50 อาชีพผู้สูงวัย เราเลือกทำได้หากใจยังมีไฟ

       เรามาดูว่า อาชีพผู้สูงวัย ในยุคสมัยนี้ที่คุณลุง คุณป้าที่มีอายุ 60 ปี  ไม่ได้มีความแก่จนถึงขั้นที่เราจะไปเรียกท่านว่า ผู้สูงอายุ ได้เหมือนเดิม แต่กลับกันหลายคนยังมีพลังเหลือเฟือ มีความรู้ ความสามารถ พูดง่ายๆ ว่ายังมีศักยภาพเหลือๆ ที่จะยังสามารถเป็นฟันเฟืองในโลกการทำงานได้สบายอีกด้วย และอาจจะทำงานต่อไปอีกเหมือนคนในช่วงวัยทำงาน เพียงแต่อาจจะต้องเลือกงานหรืองานอดิเรก ที่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข เหมาะกับกำลังที่มีอยู่ และอาจจะทำงานเพื่อแก้เหงา แก้เบื่อ เพื่อยังชีพ เพิิ่มรายได้ หรือเพิ่มเงินออมในกระเป๋า ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ เรามาดูกันว่ามีงานหรืออาชีพอะไรบ้างที่คนในวัยหลังอายุ 60 ปี สามารถทำได้  

 

    และเมื่อถึงเดือนกันยายนของทุกปี เราจะมีผู้เกษียณอายุเพิ่มขึ้นทุกปี ชีวิตหลังเกษียณของแต่ละคนจะอยู่อย่างไร แบบไหนได้บ้าง มาสำรวจกันไปพร้อม ๆ กับ 50 อาชีพผู้สูงวัย เราเลือกทำได้หาใจยังมีไฟ….

 1. ผู้เกษียณอายุที่เตรียมเงินไว้ไม่พอ ต้องรอลูกหลานมาเลี้ยงดู  แล้วในความเป็นจริงเป็นไปดังคาดหวังหรือไม่ เพราะลูกหลานก็ต้องมีภาระรับผิดชอบครอบครัวของตัวเอง กลุ่มนี้จะลำบากหน่อยที่จะต้องหาอาชีพไว้เลี้ยงตัวเอง

 2. ถึงเกษียณจากงานประจำ แต่ก็ต้องหาอะไรทำต่อไป ในกรณีที่ไม่คิดจะพึ่งพาลูกหลาน หรือเป็นโสดอยู่ตัวคนเดียวได้จนถึงวัยเกษียณ แล้ววางแผนเกษียณช้าเกินไป ทำให้แผนที่วางไว้ไม่สำเร็จ ทางเลือกที่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะทำคือ “หางานทำต่อไป!” เพื่อยืดระยะเวลาการเกษียณไปอีก

 3. สร้างสินทรัพย์ผลิตเงินสดไว้ อุ่นใจกว่า  สิ่งที่คนกลุ่มนี้ทำ คือ ลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้แบบ “Fixed-income” ซึ่งรายได้จะมาในรูปแบบของ ค่าเช่า ดอกเบี้ย หรือเงินปันผล รายได้แบบคงที่เหล่านี้จะมีลักษณะการจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เป็นรายเดือน หรือรายปี ขึ้นอยู่กับประเภทของสินทรัพย์ที่เรานำเงินไปลงทุน

 4. เกษียณได้แน่นอน เพราะสะสมเงินก้อนจากการลงทุน การสะสมของเงินลงทุน และเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตจนได้เงินก้อนใหญ่ไว้ใช้ในยามเกษียณ 

 5. เทวดาประจำบ้าน ลูกหลานเอาอกเอาใจ ผู้เกษียณประเภทนี้คนที่มีเงินใช้เพียงพอ จากเงินลงทุนที่เตรียมไว้ก่อนเกษียณ และได้รับค่าเช่า ดอกเบี้ย เงินปันผลจากสินทรัพย์ที่สร้างหรือลงทุนไว้ อีกทั้งยังมีเงินลงทุนเหลือไว้ให้สำหรับคนรุ่นต่อๆไป เหมือนเป็นเทวดาประจำบ้านเลยก็ว่าได้

 6. แต่คนส่วนใหญ่แล้วจะมีน้อยมากที่จะเป็นเทวดาประจำบ้าน งั้นเรามาสำรวจกันว่ามีอาชีพอะไรบ้างที่ผู้เกษียณอายุจะทำได้ 

        งั้นเราลองมาดูกันหน่อยว่า ผู้สูงวัย หรือผู้สูงอายุ หมายถึงใครได้บ้าง ได้มีการให้นิยามไว้จากองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้ให้นิยามของผู้สูงอายุ (Older person) หมายถึงประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ส่วนองค์การอนามัยโลกยังไม่มีการให้นิยามผู้สูงอายุ โดยมีเหตุผลว่าประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีการนิยามผู้สูงอายุต่างกัน สำหรับประเทศไทย “ผู้สูงอายุ” ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่า 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย

        องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุสากล” หรือ “International Day of Older Persons” โดยกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) จากการประชุมขององค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2525 องค์การสหประชาชาติได้เคยจัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 

        ดังนั้นผู้สูงวัย ยังเป็นวัยที่มีคุณค่า ทำงานได้ ทำกิจกรรมได้เหมือนวัยอื่น ๆ แต่คงพิจารณาว่าบางอาชีพอาจจะไม่สะดวก แล้วมีอาชีพออะไรบ้างที่พวกเขาจะสามารถทำได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ  มาสำรวจกันค่ะ

อาชีพ 1-25

อาชีพ 26-50

อาชีพผู้สูงวัย : สามารถทำได้ แต่ต้องมีความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่ดีและชำนาญ

1. นักเขียน

อาชีพนี้หลายคนสามารถทำได้ หากมีความชื่นชอบในการเล่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิต หรือชื่นชอบที่จะแบ่งปันความความรู้ ความสนใจ ลองนำสิ่งเหล่านั้นมากลั่นกรองเป็นตัวหนังสือบวกกับประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน แล้วเผยแพร่ผ่านบล็อก เว็บไซต์ หรือเขียนรีวิวสินค้าต่าง ๆ ถือว่าอาชีพนักเขียนเหมาะกับการเป็นอาชีพผู้ผู้สูงอายุ หรือผู้เกษียณเป็นที่สุด  อาชีพหลังเกษียณ

2. แปลงาน / เป็นล่าม / เป็นไกด์

อาชีพที่ต้องใช้ความสามารถทางภาษา และต้องอาศัยประสบการณ์และความละเอียดรอบคอบสูง โดยมีให้เลือกทั้งการรับจ้างแปลงาน ที่สามารถทำที่บ้านได้ ไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกให้ลำบาก หรือใครขี้เบื่อ อยากออกไปพบปะผู้คนไม่ซ้ำหน้า ก็อาจจะลองดูพวกงานล่าม หรือไกด์ท่องเที่ยวก็ได้

3. ที่ปรึกษาบริษัท ผู้ชำนาญการพิเศษ

เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่การจะทำหน้าที่นี้ได้จะต้องมีทั้งประสบการณ์และความน่าเชื่อถืออีกด้วย จึงพบว่าหลาย ๆ บริษัท มักจะเชิญคนวัยเกษียณ กลับมานั่งเป็นที่ปรึกษา ช่วยบริษัทตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่าง ๆ

อาชีพผู้สูงวัย

 4. อาจารย์ / วิทยากรพิเศษ / นักฝึกอบรม

 คลังความรู้ที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิต ถ้าจะปล่อยให้สูญหาย ไร้ประโยชน์ คงน่าเสียดายแย่ สู้นำไปแบ่งปันให้คนรุ่นหลังน่าจะดีกว่าไม่น้อย เราจึงเห็นว่า มีคนวัยเกษียณจำนวนมากที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์ หรือวิทยากรพิเศษต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าต่าง ๆ ให้คนรุ่นใหม่  หากคนที่เป็นครูอาจารย์มาก่อน หลังจากเกษียณแล้วยังสามารถสอนพิเศษ หรือเปิดโรงเรียนกวดวิชาให้กับลูกศิษย์ของตัวเองได้ แถมยังมีความคล่องตัวสูงและอิสระ สามารถปรับการสอนไปตามความต้องการของลูกศิษย์หรือตามสถานการณ์ นับว่าเป็นอาชีพที่ทำรายได้ดีอีกอาชีพหนึ่ง

5. สมัครทำงานร้านค้าปลึก

ปัจจุบันธุรกิจบริการและค้าปลีกเป็นกลุ่มหลักที่มีการประกาศรับผู้สูงวัยเข้าทำงานเพราะสามารถใช้ทักษะและมีประสบการณ์ด้านบริการ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ผู้บริโภคต้องการผู้แนะนำสินค้าผ่านระบบโทรศัพท์มากขึ้น ผู้สูงอายุก็เป็นอีกตัวเลือกสำหรับงานประเภทนี้

                                                                                                                   Cr: Brand Buffet

6. ทำงานในบริษัทเอกชน

สมัยนี้การเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าทำงานกำลังเปิดโอกาสให้มากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทเอกชน หรือโรงงานหลาย ๆ แห่ง หันมาจ้างคนวัยเกษียณทำงานต่อกันเยอะมาก เพราะได้ทั้งประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน แถมไม่ต้องเสียเวลาไปฝึกพนักงานใหม่มาทดแทนอีกด้วย

7. พนักงานชั่วคราว 

ในแต่ละปีมีห้างร้านหลายแห่งประกาศจ้างงานผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อย ซึ่งหน้าที่ส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องใช้แรงงานมาก อย่างเช่น แคชเชียร์ พนักงานประจำจุดบริการลูกค้า พนักงานขาย พนักงานครัว พนักงานเสิร์ฟ พนักงานบริการต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการค่าจ้างได้กำหนดให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง (Part Time) ไม่ต่ำกว่า 45 บาท/ชั่วโมง เท่ากันทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยทำงานไม่เกิน 7 ชั่วโมง/วัน และไม่เกิน 6 วัน/สัปดาห์

