พลังเงียบ

Introvert

ปลุกพลังภายในใจที่กำลังหลับ ปลุกพลังต่อสู้ของคนเก็บตัว ที่เรียกว่า "พลังเงียบ" รู้จักตน : คุณคือคนเก็บตัวไหม คนเก็บตัวอยู่ในสถานะที่เป็นรองหรือได้เปรียบก็ได้ ปลุกพลังในใจที่หลับ "เงียบ" ของคนเก็บตัว แรงกดดันทางสังคม เก็บตัวคือเทคนิคการผ่อนคลาย การอยู่เหนืออารมณ์ ยิ่งทำให้ชีวิตของตนมีสีสัน

หนังสือเล่มนี้ จะพาตัวคุณไปรู้จักกับตัวตนว่า ตัวคุณคือคนเก็บตัวไหม คนเก็บตัวกังวลกับนิสัยของตัวเองไหม คนเก็บตัว (Introvert) คือคนแบบไหน รู้จักกับคนเก็บตัวที่ถูกต้องว่าอยู่ในสถานะที่เป็นรองหรือได้เปรียบแล้วการเก็บตัวเกิดขึ้นมาได้อย่างไร การเข้าใจผิดเรื่องการเก็บตัวในตนเอง ความโดดเด่นของคนเก็บตัวที่แอบซ่อนอยู่ การปลุกพลังในใจที่หลับ “เงียบ” ของคนเก็บตัวพวกเขากล้าเผชิญกับข้อดีและข้อเสียของนิสัยเก็บตัวไหม จุดเด่นและจุดด้อยของการเก็บตัว คนเก็บตัวต้องหาข้อดีที่อยู่ในตนเองให้เจอว่ามีข้อดีจุดไหนบ้าง คนเก็บตัวต้องแสดงข้อดีของตัวเองออกมาอย่างไร  การขุด “พลังเงียบ” ในคนเก็บตัวนำมาแข่งขัน การควบคุมสติของคนเก็บตัว จุดเริ่มต้นของคนเก็บตัวในการสร้างความมั่นใจในตัวเอง การยอมรับตัวเอง การอยู่เหนือตนเอง ท้ารบกับสิ่งที่ยังทำไม่ได้ แรงกดดันทางสัมคมที่คนเก็บตัวเจอ คนเก็บตัวสามารถสร้างแวดวงการติดต่อได้อย่างไร คนเก็บตัวต้องต้องไม่บดบังตนเองในที่ทำงาน การปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาผลักดันตัวเองให้ก้าวหน้า การมีทัศนคติที่ดี การอยู่เหนืออารมณ์ การทำให้ชีวิตของคนเก็บตัวมีสีสัน คนเก็บตัวอย่ามัวแต่สงสารตัวเอง ขอแค่มีความเชื่อมั่น ดังคำพูดที่ว่า “คนเราทุกคนมีดวงอาทิตย์หนึ่งดวง สิ่งสำคัญจะทำอย่างไรให้แสงสว่างมันออกมาได้” ขอเพียงคนคนเก็บตัวต้นหาแสงพระอาทิตย์ในตัวเองเจอ

คุณเป็นคนเก็บตัวไหม?????  นี่คือคนเก็บตัว (Introvert)

      1. เน้นย้ำจิตสำนึกของแต่ละคน คนเก็บตัวจะให้ความสำคัญกับสายตาของคนอื่นเป็นพิเศษ จิตใจไม่สงบ ในความคิดเต็มไปด้วยความฉงนสนเทห์

      2. ชอบความสงบ ไม่ขอบเข้าร่วมความครึกครื้น  คนเก็บตัวจะมีแง่ลบกับความครึกครื้นของโลกใบนี่ จึงสิ้นเปลืองพลังชีวิตไปอย่างรวดเร็ว

      3. ไม่ง่ายกับการปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่  คนเก็บตัวจะใช้ระยะเวลาหนึ่งเพื่อปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่

      4. เปรียบเทียบคนอื่นด้วยคำว่าสมบูรณ์แบบ  สมบูรณ์แบบคือสิ่งที่มนุษย์วอนขอ คนเก็บตัวหลายคนจะใช้คำว่าสมบูรณ์แบบมาเป็นหัวเรื่อง เพราะว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับโลกในจิตใจของตนเอง

      5. ไม่มีความเชื่อมั่น ง่ายมากกับการตื่นเต้น  คนเก็บตัวจะรู้สึกว่า “ตนเองด้อยกว่าคนอื่น” จะมีความรู้สึกดูถูกตนเอง รู้สึกตัวเองอยู่นอกสายตาคนอื่น ทำเรื่องอะไรก็จะรู้สึกว่าตัวเองสู้คนอื่นไม่ได้เลย

