บรรยากาศการอบรมหลักสูตร "เจาะลึกการใช้สกิลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel"

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30-1200 น. ห้องสื่อการเรียนรู้ ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร "เรียนรู้เทคนิคการตกแต่งภาพ : Retouch "

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.30-1200 น. ห้องสื่อการเรียนรู้ ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการแต่ง IG story ให้น่าสนใจและน่าติดตาม"

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ห้องสื่อการเรียนรู้ ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร "นำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายด้วย Excel"

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ห้องสื่อการเรียนรู้ ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา