายสืบสวนสอบสวน เลือกหนังสือหลากหลายมุมที่ผู้อ่านลุ้นและระทึกขวัญระหว่างที่อ่าน ชวนให้ผู้ชื่นชอบนิยายแนวนี้ได้เลือกอ่านกัน 5 ชื่อเรื่อง

Read More »
นิยายสอบสวนสืบสวน
Book Review

5 นิยายสอบสวนสืบสวน สู่ซีรีส์ระทึกขวัญ

นิยายสืบสวนสอบสวน เลือกหนังสือหลากหลายมุมที่ผู้อ่านลุ้นและระทึกขวัญระหว่างที่อ่าน ชวนให้ผู้ชื่นชอบนิยายแนวนี้ได้เลือกอ่านกัน 5 ชื่อเรื่อง

Read More »
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
นครศรีธรรมราช

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  นครศรีธรรมราช

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นประเพณีที่เก่าแก่และสำคัญของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และมีมาช้านาน และปัจจุบันยังคงสืบสานประเพณีนี้อย่างเหนียวแน่น

Read More »
หนังสือน่าอ่าน
Book Review

หนังสือน่าอ่าน ต้อนรับ Valentine’s

หนังสือน่าอ่าน ต้อนรับ Valentine’s หลากหลายแนวที่เข้ากับเทศกาลวันแห่งความรักในปีนี้ เรื่องราวที่นำมารีวิว ทั้งความรักเชิงปรัชญา ความรักที่ไม่สมหวัง ปรัชญาความรัก

Read More »
อาชีพสุดแนว
ชวนดู

9 อาชีพสุดแนว ในซีรีส์เกาหลี อาจเป็นทางเลือกสำหรับ #DEK66

9 อาชีพสุดแนว ในซีรีส์เกาหลี อาจจะเป็นแนวทางเรียนต่อสำหรับ #DEK66 และจุดเด่นอย่างนึงของซีรี่ย์เกาหลีคือการตีแผ่หลาย ๆ อาชีพของเกาหลี กว่าแต่ละอาชีพจะประสบความสำเร็จนั้นต้องเจออุปสรรคอะไรบ้าง และแก้ปัญหาอย่างไร แถมยังได้ความรู้ใหม่ ๆ อีกด้วย ที่สำคัญนักแสดงเกาหลีเก่ง แสดงได้สมจริงสุด ๆ ดูแล้วเชื่อว่าทำอาชีพนั้นจริง ๆ

Read More »
บทความ

สายมู ต้องรู้ : เทพองค์ไหน ไหว้ขอพรแล้วปัง

สายมูต้องไม่พลาด เทพองค์ไหน ไหว้ขอพรแล้วปัง รวมเทพทั้ง 10 ทั้งวิธีไหว้ คาถาสำหรับขอพร และสถานที่ที่นิยมขอพรเทพแต่ละองค์ ที่ไหนบ้างมาดูกัน

Read More »
วันตรุษจีน 2565
บทความ

วันตรุษจีน : เราควรรู้อะไรบ้าง

วันตรุษจีน ถือเป็นวันปีใหม่ของคนจีนทั่วโลก วันตรุษจีน ในปี 2566 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ถือเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีนทั่วโลก ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน มีเรื่องน่ารู้หลายอย่าง มาอ่านกัน

Read More »
ชวนเที่ยว

10 จุดเช็คอินคาเฟ่ริมเล ขนอม-สิชล

วันนี้พวกเรามี 10 จุดเช็คอินคาเฟ่ริมเล มาแนะนำ รับรองว่าสุดปังห้ามพลาด!!! คาเฟ่ที่แนะนำจะอยู่บนถนนเลียบทะเลขนอม-สิชล ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมสองอำเภอบริเวณของอ่าวพลายดำ-อ่าวท้องหยี หากเดินทางผ่านเส้นทางนี้เราจะเห็นทั้งวิวภูเขาและทะเล เหมาะกับการขับรถชมวิว และเซลฟีมุมสวย ๆ ไว้ลงโซเซียลอวดเพื่อน ๆ มาดูกันเลย

Read More »
ชวนน้องอ่าน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-131 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 4

มุ่งให้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเป็นไทยทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความศิวิไลซ์ของความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของสังคม รวมทั้งการศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกที่มุ่งเน้นคุณค่าของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะการเคารพความแตกต่าง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยอธิบายให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเป็นพลเมืองโลก

Read More »
ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 3
ชวนน้องอ่าน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-131 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 3

มุ่งให้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเป็นไทยทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความศิวิไลซ์ของความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของสังคม รวมทั้งการศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกที่มุ่งเน้นคุณค่าของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะการเคารพความแตกต่าง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยอธิบายให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเป็นพลเมืองโลก

Read More »
ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 2
ชวนน้องอ่าน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-131 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 2