      6. เดินช้าคือดาบสองคม  ยุคนี้คือยุครีบเร่ง พวกเราจึงจำเป็นต้องเฉียบแหลม ด้วยสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปร้อยแปดพันเก้า ในชั่วพริบตาเดียว  ดังนั้น คำว่า “ช้า” จึงเป็นมันการเป็นปมด้อย ดังนั้นหากรู้สึกว่าคำนี้คือการทำอะไรชักช้า น่าเบื่อ น่ารำคาญ เรียนไปเสียเปล่า อึดอาด ยืดยาด คนคนนั้นเป็นคนเก็บตัวแน่นอน

      7. เมื่อมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น มักจะอยู่ด้วยสภาพถูกกระทำ  คนเก็บตัวเรียนรู้พลังจากความคิดในโลกของตน หากว่าเวลาที่ยาวนานท่ีอยู่กับผู้อื่น พวกเขาจะรู้สึกว่าพลังบวกเริ่มแห้งขอดไป

      8. เงียบขรึม ไม่ค่อยพูด สุขุม เยือกเย็น คำพูดของคนเก็บตัว คมในฝัก ถึงแม้ว่าความเร็วในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม

      9. มีความเด่นชัดกับการย้อนมองส่องตน ในมุมนี้คนเก็บตัวเป็นคนน่ารัก รู้จักการย้อนมองตน สำรวจตน และรู้จักรักษาอากัปกิริยาที่น่ารักเอาไว้ 

     10. ขาดความยืดหยุ่น ไม่รู้จักทักษะพลิกแพลง  ในที่ทำงานคนเก็บตัวส่วนใหญ่มีสิ่งที่ทำให้คนอื่นประทับใจ คือทุ่มเท ทำงานหนัก จริงใจ ซื่อสัตย์ ทำงานเชื่อถือได้ แต่มีจุดบกพร่องในการแก้ปัญหาที่ไม่ยึดหยุ่น ไม่ประนีประนอมให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาที่เกิด 

เนื้อหาในเล่ม แบ่งเป็น 6 บท 

  • รู้จักตน : คุณคือคนเก็บตัวไหม  บอกเล่าลักษณะของ และเราใช่คนเก็บตัวจริงมั๊ย
  • รู้จักคนเก็บตัวในมุมมองที่ถูกต้อง คนเก็บตัวอยู่ในสถานะที่เป็นรองหรือได้เปรียบก็ได้  คนเก็บตัวเกิดขึ้นได้อย่างไร คุณเข้าใจผิดเรื่องการเก็บตัวในตัวเองหรือไม่ ความโดดเด่นของคนเก็บตัวที่แอบซ่อนอยู่คืออะไร
  • ปลุกพลังในใจที่หลับ “เงียบ” ของคนเก็บตัว  คุณกล้าเผชิญกับข้อดีและข้อเสียของนิสัยเก็บตัว ขุด “พลังเงียบ” ในคนเก็บตัวนำมาใช้แข่งขัน และจุดเริ่มต้นของคนเก็บตัวในการสร้างความมั่นใจในตัวเอง
  • แรงกดดันทางสังคม เก็บตัวคือเทคนิคการผ่อนคลาย จำไว้นะ คนเก็บตัวไม่ใช่ศัตรูของสังคม ในขณะที่ติดหลุมพลางทางสังคมควรใช้ประโยชน์จากพรสวรรค์ส่วนตนปกป้องตนเอง  ไม่มีแรงกดดันทางสังคมใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ และคุณสามารถสร้างแวดวงการติดต่อของคุณได้
  • อย่าบดบังตนในที่ทำงาน คนเก็บตัวเมื่ออยู่บนเวทีอาชีพทำเช่นไรที่จะแสดงฝีมือของตนเองอย่างเต็มที่  เมื่อมีการสัมภาษณ์งาน คุณจะกลายเป็นคนที่
  • การอยู่เหนืออารมณ์ ยิ่งทำให้ชีวิตของตนยิ่งมีสีสัน  คนเก็บตัวแก้ปมความกดดันด้วยตนเอง เปิดวิสัยทัศน์ให้กว้าง ใช้ความผ่อนคลายมาเผชิญชีวิต

อยากอยู่คนเดียวบ่อย ๆ

พยายามหลีกเลี่ยงคนที่ไม่รู้จักดี

ขอบเป็นผู้ฟัง

มีเพื่อนน้อย แต่รักกันมาก

ไม่ชอบเสนอความคิดเห็น

ไม่ชอบโชว์ความสามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมทีไรจะรู้สึกอ่อนเพลีย

ชอบงานสังคม

มีมนุษยสัมพันธ์ดี

รู้จักพูด

เพื่อนเยอะ

ชอบเสนอข้อคิดเห็นของตัวเอง

ชอบโชว์ความสามารถ

ถ้าเข้าร่วมงานกิจกรรมสังสรรค์ต่าง ๆ จะรู้สึกกระปรี้กระเปร่า

พลังเงียบ

เจ้าของ Content 

Nii Chapa

นักศึกษาฝึกงาน จาก มอทักษิณผู้ชอบในการจัดทำ content

Facebook Comments

facebook comments

Back To Top