8. ช่างซ่อม 
อาจจะเป็นงานที่ต้องใช้กำลังแรงกายมากสักหน่อย แต่ถ้าใครที่ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี คล่องแคล่วว่องไว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ และมีทักษะความสามารถด้านงานช่างติดตัวอยู่แล้วละก็ การรับจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ภายในบ้านต่าง ๆ ก็เป็นแหล่งรายได้ที่ดีทีเดียว แถมยังออกกำลังไปในตัว ทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าตลอดเวลา
 
9. เป็นตัวแทนประกัน

เดี๋ยวนี้มีตัวแทนขายประกันภัย ประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ ฯลฯ มากมาย ขายทางออนไลน์ก็ยังได้ ยิ่งผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานประจำแล้ว ก็จะมีเวลาว่างมาดูแลตรงนี้เต็มตัว

10. นายหน้า  

เป็นอีกอาชีพที่บางคนอาจจะเริ่มทำตั้งแต่ยังไม่ได้ก้าวเข้าวัยเกษียณเลยด้วยซ้ำ แต่เมื่อชีวิตหลังเกษียณไม่มีอาชีพรองรับก็หันมาจริงจังกับการเป็นนายหน้าและคนกลางในการเจรจาซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์แขนงอื่น ซึ่งอาชีพนี้ได้ผลตอบแทนไม่น้อยเลยทีเดียว

11. ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์  

งานนี้อาจจะต่อยอดมากจากการขายสินค้าหรือธุรกิจต่าง ๆ  ทำหน้าที่ง่าย ๆ คล้ายกับการเป็น Call Center คือ คุณก็จะมีหน้าที่ในการตอบคำถามของลูกค้า ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ หรือ ติดตามพวกออเดอร์คำสั่งซื้อของเว็บไซต์ขายของออนไลน์ เป็นต้น

12. ลงทุนในหุ้นปันผล/สลากออมสิน  

แม้ว่าวัยเกษียณอาจไม่เหมาะกับการเล่นหุ้นเท่าไหร่นักในความคิดของหลายๆ คน เนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง แต่หากผู้สูงอายุที่ลองศึกษาและเลือกหุ้นที่ดีเป็นบริษัทที่ให้ผลที่น่าพอใจและมีความมั่นคงในการประกอบธุรกิจก็สามารถเป็นรายได้อีกทางหนึ่งได้สบาย หรือหากใครที่มีเงินเย็นแต่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงๆ อาจลองซื้อสลากออมสินเป็นอีกทางเลือกก็ได้ ไม่ต้องเสี่ยงมากแถมสร้างความตื่นเต้น ได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนอีกด้วย

13. ขับรถรับ-ส่ง / ขับรถพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล 

ถ้ามีใบขับขี่ ขับรถเป็น ใช้สมาร์ตโฟนได้ จะทำอาชีพขับรถส่งของ หรือส่งอาหารก็ไม่เลว แถมยังรายได้ดีมาก เพราะตอนนี้เป็นยุคที่คนสั่งอาหารและซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้น หรือถ้าไม่ถนัดแบบนี้ แนะนำให้ไปขับรถรับ-ส่งพาผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล เชื่อไหมว่าอาชีพนี้มีลูกค้ารอใช้บริการจำนวนไม่น้อยเลย เพราะต้องการคนขับรถที่ไว้ใจได้คอยดูแลผู้ป่วยระหว่างเดินทาง และสามารถเป็นลูกค้าขาประจำได้ในอนาคต รับรองว่าทำรายได้ดีทีเดียว

14. เปิดบ้านพักโฮมสเตย์  

หากมีพื้นที่ในบ้าน มีห้องพักเหลือ ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรละก็ ลองเอามาปล่อยเช่าสร้างรายได้ เป็นแนวบ้านพัก โฮมสเตย์ ดูก็เข้าท่า ยิ่งถ้าใครมีบ้านอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะ ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ เชื่อว่าคงมีลูกค้า นักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาใช้บริการไม่ขาดสายเลยล่ะ อีกทั้งยังจะได้เพื่อนเอาไว้พูดคุยแก้เหงาอีกด้วย

 

15. ลงทุน 

สำหรับคนที่มีเงินเก็บอยู่จำนวนหนึ่งแล้วอยากนำเงินที่มีไปต่อยอดให้เพิ่มพูน อาจเลือกการลงทุนมาเป็นตัวช่วย แต่สิ่งสำคัญของการลงทุนวัยเกษียณคือ ต้องไม่เลือกการลงทุนที่เสี่ยงเกินไป และต้นทุนไม่หาย อาจลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบาล สลากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ หรือตราสารหนี้ก็ได้ แต่ถ้าใครที่มั่นใจว่ามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการลงทุนอย่างดี ก็อาจจะเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นมาหน่อย แต่ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น อย่างกองทุนหุ้นปันผล หรือลงทุนในหุ้นปันผล เพื่อจะได้มีเงินปันผลออกมาไว้ใช้จ่ายในช่วงที่ไม่มีรายได้ ซึ่งต้องขอย้ำว่า หากเลือกลงทุนในตลาดหุ้นละก็ ต้องรู้จักศึกษาข้อมูลอย่างดี มีความรอบคอบ ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ ไม่เช่นนั้นเงินที่เก็บมาทั้งชีวิต อาจจะหายหมดในพริบตาก็ได้

16. ผู้จัดเตรียมภาษี 

งานจัดเตรียมข้อมูลด้านภาษีจะมีช่วงเวลาเฉพาะ นั่นทำให้คุณสามารถวางแผนการทำงานได้ และไม่จำเป็นต้องทำงานหนักตลอดทั้งปี

17. รับจ้างสอนพิเศษที่บ้าน 

สำหรับใครที่เคยเป็นครู อาจารย์มาก่อน การเปิดรับสอนพิเศษที่บ้านก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับชีวิตหลังเกษียณอายุ เพราะนอกจากจะใช้ความรู้ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าแล้ว ยังเป็นการใช้เวลาว่างได้อย่างมีมูลค่าด้วย ในการเปิดสอนพิเศษนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสอนแต่กับเด็กๆ เท่านั้น อาจจะสอนในผู้ใหญ่ด้วยก็ได้หรือสอนในคนที่คุณไม่เคยได้มีโอกาสสอน ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ตัวเองเป็นอย่างดี

18. ลงทุนในหุ้นปันผล/สลากออมสิน  

แม้ว่าวัยเกษียณอาจไม่เหมาะกับการเล่นหุ้นเท่าไหร่นักในความคิดของหลายๆ คน เนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง แต่หากผู้สูงอายุที่ลองศึกษาและเลือกหุ้นที่ดีเป็นบริษัทที่ให้ผลที่น่าพอใจและมีความมั่นคงในการประกอบธุรกิจก็สามารถเป็นรายได้อีกทางหนึ่งได้สบาย หรือหากใครที่มีเงินเย็นแต่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงๆ อาจลองซื้อสลากออมสินเป็นอีกทางเลือกก็ได้ ไม่ต้องเสี่ยงมากแถมสร้างความตื่นเต้น ได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนอีกด้วย

19. ลงทุน  

สำหรับคนที่มีเงินเก็บอยู่จำนวนหนึ่งแล้วอยากนำเงินที่มีไปต่อยอดให้เพิ่มพูน อาจเลือกการลงทุนมาเป็นตัวช่วย แต่สิ่งสำคัญของการลงทุนวัยเกษียณคือ ต้องไม่เลือกการลงทุนที่เสี่ยงเกินไป และต้นทุนไม่หาย อาจลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบาล สลากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ หรือตราสารหนี้ก็ได้ แต่ถ้าใครที่มั่นใจว่ามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการลงทุนอย่างดี ก็อาจจะเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นมาหน่อย แต่ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น อย่างกองทุนหุ้นปันผล หรือลงทุนในหุ้นปันผล เพื่อจะได้มีเงินปันผลออกมาไว้ใช้จ่ายในช่วงที่ไม่มีรายได้ ซึ่งต้องขอย้ำว่า หากเลือกลงทุนในตลาดหุ้นละก็ ต้องรู้จักศึกษาข้อมูลอย่างดี มีความรอบคอบ ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ ไม่เช่นนั้นเงินที่เก็บมาทั้งชีวิต อาจจะหายหมดในพริบตาก็ได้

20. นักประดิษฐ์ 

ในเว็บไซต์อย่าง Etsy และ Handmade ใน Amazon จะเปิดโอกาสให้คุณได้ขายสินค้าที่คุณสร้างขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนงานอดิเรกให้เป็นรายได้ หรือหากคุณชื่นชอบการถ่ายภาพหรือวิดีโอ Shutterstock ก็เป็นอีกแหล่งที่คุณจะขายภาพเหล่านั้นได้

อาชีพผู้สูงวัย : ที่ต้องอาศัยการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีหรือสื่อสังคมออนไลน์

21. สอนหนังสือออนไลน์

ในช่วงนี้เป็นยุคของการเรียนการสอนออนไลน์ เพราะการเกิดโควิด 19  ทำให้คนส่วนใหญ่หันมาเรียนออนไลน์กันมากขึ้น ผู้สูงอายุสามารถแบ่งปันความรู้ได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เคยเป็นครู อาจารย์มาก่อนอาจจะสอนออนไลน์ผ่านทางวิดีโอคอล หรืออัดคลิปสอนลง youtube หรือช่องทางอื่นก็ได้นะคะ

22. ขายภาพถ่ายออนไลน์
อาชีพผู้สูงวัย
 

จัดเป็นอาชีพเสริมยอดฮิตไม่เว้นแม้แต่คนวัยเกษียณหลายคนที่หลงรักในการถ่ายภาพ ก็หันมาหารายได้เสริมด้วยการขายภาพผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันก็มีให้เลือกหลากหลายเว็บไซต์ ส่วนเรื่องผลตอบแทนก็ไม่น้อยเลย เผลอ ๆ บางทีอาจจะทำเงินได้มากกว่างานประจำที่เคยทำมาซะอีก

23. ขายของออนไลน์

ในยุคนี้ที่คนหันมานิยมขายของผ่านช่องทางออนไลน์เพราะอินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เพราะเป็นความสะดวกและประหยัดเวลา อาชีพนี้นับเป็นหนทางสร้างรายได้ที่คนสนใจอย่างมาก ด้วยความที่เริ่มต้นง่าย ใช้เงินลงทุนไม่มาก เพราะไม่ต้องมีหน้าร้าน แถมมีโอกาสทำเงินได้สูง

24. คนรีวิวเว็บไซต์ 

งานรีวิวเว็บไซต์ คือ การที่เราเข้าไปเป็นเหมือนกลุ่มตัวอย่าง สำหรับเว็บไซต์ที่กำลังจะเปิดตัวค่ะ โดยเจ้าของเว็บเหล่านี้ มักจะหากลุ่มตัวอย่างเพื่อมาทดสอบการใช้งานและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ว่าดีหรือไม่ เพื่อนำไปปรับปรุงในขั้นต่อไปค่ะ สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่ เข้าไปใช้งานเว็บไซต์ และบอกว่ามันดีหรือไม่ดี เท่านี้ก็ได้เงินเข้ากระเป๋าง่ายๆ แล้วค่ะ

25. ทำอาหาร-ทำขนมขาย/ขายขนมออนไลน์

ใครที่ปกติชื่นชอบการเข้าครัว ทำอาหาร ทำขนมให้ลูก ๆ หลาน ๆ กินกันเป็นประจำอยู่แล้ว อาจจะลองนำเงินเก็บที่มีอยู่มาทำอาหารขายก็ไม่เลวนะ ไม่แน่ถ้ารสชาติอร่อยถูกอกถูกใจลูกค้า คงช่วยเพิ่มรายได้ในช่วงวัยเกษียณได้ไม่น้อยเลย 

26. เปิดร้านอาหาร-ร้านกาแฟ

ร้านอาหาร

 การเปิดร้านอาหาร หรือร้านกาแฟ ก็เป็นอีกช่องทางสร้างรายได้ที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีที่มีทาง มีทำเลดี ๆ เป็นของตัวเอง โดยอาจจะไม่ต้องเปิดร้านใหญ่โตมากมายก็ได้ แค่เป็นร้านเล็ก ๆ พอให้มีรายได้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทำให้เราได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับลูกค้ามากหน้าหลายตา ช่วยให้ชีวิตไม่น่าเบื่อ ดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจอีกด้วย

27. ทำธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น

ไม่ว่าวัยไหน สามารถทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าได้  ในวัยนี้เราเลือกทำเกี่ยวกับการสกรีนลายเสื้อ หรือขายเสื้อผ้าที่ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย หรือหากเราเป็นสายแฟชั่นอยู่แล้ว ทำเสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัย 50* ไปเลย รับรองทำเงินได้แน่นอน และได้พบปะเพื่อนฝูงในสังคมอื่น ๆ ด้วย คลายเหงาไปได้อีกทางหนึ่ง

28. ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

งานนี้อาจจะต่อยอดมากจากการขายสินค้าหรือธุรกิจต่าง ๆ  ทำหน้าที่ง่าย ๆ คล้ายกับการเป็น Call Center คือ คุณก็จะมีหน้าที่ในการตอบคำถามของลูกค้า ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ หรือ ติดตามพวกออเดอร์คำสั่งซื้อของเว็บไซต์ขายของออนไลน์ เป็นต้น

29. ผู้ช่วยออนไลน์

งานนี้จะคล้าย ๆ กับงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ แต่ต้องอาศัยความรู้และความสามารถและทักษะมากขึ้นนิดนึง เพราะปัจจุบันเว็บไซต์ต่าง ๆ จะใรผู้ช่วยเสมือนจริงออนไลน์ ที่ช่วยตอบปัญหาลูกค้าผ่านอีเมล์ หรือหน้าแชทของเว็บไซต์  อันนี้ถือว่าเป็นอาชีพเสริมได้ง่าย ๆ และเป็นงานที่ทำจากบ้านได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับบริษัทด้วย  เพราะในประเทศไทยอาจจะมีแค่เพียงบางบริษัทเท่านั้น ที่รับ คนเกษียณอายุ เข้าทำงานในตำแหน่งนี้ สำหรับงานนี้แนะนำว่า ให้ลองไปสอบถาม ร้านค้าออนไลน์ หรือแม่ค้าพ่อค้าที่ขายของตาม เฟสบุ๊คหรืออินสตาแกรมดูค่ะ เพราะ ร้านค้าเหล่านี้ต้องการคนช่วยตอบไลน์ลูกค้าหรือดูแลเพจอยู่แล้ว ซึ่งเพียงแค่คุณมีทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตที่ดีก็สามารถทำได้แล้วค่ะ

30. ทำงานฝีมือ งานศิลปะ

จะดีแค่ไหนถ้าได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบ แถมได้เงินอีกต่างหาก อย่างงานฝีมือ งานศิลปะต่าง ๆ คงเป็นสิ่งที่คนจำนวนไม่น้อยอยากทำ แต่ติดตรงที่ช่วงทำงานประจำไม่มีเวลามากพอ จึงเห็นคนวัยเกษียณ หันมาจับงานศิลปะ งานฝีมือ ทำเป็นงานอดิเรก เพิ่มรายได้กันไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ถักนิตติ้ง ทำดอกไม้ประดิษฐ์ ผ้าบาติก วาดภาพเหมือน วาดภาพการ์ตูน เป็นต้น สร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วจะนำไปวางขายที่ตลาดนัด หรือโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตก็ได้เหมือนกัน

31. เปิดบ้านพักโฮมสเตย์

หากมีพื้นที่ในบ้าน มีห้องพักเหลือ ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรละก็ ลองเอามาปล่อยเช่าสร้างรายได้ เป็นแนวบ้านพัก โฮมสเตย์ ดูก็เข้าท่า ยิ่งถ้าใครมีบ้านอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะ ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ เชื่อว่าคงมีลูกค้า นักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาใช้บริการไม่ขาดสายเลยล่ะ อีกทั้งยังจะได้เพื่อนเอาไว้พูดคุยแก้เหงาอีกด้วย

32. ธุรกิจ Influencer บนโลกออนไลน์ 

ปัจจุบันมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มุ่งเน้นหารายได้บนโลกออนไลน์กันมากขึ้น เช่น บล็อกเกอร์ ยูทูบเปอร์ อินสตราแกรมเมอร์ ช่างภาพ เป็นต้น ซึ่งในวัยผู้สูงอายุก็สามารถทำได้ไม่แพ้กันนะคะ เพียงแค่ลงแรงศึกษาวิธีการทำ รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ยิ่งถ้าท่านไหนมีความรู้และประสบการณ์อยู่ก่อนแล้วยิ่งดีเลย ดังนั้น อายุเท่าไรไม่สำคัญ สิ่งสำคัญอยู่ที่ลงมือทำและลงมืออย่างจริงจังมากน้อยแค่ไหนเท่านั้น  ผู้สูงวัยสามารถก็สามารถประกอบอาชีพนี้ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ยิ่งหากมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโซเชียลมีเดีย เป็นเครื่องมือยิ่งมีโอกาสสร้างรายได้มากขึ้น และกลายเป็นทรัพยากรที่สร้าง คุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ต่อไป

 

33. เป็นคอลัมนิสต์ให้กับนิตยสารหรือเว็บไซต์

การเป็นคอลัมนิสต์ เหมาะสำหรับคนที่ชอบการเขียนหรือการอ่าน อาจจะสมัครเป็นนักเขียนคอลัมน์ หรือเขียนบทความตามนิตยสารต่างๆ ตามเรื่องที่คุณสนใจอาจะเน้นที่ประสบการณ์การทำงาน  ข้อคิดสอนใจการทำงานสำหรับคนรุ่นใหม่ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ

อาชีพผู้สูงวัย : มาจากงานอดิเรกทำที่บ้าน แถมมีรายได้ด้วย

34. งานด้านเกษตรกรรม

 
อาชีพหลังเกษียณ
 

          อาชีพผู้สูงวัยอีกแนวหนึ่งที่สามารถทำได้ หากเราอยากจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย สามารถหารายได้ด้วยการทำงานด้านการเกษตรได้หลายแนว  ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผัก ปลูกต้นไม้ จัดสวน เลี้ยงปลา ทำสวนผลไม้  ทำสวนผัก ทำไร่  ทำนา (อาจจะจ้างแรงงาน) อยู่กับธรรมชาติในช่วงบั้นปลาย  หรืออาจจะเลือกปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ต้นไม้ขนาดเล็ก ที่ดูแลไม่ยากและไม่ต้องใช้แรงมากเกินไป เอาไว้ทำสวนแก้เหงา แถมส่งขายสร้างรายได้แบบชิล ๆ ก็ยังได้อีก 

35. เพาะต้นไม้จำหน่าย  

การเพาะปลูกต้นไม้ถือเป็นงานอดิเรกยอดฮิตอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุเลยก็ว่าได้ เพราะผู้สูงอายุหลายๆ คนมือเย็น และใจเย็นในการดูแลถะนุถนอมต้นไม้ตั้งแต่เล็กๆ ให้เติบใหญ่ แม้อาชีพนี้อาจไม่ได้ทำรายได้เป็นกอบเป็นกำ แต่ก็มีข้อดีอยู่ไม่น้อย เพราะผู้สูงอายุเองจะได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ แถมได้ออกแรงบ้างเล็กน้อย ก็จะช่วยทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นได้ แถมยังเป็นกิจกรรมที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

36. ขายสินค้าเกษตร

หากมีทักษะด้านการเกษตร หรือเคยทำงานด้านการเกษตรมา สามารถนำมาเปิดร้านขายสินค้าด้านการเกษตรได้เลย เช่น การทำปุ๋ยหมัก น้ำส้มควันไม้ หรือการทำสินค้า DIY ด้านการทำสวน การตกแต่งสวน ก็ทำรายได้ได้ไม่เลยเลยทีเดียวนะคะ

37. ปลูกผักปลอดสารพิษขาย 

สมัยนี้คนนิยมชมชอบบริโภคผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ อาชีพนี้น่าจะเป็นอีกอาชีพที่สามารถทำเงินได้ เพราะการเลือกซื้อผักผลไม้ที่มีขายทั่วไปส่วนใหญ่จะปนเปื้อนสารเคมี และคนที่รักสุขภาพก็จะพยายามหาซื้อผัก ผลไม้ที่ปลอดสารพิษจริง ๆ ก็หาไม่ได้ง่ายนัก หากเรามีฝีมือก็เป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจ และดีต่อการรับประทานของตัวเราเองด้วย 

อาชีพผู้สูงวัย : มาจากงานอดิเรกเสริมเป็นอาชีพได้

38. อาชีพดูแลคนป่วยและผู้สูงอายุ  

หากเราเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดี และร่างกายแข็งแรง สามารถประกอบอาชีพนี้ได้ เพราะใช่ว่าทุกคนเกิดมาจะสุขภาพดีแข็งแรงหมด ดังนั้นอาชีพหนึ่งที่น่าจะมาแรง ก็คืออาชีพดูแลผู้ป่วยและคนสูงวัย

39. คนขายตั๋วให้กับโรงละคร/โรงหนัง  

งานนี้เป็นตำแหน่งเล็กๆ ก็จริง แต่คุณจะได้พบเจอกับผู้คนมากมาย ทั้งยังช่วยตอบคำถามหรือให้คำแนะนำกับพวกเขาได้ และคุณยังจะได้อัปเดทข่าวสารก่อนใครด้วย

40. งานดูแลสัตว์เลี้ยง

นี่คืออาชีพที่คนรักสัตว์จะต้องสนใจ คุณสามารถเปิดบ้านของคุณให้กลายเป็นที่รับเลี้ยงสัตว์สำหรับเจ้าของที่มีธุระต้องเดินทางหรือค้างคืนที่อื่นได้ และมันสร้างรายได้ดีด้วย

41. ช่างแพทเทิร์น เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง

อย่ามองข้ามอาชีพนี้หากคุณมีฝีมือในการตัดเย็บเสื้อผ้าที่ไม่ยากเกินไป และไม่ต้องพิถีพิถันในการออกแบบเหมือนเสื้อผ้าคน อาชีพนี้ก็ไปได้ดีทีเดียว เพราะความเป็นจริงในปัจจุบัน สำหรับกลุ่มคนรัก “น้องหมา-น้องแมว” แล้วหล่ะก็  ร้อยละ 99.99  จะมีหน้าที่ประจำ คือ เสาะหาเครื่องแต่งตัวสารพัดแบบ มาสวมใส่ให้กับเหล่าลูกรักสี่ขาของพวกเขาทั้งหลาย เพื่อเพิ่มความ“น่ารัก-น่าชัง”มากขึ้นไปอีก  ดังนั้นหากคุณมีฝีมือในการตัดเย็บและการออกแบบ ก็น่าดีทีเดียว

42. ธุรกิจตัดขน-อาบน้ำสัตว์เลี้ยง

อาชีพนี้ก้อต่อยอดมาจากการรักสัตว์ของคุณได้  เป็นอาชีพที่เริ่มได้ง่าย ๆ โดยใช้เงินทุนและอุปกรณ์ไม่มาก เพียงแต่ต้องอาศัยทักษะความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่ง จัดว่าเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ดีทีเดียว คุณสามารถอบรมและฝึกก่อนให้ชำนาญได้ไม่ยากมาก และสร้างความเพลิดเพลินให้ได้เป็นอย่างดีสำหรับคนรักสัตว์

43. โค้ชสอนกีฬาให้เด็กๆ 

หากคุณมีกีฬาที่ชื่นชอบ และหลังเกษียณคุณมีเวลามากพอ นี่คืออีกหนึ่งอาชีพที่คุณจะได้อยู่กับสิ่งที่รัก ทั้งยังช่วยส่งเสริมเยาวชนให้พัฒนาในสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบได้อีกด้วย

44. ครูสอนคอร์สออกกำลังกาย 

กิจกรรมออกกำลังกายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้สูงอายุควรทำเป็นประจำ เนื่องจากมีความเสี่ยงด้านสุขภาพในหลายด้าน โดยเฉพาะความเสื่อมในเรื่องข้อ เข่าต่าง ๆ หากไม่ออกกำลังกายอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ สำหรับการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุควรเลือกชนิดกิจกรรมเบา ๆ เพื่อลดการอุบัติเหตุการบาดเจ็บ เช่น รำมวยจีน โยคะ การเดิน การวิ่งช้า ๆ เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่มีความชำนาญในการออกกำลังกายเหล่านี้จะสามารถนำมาเป็นงานอดิเรกหรือมีรายได้จากการนำกิจกรรมออกกำลังกายได้  ผู้สูงวัยเป็นผู้สอน และลูกค้าก็เป็นผู้สูงอายุด้วยกันได้

