ชวนอ่าน

เพราะความรู้เกิดขึ้นง่ายจากการอ่าน

GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์

ชวนมารู้จักเรื่องของ ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ ซึ่งเชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนอาจจะยังไม่รู้ถึงความแตกต่างของคำทั้ง 3 คำ เราเคยสงสัยกันมั๊ย ว่าแต่ละคนแตกต่างกัน มีโลกทัศน์  ความคิด และรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกัน  นั่นเป็นเพราะแต่ละคนมีปรัชญาชีวิตต่างกัน  ปรัชญาจะให้คำตอบเรามากมาย ให้เรามองโลกได้หลายแบบ และให้ตัดสินใจเองว่าจะเลือกแบบไหน มาเรียนรู้กันกับรายวิชา ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ จากหนังสือและสารสนเทศเหล่านี้กัน

GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ หรือภาษาอังกฤษ ว่า Philosophy, Ethics and Critical Thinking  ชวนน้องอ่าน หนังสือประกอบรายวิชานี้  มีหนังสือหลายเล่ม ที่หลากหลายมุมมอง แต่ทุกเล่มเน้นให้เห็นถึงความแตกต่างของ ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์

ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์

คำอธิบายรายวิชา

          รายวิชานี้ศึกษาปัญหาพื้นฐานและปัญหาทั่วไปของสังคมมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ดำรงอยู่ ความรู้ ค่านิยม เหตุผล จิตใจและภาษาเพื่อให้เข้าใจความสำคัญของปรัชญาต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในส่วนของจริยศาสตร์จะมุ่งเน้นศึกษาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาทางศีลธรรมที่ให้ความสำคัญกับการรับรองความถูกและความผิดของการกระทำ และการศึกษากรอบความคิดของจริยศาสตร์เชิงปทัสถาน รวมทั้งการศึกษาหลักการและกระบวนการวิเคราะห์จากความจริงเชิงวัตถุวิสัยเพื่อนำไปสู่การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจทั้งนี้โดยยึดหลักเหตุผล และการวิเคราะห์โดยปราศจากอคติหรือการประเมินความจริงจากหลักฐานเชิงประจักษ์

มีหนังสือประกอบอะไรบ้างที่สนับสนุนการเรียนเรื่อง ปรัชญา จริยศาสตร์ และการคิดแบบวิพากย์ ในรายวิชา GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ การคิดแบบวิพากษ์ หนังสือทั้งหมดสามารถหยิบอ่าน หรือยืมกลับบ้านไปอ่านได้

Past ปัญญาอดีต

เรียนรู้ปรัชญา วิธีคิด บทเรียนในอดีต ที่เชื่อมต่อถึงปัจจุบัน พลันเห็นอนาคต ถ้าเรามองย้อนกลับไปอดีต ความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว มุ่งมั่นจากอดีต เป็นปัจจัยสำคัญในการที่คนรุ่นก่อนใช้สร้างบ้านแปงเมือง สร้างคน สร้างชาติ และสร้างอนาคตให้กับคนรุ่นหลัง ส่งผลให้พวกเรามีปัจจุบัน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberAC159 ภ6พ 2560
Authorภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
TitlePast ปัญญาอดีต / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
Publishedกรุงเทพฯ : Openbooks, 2560
Detail269 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Subject

รีพับลิก

เรียนรู้ปรัชญา วิธีคิด บทเรียนในอดีต ที่เชื่อมต่อถึงปัจจุบัน พลันเห็นอนาคต ถ้าเรามองย้อนกลับไปอดีต ความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว มุ่งมั่นจากอดีต เป็นปัจจัยสำคัญในการที่คนรุ่นก่อนใช้สร้างบ้านแปงเมือง สร้างคน สร้างชาติ และสร้างอนาคตให้กับคนรุ่นหลัง ส่งผลให้พวกเรามีปัจจุบัน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberJC71 พ7ร 2558
Authorเพลโต
Titleรีพับลิก = Republic / ปรัชญานิพนธ์ของ เพลโต ; แปลโดย เวธัส โพธารามิก, แปลจากภาษากรีกโบราณ ; บรรณาธิการ นันทพร ปิเลย์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2558
Detail(19), 700 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added Authorนันทพร ปีเลย์
Added Authorเวธัส โพธารามิก

ปัญญาญาณ

ปัญญาญาณ เขียนโดยนักปราชญ์ชาวอินเดีย จึงมีแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลแบบปรัชญาตะวันออกอยู่มาก คือมุ่งความสำคัญที่เรื่องของการพัฒนาจิตเพื่อเข้าถึงธรรมชาติของจิตเดิมแท้ของมนุษย์ เพื่อตอบคำถามให้กับชีวิตและให้สามารถไขกุญแจเข้าสู่ความรู้แจ้ง ซึ่งจะเห็นจริงได้โดยการลงมือศึกษาและปฏิบัติเท่านั้น

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberBF315.5 อ9ป 2549
Authorโอโช่, ค.ศ.1931-1990
Titleปัญญาญาณ = Intuition : knowing beyond logic / Osho บรรยาย ; ประพจน์ ผาสุขยืด แปลและเรียบเรียง
Editionพิมพ์ครั้งที่ 6
Publishedกรุงเทพฯ : ใยไหม, 2549
Detail261, (7) หน้า ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorOsho, 1931-1990
Added Authorประพจน์ ผาสุขยืด

ปรับตัว ทำไมความสำเร็จมักเริ่มที่ความผิดพลาด

เล่มนี้จะชี้ให้คุณเห็นว่าทำไมเราต้องยอมพลาดบ้างเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ยิ่งปัญหาที่เจอซับซ้อนและหาทางแก้ยากเท่าไหร่ การลองผิดลองถูกยิ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่แนวทางนี้ขัดกับสัญชาตญาณของคนเราและวิถีการทำงานขององค์กรแบบดั้งเดิม จึงต้องอาศัยการเปิดใจ แล้วจะพบว่าการทดลองและการปรับตัวใช้ได้เกือบทุกกรณี ตั้งแต่วิกฤตการณ์ในระบบธนาคารปฏิบัติการทางทหาร การทดลองสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ การค้นหาแนวทางกู้วิกฤตโลกร้อน การแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาเมืองใหม่ การสร้างระบบการเงินที่ปลอดจากผู้ให้บริการที่ ‘ใหญ่เกินปล่อยให้ล้ม’ หรือแม้กระทั่งการออกแบบงานสร้างสรรค์

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberBF575.F14 ฮ6ป 2555
Authorฮาร์ฟอร์ด, ทิม
Titleปรับตัว ทำไมความสำเร็จมักเริ่มที่ความผิดพลาด = Adapt : why successalways starts with failure / Tim Harford เขียน ; อรนุช อนุศักดิ์เสถียร แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2555
Detail382 หน้า ; 22 ซม
Subject
Subject
Subject
Added AuthorHarford, Tim
Added Authorอรนุช อนุศักดิ์เสถียร

พฤกษนิยาย

ไม่ใช่ตำราพฤกษศาสตร์ แต่เป็นเรื่องของต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์, ศาสนา, ประเพณี และความเชื่อของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์จนถึงทุกวันนี้ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้รอบด้านและอ่านสนุก ตัวอย่างต้นไม้ในเล่ม ได้แก่ กรรณิการ์ กระทุ่ม กล้วย กะเพรา ทับทิม ทุเรียน มะพร้าว สะเดา เหมย เป็นต้น

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberGR780 ส3พ 2554
Authorส. พลายน้อย
Titleพฤกษนิยาย / ส. พลายน้อย
Editionพิมพ์ครั้งที่ 5
Publishedกรุงเทพฯ : ยิปซี, 2554
Detail478 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Added Authorสมบัติ พลายน้อย, 2472-

พระเจ้าและผีห่าซาตาน

รวบรวมเรื่องราวของผีที่ไม่ได้มีแต่ในไทยแต่เป็นเรื่องราวจากทั่วโลก ให้ความรู้เรื่องผีที่ไม่น่ากลัวแต่น่าศึกษา ผีคือวิญญาณคนที่ตายไป มีวรรณะเช่นเดียวกับมีผีชั้นหัวหน้าดังที่ไทยเรียกว่า เจ้าผีนายผีมเหศักดิ์และผีเสื้อเมือง คนจึงกลัวเกรงกันมาก มีการพินอบพิเทาและถวายเครื่องสังเค็ดบูชาหรือเซ่นไหว้หรือส่งเครื่องกระดาษกงเต็กและเผาอุทิศให้ อาจเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าคนที่ตายไปอยู่ในดินแดนที่ไม่อาจรู้ได้ว่า the unknown

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberGR580 น3พ 2551
Authorนพพร สุวรรณพานิช, 2489-2553
Titleพระเจ้าและผีห่าซาตาน / นพพร สุวรรณพานิช
Publishedกรุงเทพฯ : Openbooks, 2551
Detail255 หน้า ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject

พุทธโคดม

บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ ว่าด้วยพุทธประวัติในบริบททางเศรษกิจ การเมือง และวัฒนธรรมอินเดียสมัยพุทธกาล เป็นการศึกษาเชิงพุทธศาสน์ศึกษา การศึกษาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล โดยเน้นการวิเคราะห์บริบทเชิงโครงสร้างและสภาพการณ์ที่แวดล้อมพุทธกิจ พุทธจารีต ตลอดจนพุทธสาวกในสมัยนั้น ข้อเสนอและข้อถกเถียงที่ปรากฏจึงเชื่อมโยงมิติทางรัฐศาสตร์เข้ากับปรากฏการณ์ที่สำคัญๆ ของพุทธประวัติและพุทธศาสนา อันประกอบด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐ ระบบสังคม พลวัตทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เงื่อนไขทางการเมือง รัฐประศาสโนบาย รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ จะทำให้นักศึกษาพุทธศาสน์ได้ข้อมูล ความรู้ มุมมอง คำถาม และความคิดเห็นที่น่าสนใจ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberBQ332 ว4พ 2555
Authorวรศักดิ์ มหัทธโนบล
Titleพุทธโคดม / วรศักดิ์ มหัทธโนบล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2555
Detail495 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject

ไม่กล้าก็ไม่มีโอกาส

หนังสือที่จะช่วยปลุกพลังภายในตัวคุณให้มีสายตาแหลมคมที่จะมองเห็นโอกาสดีๆ ในชีวิต ก่อนที่จะคว้ามันมาเป็นของตนเองด้วยความกล้าหาญและผ่าเผย ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ชวนคิด ชวนติดตาม ทำให้มองเห็นแนวทางดีๆ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองและกล้าที่จะคว้าฝันได้เป็นอย่างดี ชีวิต ให้โอกาสแก่ทุกคน ทุกคนต่างมีโอกาสดีๆ ในชีวิต โดยไม่ต้องยื้อแย่งมาจากใคร

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberBF637.S8 จ7ม 2553
Authorเจิง, เสี่ยวเกอ
Titleไม่กล้าเปลี่ยนก็ไม่มีโอกาส = No change, No opportunity / เจิงเสี่ยวเกอ ; สุธิมา โพธิ์เงิน, แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : บีไบรท์, 2553
Detail235 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Subject
Added Authorสุธิมา โพธิ์เงิน

เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนตร์อยู่ในใจ

เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนตร์อยู่ในใจ หนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องราวการผจญภัยอันน่าทึ่งของประสาทศัลยแพทย์คนหนึ่งเพื่อไขปริศนาในความโยงใยระหว่างสมองและหัวใจ ตั้งแต่ตอนที่เขายังเด็ก เมื่อการแสดงออกซึ่งความเมตตาเล็กน้อยของคนคนหนึ่งได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตเขา หากจิม โดตี ไม่ค้นพบร้านมายากลในวันนั้น คงไม่มีคุณหมอโดตี ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการซีแคร์ หรือศูนย์เพื่อการวิจัยและการศึกษาด้านความเมตตา และความเห็นแก่ผู้อื่นแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ที่หนึ่งในผู้อุปถัมภ์คือองค์ทะไลลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณคนสำคัญของโลก

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberBF410 ด93ร 2563
Authorโดตี, เจมส์ อาร์
Titleเราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนตร์อยู่ในใจ / เจมส์ อาร์. โดตี ผู้เขียน ; นที สาครยุทธเดช ผู้แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 10
Publishedกรุงเทพฯ :$อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2563
Detail(10), 221 หน้า ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Added Authorนที สาครยุทธเดช

ม้าก้านกล้วย

เป็นกวีนิพนธ์รางวัลซีไรท์ปี 2538 ที่รวมบทกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย สะท้อนให้เห็นพลังชีวิตและจิตใจของคนชนบท ที่เข้ามาสู่เมืองด้วยความใฝ่ฝันและความหวังถึงชีวิตที่ดีกว่า แม้คนชนบทจะพบกับชีวิตแปลกแยกในสังคมเมืองแต่ความผูกพันโหยหาชีวิตในถิ่นเดิมก็เป็นพลังหล่อเลี้ยงให้คนชนบทยืนหยัดอยู่ได้

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPL4200 พ9ม 2541
Authorไพวรินทร์ ขาวงาม
Titleม้าก้านกล้วย : กวีนิพนธ์รางวัลซีไรท์ 2538 / ไพวรินทร์ ขาวงาม
Editionพิมพ์ครั้งที่ 16
Publishedกรุงเทพฯ : แพรว, 2541
Detail109 หน้า ; 18 ซม
Subject
Subject
Subject

มือนั้นสีขาว

มือนั้นสีขาว เป็นรวมบทกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ที่มีลักษณะสร้างสรรค์ทั้งความคิด และวิธีการนำเสนอ มุ่งแสดงอุดมคติเชิดชูคุณค่าความบริสุทธิ์ และความมีน้ำใจของมนุษย์ กวีถ่ายทอดความคิดเป็นรูปธรรมที่เข้าใจง่าย ผ่านบุคคลและเหตุการณ์สมมติ ซึ่งอาจเกิดได้ในชีวิตจริงและสังคมจริง แสดงความแตกต่างระหว่างสภาวะอันบริสุทธิ์ไม่เสแสร้งของเด็ก กับสภาวะของผู้ใหญ่ที่ถูกครอบงำด้วยกรอบของสังคม ในแต่ละบทกวี เสนอแง่ความคิดอย่างประณีตหลายนัย ตีความได้กว้างขวางและลึกซึ้งด้วยกลการประพันธ์ที่เฉียบคม

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPL4206 ศ6ม 2542
Authorศักดิ์สิริ มีสมสืบ
Titleมือนั้นสีขาว / ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
Editionพิมพ์ครั้งที่ 3
Publishedกรุงเทพฯ : กะทิกะลา, 2542
Detail1 เล่ม ; 18 ซม
Noteรางวัลซีไรท์-วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปี 2535
Subject
Subject
Subject
Subject

ไม่มีหญิงสาวในบทกวี

เป็นหนังสือแปล 2 ภาษา เป็นกวีนิพนธ์ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2553 กวีนิพนธ์เรื่องนี้ ประกอบด้วยบทกวี 36 เรื่อง ซึ่งนำเสนอภาพแนวคิดเพื่อการดำรงและดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข ที่ผสมผสานวรรณศิลป์ปรัชญา และศิลปะเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPL4209.C45 ซ6ม
Authorซะการีย์ยา อมตยา
Titleไม่มีหญิงสาวในบทกวี = No women in poetry / ซะการีย์ยา อมตยา ; ปรียาภรณ์ เจริญบุตร, สุนิดา สุพันธมาตย์ แปล
Publishedกรุงเทพฯ : 1001 nights editions, [2554?]
Detail181 หน้า ; 18 ซม
Subject
Added Authorปรียาภรณ์ เจริญบุตร
Added Authorสุนิดา สุพันธมาตย์

มายาคติ

มายาคติ เป็นการรวบรวมบทความแปลจาก Mythologies ซึ่งมีที่ได้แปลไว้แล้วในวิทยานิพนธ์ทั้งหมด จำนวน 10 บท กับที่คุณวรรณพิมลแปลเพิ่มขึ้นในภายหลังอีก 2 บท และที่ผู้เขียนคำนำเคยแปลไว้นานแล้วอีก 1 บท โดยเสนอตามลำดับที่ปรากฏในต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส มายาคติ หมายถึง การสื่อความหมายด้วยคติความเชื่อทางวัฒนธรรม ซึ่งถูกกลบเกลื่อนให้เป็นที่รับรู้เสมือนว่าเป็นธรรมชาติ มายาคตินั้นทำงานด้วยการเข้าไปครอบงำความหมายเชิงผัสสะและประโยชน์ใช้สอยสรรพสิ่ง แล้วทำให้มันสื่อความหมายใหม่ในอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นความหมายเชิงค่านิยมและอุดมการณ์  

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPQ2603.A54 บ6ม 2547
Authorบาร์ตส์, โรล็องด์, ค.ศ. 1915-1980
Titleมายาคติ = Mythologies / ของ Roland Barthes ; แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย วรรณพิมล อังคศิริสรรพ
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : คบไฟ, 2547
Detail173 หน้า ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorBarthes, Roland
Added Authorวรรณพิมล อังคศิริสรรพ

พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ

พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ เป็นนวนิยาย ถ่ายทอดถึงความทรงจำของคน ความทรงจำของแมว ความทรงจำที่คลุมเครือ วุ่นวิ่น จนแทบไม่อาจจำแนกได้ว่า เราอยู่ในโลกจริงหรือสมมุติ ประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซัดพาให้ชีวิต ความรัก ต้องระหกระเหินเกินบรรยาย ครอบครัวจีนอพยพที่พยายามตามหาบ้าน ทั้งในความหมายของสถานที่และบ้านภายในจิตใจ ซึ่งตัวละครต่างรู้สึกในทางเดียวกันว่า ไม่อาจหยัดยืนอย่างเต็มตัวในพื้นที่ใด ๆ ได้ จะเดินต่อก็แปลกแยก จะหวนกลับก็ไม่อาจย้อนคืน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. ว64พ 2561
Authorวีรพร นิติประภา
Titleพุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ / วีรพร นิติประภา
Editionพิมพ์ครั้งที่ 3
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2561
Detail421 หน้า ; 19 ซม

ผม แมว และการเดินทางของเรา

ผม แมว และการเดินทางของเรา เป็นนวนิยายที่พูดถึงความสัมพันธ์ ของคน และแมว การเดินทางของสองชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของทั้งคู่ไปตลอดกาล ห้าปีก่อนมีแมวจรจัดผู้น่าสงสารอยู่ตัวหนึ่ง จนกระทั่งมันถูก “ซาโตรุ” รับมาเลี้ยง เขาตั้งชื่อให้แมวตัวนั้นว่า “นานะ” แม้ว่าเจ้าแมวจะไม่ชอบชื่อนี้นักก็ตาม ซาโตรุคือชายหนุ่มจิตใจดีที่ใส่ใจคนรอบข้าง ทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาตลอดตามประสาคนกับแมว ห้าปีต่อมา “ซาโตรุ” ขับรถพา “นานะ” ออกเดินทาง เขาแวะเยี่ยมเยือนบรรดาเพื่อนเก่าพร้อมกับวานฝากเจ้านานะให้เลี้ยงแทนตัวเขา นั่นก็คือหาเจ้าของใหม่ให้นานะนั่นเอง ด้วยเหตุผลที่นานะเองก็ไม่รู้ว่าทำไม และซาโตรุก็ไม่เคยเอ่ยปากออกมา ด้วยความผูกพันทำให้นานะไม่อยากให้เขาทิ้งมันไปไหน นานะอยากจะเป็นแมวของซาโตรุเท่านั้น ขณะที่ปริศนาบางอย่างเริ่มคลี่คลายระหว่างการเดินทาง