มุ่งให้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเป็นไทยทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความศิวิไลซ์ของความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของสังคม รวมทั้งการศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกที่มุ่งเน้นคุณค่าของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะการเคารพความแตกต่าง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยอธิบายให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเป็นพลเมืองโลก

Read More »
เส้นทางรถไฟ
ชวนเที่ยว

15 เส้นทางสายรถไฟ สายสวยทั่วโลก สัมผัสได้ไม่ไกลเกินเอื้อม

15 เส้นทางสายรถไฟ สุดโรแมนติกที่ควรได้สัมผัสสักครั้งในชีวิต ที่เลือกมาเป็นเส้นทางที่ติดอันดับความสวย ความโรแมนติก ที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ต้องเดินทางสัมผัสด้วยตัวเองเท่านั้น จึงจะได้รับประสบการณ์อันเยี่ยมจากเรื่องราวระหว่างทางที่ได้พบเห็น และสัมผัส ลองมาอ่านดูค่ะ ไม่แน่เรื่องราวนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราเดินตามความฝันก็อาจเป็นได้ กับการเดินทาง เส้นทางสายรถไฟ

Read More »
เพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือเพลงประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือเป็นศิลปวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่แสดงออกถึงความเป็นอารยะของสังคมทุกยุคทุกสมัย มีวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและตลอดไป สถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันด้านไหน หรือวงการไหนที่เกิดขึ้นมาและดำรงอยู่ในสังคม ต่างก็จัดให้มีดนตรีและบทเพลงประจำสถาบันของตน เพื่อให้บุคคลนั้นๆ ได้ภาคภูมิใจถึงความเป็นอารยะของสถาบันของตน รวมทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีเพลงประจำสถาบันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีหลายเพลง

Read More »
นครศรีธรรมราช

ชักพระ : ประเพณีทำบุญในวันออกพรรษาของชาวนครศรีธรรมราช

ชักพระ หรือ ลากพระ เป็นประเพณีที่ชาวไทยพุทธในภาคใต้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน คําว่า “ลากพระ” และ “ชักพระ” เป็นคําที่แต่ละท้องที่ใช้ต่างกันออกไป

Read More »
เดือนสิบ
บทความ

ประเพณี สารทเดือนสิบ ที่นครศรีธรรมราช

ประเพณีสารทเดือนสิบ สารทเดือนสิบ เป็นประเพณีอันเก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ และมีการสืบทอดกันมาตั้งโบราณกาลของจังหวัดนครศรีธรรมราช และปัจจุบันก็ยังคงสืบสานประเพณีนีัอยู่อย่างต่อเนื่อง

Read More »
จุดเช็คอินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นครศรีธรรมราช

ปักหมุด 10 จุดเช็คอินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่พลาดไม่ได้

ปักหมุด 10 จุดเช็คอินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สวย สบาย ไร้มลพิษ จุดเช็คอินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ระหว่างเทือกเขานครศรีธรรมราช (เขาหลวง) ทางด้านทิศตะวันตกของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่ขนาบทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอท่าศาลา ภายในเนื้อที่ 9,000 กว่าไร่ของมหาวิทยาลัย รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสงบ มีความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมชาติบริสุทธิ์ ไม่มีควันพิษ

Read More »
GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์
ชวนน้องอ่าน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์

ศึกษาปัญหาพื้นฐานและปัญหาทั่วไปของสังคมมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ดำรงอยู่ ความรู้ ค่านิยม เหตุผล จิตใจและภาษาเพื่อให้เข้าใจความสำคัญของปรัชญาต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในส่วนของจริยศาสตร์จะมุ่งเน้นศึกษาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาทางศีลธรรมที่ให้ความสำคัญกับการรับรองความถูกและความผิดของการกระทำ และการศึกษากรอบความคิดของจริยศาสตร์เชิงปทัสถาน รวมทั้งการศึกษาหลักการและกระบวนการวิเคราะห์จากความจริงเชิงวัตถุวิสัยเพื่อนำไปสู่การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจทั้งนี้โดยยึดหลักเหตุผล และการวิเคราะห์โดยปราศจากอคติหรือการประเมินความจริงจากหลักฐานเชิงประจักษ์

Read More »
ชวนน้องอ่าน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-131 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก

มุ่งให้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเป็นไทยทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความศิวิไลซ์ของความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของสังคม รวมทั้งการศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกที่มุ่งเน้นคุณค่าของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะการเคารพความแตกต่าง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยอธิบายให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเป็นพลเมืองโลก

Read More »
“โลกใบนี้เปรียบเหมือนหนังสือเล่มหนึ่ง และคนที่ไม่เคยเดินทางเลย ก็เปรียบเหมือนคนอ่านหนังสือเพียงหน้าเดียว”

Cr.: https://xn--42cas8b4cubzeuah9u.com/kamkom-108/

Visits: 1668

Facebook Comments

facebook comments