45. ไกด์หรือมัคคุเทศก์ 

หากคุณอาศัยอยู่ใกล้กับเเหล่งท่องเที่ยว คุณสามารถสมัครงานเป็นมัคคุเทศก์หรือเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ได้  หรือนำเที่ยวในท้องถิ่นของคุณเองได้  งานนี้จะทำให้ชีวิตของคุณไม่ต้องเงียบเหงาเลยล่ะ

46. พี่เลี้ยงเด็ก

การดูแลเด็กๆ จะช่วยให้หัวใจของคุณรู้สึกอบอุ่น ในบางครั้ง ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กหรือค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็กมักจะเปิดรับผู้ช่วยที่จะคอยช่วยดูแลเด็กๆ นั่นเป็นโอกาสที่จะเพิ่มชีวิตชีวาให้กับคุณอีกครั้ง

47. ทำงานกับองค์กรการกุศล 

งานนี้เหมาะสำหรับผู้มีแนวคิดอยากเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น หรือผู้ที่ชื่นชอบการมอบสิ่งดี ๆ ให้กับคนอื่น เพราะในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ตัวงานจะพาคุณไปสู่การเรียนรู้พร้อมกับการทำงาน

48. ลงทุนตู้หยอดเหรียญ  

เดี๋ยวนี้เราเห็นตู้หยอดเหรียญตามจุดต่าง ๆ เต็มไปหมด แน่นอนว่าผู้สูงอายุที่มีเงินทุนจำนวนหนึ่ง อาจเจียดเงินบางส่วนมาลงทุนในธุรกิจตู้หยอดเหรียญ ก็น่าสนใจเหมือนกันนะ เพราะไม่ต้องดูแลมาก ลงทุนทีเดียว รอรับผลตอบแทนได้เลย แถมธุรกิจตู้หยอดเหรียญสมัยนี้ก็มีให้เลือกลงทุนกันสารพัด เช่น ตู้กดน้ำ ตู้เติมเงิน ตู้เติมน้ำมัน หรือจะเป็นตู้เติมลมยางรถ ถ้าคิดว่าทำเลของเราเหมาะกับการติดตั้งตู้หยอดเหรียญประเภทไหนก็ลองหาข้อมูลแล้วลงทุนกันดู

49. คนขับรถ 

บริการใหม่ๆ เช่น Uber หรือ Lyft หรืองานจ้างสำหรับขนส่งเป็นอีกหนึ่งงานที่ดีสำหรับผู้ที่มีเวลามาก และรู้จักถนนหนทางอย่างดี งานนี้จะทำให้คุณได้เจอกับคนที่หลากหลาย และได้เรียนรู้จากคนเหล่านั้น

50. ทำงานเป็นมัคทายก หรือนำพิธีกรรมศาสนา

ถือเป็นงานอดิเรกและมีรายได้จากผู้ที่ต้องการผู้ทำพิธีทางศาสนาที่รู้เรื่องดี สามารถมีรายได้จากหน้าที่เหล่านี้ได้

อาชีพผู้สูงวัย

 ข้อสำคัญ  การเลือกอาชีพผู้สูงวัย หรืออาชีพหลังเกษียณ สิ่งสำคัญคือควรเลือกทำในสิ่งที่เราถนัด ทำแล้วมีความสุขและเหมาะสมกับสุขภาพร่างกายของตัวเอง เพราะคงไม่ดีแน่ ถ้าเลือกทำเพราะเห็นว่ารายได้ดี เงินเยอะ แต่ต้องมาทรมานจิตใจ ทรมานร่างกายตัวเอง จนไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตในบั้นปลาย  ขอให้ทุกคนมีความสุขกับงานเหล่านี้กันค่ะ

ที่มา :
1. GSB ธนาคารออมสิน 2. กะปุกดอทคอม 3. rabbit finance 4. Allwell Healthcare 5. rd.com 6. The Waffle 7. kapook.com 8. MGR Online 9. page : chefbook 10. Krungsri.com
ภาพจาก freepix.com

Facebook Comments

facebook comments

One thought on “50 อาชีพผู้สูงวัย เราเลือกทำได้หากใจยังมีไฟ

 1. สวัสดีครับ
  ผมอยากสมัคร ข้อ 13 ครับ
  ขับรถรับส่งผู้ป่วย ครับไม่รู้ต้องไปสมัครที่ไหน
  และต้องทำอย่างไรครับ ผมอายุ 56 ปีครับ
  มีรถของตัวเองครับเป็นรถเก๋ง ฟอดร์เฟียสต้าห้า
  ประตูครับ ขอขอบคุณครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top