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. อ646ผ 2561
Authorอาริคาวะ, ฮิโระ
Titleผม แมว และการเดินทางของเรา / Hiro Arikawa เขียน ; ปิยะวรรณ ทรัพย์สำรวม แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : Maxx Publishing, 2561
Detail350 หน้า ; 20 ซม
Added Authorปิยะวรรณ ทรัพย์สำรวม

ปีกหัก

นวนิยายที่พรรณานาถึงความรักและความทุกข์ในวัยหนุ่มของคาลิล ยิบราน ในลักษณะที่แสดงความอ่อนไหว ลึกซึ้ง และรุนแรงของอารมณ์กวี ความรักอันแท้จริงระหว่างชายกับหญิงนั้นเป็นสัจจะอันหนึ่งซึ่งจะดำรงอยู่ควบคู่กับมนุษย์สืบไปในอนาคต จิตวิญญาณของมนุษย์อันถูกห่อหุ้มด้วยกิเลสตัณหาและความเห็นแก่ตัว ถ้าชีวิตและความรักเป็นความทุกข์ ก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะเปิดดวงใจของตนรับทั้งชีวิตและความรักนั้น เพื่อเพ่งพินิจให้เข้าใจชัดเจนถึงความหมายอันลึกซึ้งของมัน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. ย6ป 2543
Authorยิบราน, คาลิล
Titleปีกหัก / นิพนธ์โดย คาลิล ยิบราน ; ถอดความโดย ระวี ภาวิไล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 9
Publishedกรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2543
Detail140 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม
Added Authorระวี ภาวิไล

ฝันถึงเรื่องนั้นอีกแล้ว

 เรื่องราวของ นาโนกะ คือเด็กประถมที่ไม่มีเพื่อนที่โรงเรียนเลยสักคน แต่กลับมีเพื่อนนอกโรงเรียนตั้งหลายคน ทั้ง คุณมินามิ ผู้มีรอยแผลที่ข้อมือ คุณดอก พี่สาวคนสวยที่ทำงานขายฤดูกาล คุณยาย ที่อาศัยอยู่เพียงลำพังแต่ทำขนมอร่อยมาก และ เธอ ยายตัวแสบที่มีหางสั้นกุด แล้ววันอันแสนสงบสุขของ นาโนกะก็ต้องสั่นคลอน เมื่อคุณครูให้เธอจับคู่กับ คิริวคุง เพื่อเขียนเรียงความเรื่อง ความสุขคืออะไร แต่กลับเกิดเรื่องที่ทำให้เพื่อนคนนี้ ไม่มาโรงเรียนเสียนี่ นาโนกะจึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเพื่อนนอกรั้วของเธอทั้งสี่ เพื่อตามตัวคิริวคุงกลับมาช่วยกันทำรายงาน และช่วยกันหาคำตอบให้กับตัวเองว่า ความสุข ของทั้งคู่คืออะไรกันแน่

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. ซ746ฝ 2561
Authorซูมิโนะ, โยรุ
Titleฝันถึงเรื่องนั้นอีกแล้ว = Mata, onaji yume wo miteita / ซูมิโนะ โยรุ ; ชวัลยา แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 4
Publishedกรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2561
Detail242 หน้า ; 19 ซม
Added Authorชวัลยา
Added AuthorSimino, Yoru, author. Mata, onaji yume wo miteita

ปูนปิดทอง

ปูนปิดทอง เป็นนวนิยายที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ในปี พ.ศ. 2528 บทประพันธ์ของ “กฤษณา อโศกสิน” เป็นวรรณกรรมริเริ่มสร้างสรรค์ เกี่ยวกับความรักหนุ่มสาวที่มีปัญหาครอบครัวบ้านเเตกสาเเหรกขาด ซึ่งสะท้อนความเข้าใจของชีวิต ชี้ให้เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ในหน้าที่ของพ่อเเม่ ทำให้เกิดความเข้าใจกัน และยังเสนอแนวคิดอันเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ให้กับชีวิตครอบครัวได้เป็นอย่างดี

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. ก45ป 2542
Authorกฤษณา อโศกสิน
Titleปูนปิดทอง / กฤษณา อโศกสิน
Editionพิมพ์ครั้งที่ 6
Publishedกรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์, 2542
Detail788 หน้า ; 18 ซม

แฟรงเกนสไตน์ หรือ โพรเมธิอัสยุคใหม่

แฟรงเกนสไตน์ หรือ โพรเมธิอัสยุคใหม่ เป็นนวนิยายแนวสยองขวัญคลาสสิกที่เจือปนกลิ่นอายความเศร้าสลดในชะตากรรมของตัวละครเอกทั้งหลาย เป็นงานที่ได้รับความนิยมมาช้านาน นอกจากจะได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกมาจนทุกวันนี้แล้ว ยังได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์อีกหลายครั้ง เมื่อนึกถึงนวนิยายสยองขวัญคลาสสิก แฟนหนังสือย่อมคิดถึง แฟรงเกนสไตน์ ด้วยเรื่องหนึ่งอย่างแน่แท้

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. ช744ฟ 2551
Authorเชลลีย์, แมรี
TitleFrankenstein = แฟรงเกนสไตน์กับตำนานผีดิบคืนชีพ / Mary Shelley ; เรียบเรียง Patrick Nobes
Publishedกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551
Detail84 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Noteเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ
Subject
Added AuthorNobes, Patrick
Added AuthorShelley, Mary
Added Authorนอบส์, แพทริก

พ่อกับผมและบางสิ่งที่หายไปในสงคราม

สงครามทำให้พ่อต้องเข้าสู่สนามรบ และแอลฟีกับแม่ต้องใช้ชีวิตตามลำพังตลอด 4 ปี สำหรับผู้ใหญ่บางคน สงครามอาจหมายถึงการต่อสู้ การเอาชนะ และการรักษาศักดิ์ศรีบ้าๆ บอๆ แต่สำหรับเด็กๆ สงคราม หมายถึงอะไรบางอย่างที่ขโมยพ่อหรือพี่ชายไป ฉกฉวยความเป็นอยู่อันสุขสบาย และปล้นบรรยากาศดีๆ ไปจากวัยเด็กของตน แต่พวกเขาก็ยังฝันต่อว่า วันหนึ่งสงครามจะจบ แล้วชีวิตครอบครัวแบบเดิมๆ จะหวนกลับมา

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. บ543พ 2557
Authorบอยน์, จอห์น
Titleพ่อกับผมและบางสิ่งที่หายไปในสงคราม / จอห์น บอยน์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2557
Detail217 หน้า ; 19 ซม

พ่อมดแห่งเอิร์ธซี

พ่อมดแห่งเอิร์ธซี เป็นวรรณกรรมแฟนตาซี เรื่องราวเนื้อหาสนุกสนาน เข้มข้น ชวนติดตามทุกฉากทุกตอนและสำนวนการเขียนอันเนียนล้ำ บรรยายและพรรณนาโวหารอันวิจิตรประณีตของผู้เขียน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. ล7พ 2545
Authorเลอ กวิน, เออร์ซูล่า โครเบอร์
Titleพ่อมดแห่งเอิร์ธซี / Ursula K. Le Guin เขียน ; สมลักษณ์ สว่างโรจน์ แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : วันเวิลด์, 2545
Detail255 หน้า ; 21 ซม
Added Authorสมลักษณ์ สว่างโรจน์
agData
CallnumberFic. บ543พ 2557
Authorบอยน์, จอห์น
Titleพ่อกับผมและบางสิ่งที่หายไปในสงคราม / จอห์น บอยน์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2557
Detail217 หน้า ; 19 ซม

พิพิธภัณฑ์แห่งความไร้เดียงสา

คือนวนิยายที่บอกเล่าเรื่องราวความรักบาดลึกของหนุ่มสาวต่างชนชั้น เรื่องนี้ เป็นผลงานนักเขียนรางวัลโนเบลคนแรกของตุรกี

เรื่องราวของ “เคมาล” หนุ่มนักเรียนนอกเนื้อหอมในสังคมชั้นสูงของอิสตันบูล กำลังจะเข้าพิธีหมั้นหมายกับ “สิเบล” คนรักหัวสมัยใหม่ที่ใคร ๆ ต่างก็ลงความเห็นว่าสมกันกับเขาในทุกด้าน เขามีความสุขดีกับการบริหารธุรกิจของครอบครัวและเรื่องความรัก ทว่าชีวิตอันน่าอิจฉาของเคมาล กลับมีอันต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล เมื่อโชคชะตาได้ชักพาให้เขาบังเอิญไปพบกับ “ฟูซุน” เด็กสาวยากจนผู้เป็นญาติห่าง ๆ ความรักต่างชนชั้นที่ยากจะหักห้าม ท่ามกลางการปะทะกันระหว่างค่านิยมตะวันออกและตะวันตกจึงก่อตัวขึ้น ก่อนจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมแห่งความทรงจำ ซึ่งให้กำเนิด “พิพิธภัณฑ์แห่งความไร้เดียงสา” อนุสรณ์สถานแห่งรักที่ เคมาล และ ฟูซุน มีให้ต่อกัน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. ป647พ 2560
Authorปามุก, ออร์ฮาน
Titleพิพิธภัณฑ์แห่งความไร้เดียงสา = The museum of innocence / Orhan Pamuk เขียน ; นพมาส แววหงส์ แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2560
Detail621 หน้า ; 22 ซม
Added AuthorPamuk, Orhan
Added Authorนพมาส แววหงส์

ราโชมอน และเรื่องสั้นอื่นๆ

ราโชมอน และเรื่องสั้นอื่นๆ รวม 5 เรื่องสั้นที่ประพันธ์ขึ้นในช่วงแรกๆ ของ “อะคุตะงะวะ” อันได้แก่ ราโชมอน ในป่าละเมาะ ใยแมงมุม จมูก และฉากนรก เรื่องสั้น 2 ชิ้นอันได้แก่ ราโชมอน และ ในป่าละเมาะ คือต้นเค้าและแรงบันดาลใจของภาพยนตร์อมตะ ราโชมอน โดยผู้กำกับคนสำคัญของญี่ปุ่น อาคิระ คุโรซาวา ริวโนะสุเกะ อะคุตะงะวะ เป็นนักเขียนชาวญี่ปุ่นคนแรกๆ ที่ได้รับการยกย่องจากแวดวงนักอ่าน-นักวิจารณ์ในระดับสากล ด้วยเหตุที่เรื่องสั้นของอะคุตะงะวะนั้นมีเทคนิคและลีลาก้าวหน้าไปไกลว่านักเขียนในยุคสมัยเดียวกันอยู่หลายช่วงตัว ผลงานชุดนี้ก็ยังถือเป็นงานชุดสำคัญที่เป็นรากฐานของวรรณกรรมสมัยใหม่ของญี่ปุ่น ซึ่งผู้อ่านทุกท่านไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. อ633ร 2554
Authorอะคุตะงะวะ, ริวโนะสุเกะ
Titleราโชมอน และเรื่องสั้นอื่นๆ / ริวโนะสุเกะ อะคุตะงะวะ ; ศศมน วิริยศิริ … [และคนอื่น ๆ ] แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : สมมติ, 2554
Detail219 หน้า ; 18 ซม
Added AuthorAkutagawa, Ryunosuke
Added Authorศศมน วิริยศิริ

มัตเตียกับปู่

ท่ามกลางลูกหลานที่ล้อมอยู่รายรอบ ปู่ลุกขึ้นนมาชวนมัตเตียออกไปเดินเล่น แม้จะงุนงง แต่มัตเตียก็ออกไปกับปู่ แล้วการผจญภัยของปู่กับหลานก็เริ่มต้นขึ้น เป็นการผจญภัยเงียบๆ ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์แปลกใหม่สำหรับมัตเตีย ประสบการณ์ที่สวยงาน น่าฉงนสงสัย น่าทึ่ง และมีหลายเรื่องให้ประหลาดใจ แต่ที่น่ามหัศจรรย์ที่สุดก็คือตัวปู่เองนั่นแหละ มัตเตียรักปู่ และปู่ก็เป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุด เข้าใจมัตเตียเข้าใจโลกและที่สำคัญเข้าใจความรักและความกลัวในใจของเขา หนังสือเล็กๆ เล่มนี้ เล่าเรื่องความตายอย่างชาญฉลาด ระหว่างที่ปู่กับหลานเดินท่องไปดท่ามกลางบรรยากาศที่งดงามของชนบท พลางพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของโลก และชีวิต และความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ความตาย เป็นความเจ็บปวดอย่างหนึ่งของมนุษย์ แต่ปู่มีวิธีอธิบายที่ลึกซึ้งตามแบบของปู่เอง และมัตเตียก็เข้าใจ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. ป657ม 2559
Authorปีอูมีนี, โรแบร์โต
Titleมัตเตียกับปู่ = Mattia e il monno / โรแบร์โต ปีอูมีนี เขียน ; เช็คโค มารีเอ็ลโล วาดภาพประกอบ ; นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2559
Detail99 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม
Added Authorนันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ
Added Authorมารีเอ็ลโล, เช็คโค

