คลิปแนะนำ "ค้นหนังสืออย่างไรให้เจอ"

ลงทะเบียนอบรม

จัดอบรมทุกวันพุธที่ 2และศุกร์ ของเดือน เวลา 11.00-11.30 น. ผ่าน Zoom (Link สำหรับเข้าห้องและรหัสผ่่านจะส่งให้ทางอีเมล์)
เลือกลงทะเบียนตามความสะดวก
ตารางการอบรม

ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดของเรา

แนะนำสารสนเทศ มีอะไรในห้องสมุดบ้าง น้อง ๆ จะได้รู้จักประเภทของทรัพยากรในห้องสมุดที่มีหลากหลาย

ลงทะเบียนอบรม

จัดอบรมเดือนละครั้ง ทุกวันอังคาร เวลา 14.00-14.30 น. อบรมผ่าน Zoom (Link สำหรับเข้าห้องและรหัสผ่่านจะส่งให้ทางอีเมล์)
เลือกลงทะเบียนตามความสะดวก
ตารางการอบรม

ลงทะเบียนอบรม

จัดอบรมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีผ่านระบบ Zoom Application
เลือกลงทะเบียนตามความสะดวก
ตารางการอบรม

ดูแล้วสนใจอยากอบรม ลงทะเบียนได้เลย