บรรยากาศการอบรมหลักสูตร Course 12 : มีชัยไปกว่าครึ่งถ้าพึ่ง flowchart

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 1200 น. ห้องสื่อการเรียนรู้ ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร Course 11 : เรียนรู้เทคนิคที่สำคัญเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 1200 น. ห้องสื่อการเรียนรู้ ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา