คู่มือปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่ยาก ต้องใช้เวลาใช่มั๊ย เราช่วยคุณได้นะ ช่วยประหยัดเวลาในการจัดทำรูปเล่ม ทั้งการตั้งค่า การจัดทำรูปแบบการพิมพ์ที่เป็นไปในทางเดียวกัน  การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมด้วยตัวเอง/ใช้โปรแกรมช่วย รวมถึงการออกแบบหน้าปกแบบต่าง ๆ มาอบรมกันค่ะ 5 หลักสูตร อยากอบรมหลักสูตรไหนเลือกได้ตามความต้องการ  จัดอบรมทุกเดือนตั้งแต่มกราคม 2564 เป็นต้นไป  

Course : 11

Course : 11   

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เก่งในการตั้งค่าการพิมพ์ด้วย word  และต้องการลดเวลาในการพิมพ์คู่มือ  แนะนำให้ลงทะเบียนเลยค่ะ

Course 12

flowchart

สำหรับผู้ที่ไม่รู้เรื่องการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม ไม่อยากใช้โปรแกรมในการอ้างอิง สามารถทำด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ เพื่อให้การทำคู่มือมีความน่าเชื่อถือ ลงได้เลยคอร์สนี้

Course 13

รู้จักและเรียนรู้การอ้างอิงในเนื้อหาและการจัดทำรายการบรรณานุกรมด้วยตัวเอง

Course 14

ผู้ที่ไม่รู้เรื่องการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม และอยากมีความเชี่ยวชาญ หรือใช้สำหรับการจัดทำเอกสารทางวิชาการด้วยการใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการอ้างอิงและจัดทำรายการบรรณานุกรม  ได้ เพราะจะช่วยจัดเก็บ และจัดทำรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมให้อย่างง่ายดาย คอร์สนี้ตอบโจทย์

เรียนรู้เทคนิคการทำผลงานวิชาการด้วย word
และจัดบรรณานุกรมด้วย Endnote

อยากมีทักษะออกแบบปกคู่มือด้วยตัวเอง และมีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Adobe Photoshop ลงอบรมคอร์สนี้ได้เลย จบคอร์สแล้วสามารถออกแบบเอกสารหรืองานพิมพ์ได้ด้วย

Course 15

ออกแบบและสร้าง Cover Template Design by yourself

เอกสารช่วยให้การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมีความเข้าใจ และช่วยให้เราตั้งต้นได้ง่ายขึ้น