มหาวิทยาลัยชีวิต

เรื่องราวประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของผู้เขียน ตั้งแต่วัยเยาว์ มาถ่ายทอดเป็นวรรณกรรม เหมือนกับการเขียนอัตชีวประวัติ ทว่าเมื่อพิจารณาลึกซึ้งลงไปในแต่ละประเด็นเฉพาะเรื่องพบว่า แท้ที่จริงแล้ว ภายในงานเขียนทุกเรื่อง ล้วนบรรจุข้อคิดอันคมคายเอาไว้หลากหลาย และมีอีกไม่น้อยที่ทำให้เห็นถึงปรัชญาชีวิตเฉพาะตนของผู้เขียน ซึ่งเปิดประเด็นชวนให้ตระหนักใครครวญอย่างจริงจัง กระทั่งก่อให้เกิดการยอมรับได้ในท้ายที่สุดว่า เรื่องราวที่เขาถ่ายทอดออกมานั้น เอาเข้าจริง มันมิใช่เรื่องส่วนตัวเลย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. ส72ม 2540
Authorเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
Titleมหาวิทยาลัยชีวิต / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 10
Publishedกรุงเทพฯ : สามัญชน, 2540
Detail136 หน้า ; 18 ซม

ผ่านพบไม่ผูกพัน

ผ่านพบไม่ผูกพัน ความเรียงสั้นชุดนี้เป็นทัศนะล่าสุดของผู้เขียนที่มีต่อโลกต่อชีวิต ทัศนะที่ได้มาจากการเฝ้าพินิจประสบการณ์ของผู้เขียนมากกว่า 50 ปี และการเรียนรู้ความจริงโดยผ่านประสบการณ์ของผู้อื่น รวมความเรียงสั้นชุดนี้ 11 เรื่อง

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. ส7ผ 2548
Authorเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
Titleผ่านพบไม่ผูกพัน / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : สามัญชน, 2548
Detail168 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม

แผ่นดินอื่น

แผ่นดินอื่น เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ปี 2539 มีเรื่องสั้นภายในเล่ม 8 เรื่อง ได้แก่ บนถนนโคลีเซียน บ้านเกิด แมวแห่งบูเก๊ะกรีอซอ บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น ผึอยู่ในบ้าน แม่มดแห่งหุบเขา แพะในกุโบร์ และ น้ำตก

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. ก3ผ 2539
Authorกนกพงศ์ สงสมพันธุ์
Titleแผ่นดินอื่น / กนกพงศ์ สงสมพันธ์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 4
Publishedกรุงเทพฯ : นาคร, 2539
Detail376 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม

มิตรภาพต่างสายพันธุ์

รวมเรื่องเล่าชีวิตในธรรมชาติ วิถีการดำเนินชีวิตที่หลากหลาย น่าค้นหา ชวนหลงไหล ท่ามกลางความเป็นไปของสัตว์ป่า ความงดงามของธรรมชาติ ความสัมพันธ์ที่ลงตัว ระหว่างคนกับธรรมชาติ พบกับเรื่องราวที่จะทำให้คุณเข้าใจถึงชีวิตกับธรรมชาติ ที่ทั้งคมและบาดลึกถึงหัวใจเลยที่เดียว

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQL751.6 ป4ม 2545
Authorปริญญากร วรวรรณ
Titleมิตรภาพต่างสายพันธุ์ / ปริญญากร วรวรรณ
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : Openbooks, 2545
Detail174 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม
Table of contentนกในดวงใจ — เสือดาวกับรั้ว — คนกับช้าง — เสือนอกกรง — สัตว์ป่ากับการถ่ายภาพ
Subject
Subject

พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่า “วิทยาศาสตร์ที่ปราศจากศาสนาเหมือนคนแขนขาพิการ ศาสนาที่ปราศจากวิทยาศาสตร์เหมือนคนตาบอด” ที่เขากล่าวว่า “ศาสนาที่ปราศจากวิทยาศาสตร์เหมือนคนตาบอด” ก็เพราะศาสนามักผูกโยงกับ “ศรัทธา” และศรัทธาที่ไม่เปิดโอกาสให้ตรวจสอบนั้นง่ายที่จะนำไปสู่ความงมงาย จะอย่างไรก็ตาม “ความงมงาย” ดูจะไม่ได้มีอยู่เฉพาะในผู้นับถือศาสนาเท่านั้น แม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองก็สามารถเกิดความงมงายได้เช่นกัน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberWP01623 พ4พ 2541
Authorพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต), 2481-
Titleพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
Editionพิมพ์ครั้งที่ 5
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2541
Detail251 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject

ฟายน์แมน อัจฉริยะโลกฟิสิกส์

ในหนังสืออัตชีวประวัติที่น่าสนใจเล่มนี้ ฟายน์แมนเปิดเผยตัวตนหลากหลายรูปแบบ ทั้งนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ นักศึกษาผู้ใฝ่รู้ไม่สิ้นสุด ชายผู้มีอารมณ์ขัน และคนประหลาดที่มีนิสัยทะลึ่งตึงตัง ทว่าทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือตัวตนของศาสตราจารย์ฟายน์แมนผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการฟิสิกส์ ซึ่งมีมุมมองความคิดกว้างไกลและเป็นแรงบันดาลใจให้นักฟิสิกส์ทั่วโลก จากแนวคิดที่ว่าประสบการณ์และการเรียนรู้สำคัญกว่าการท่องจำในหน้ากระดาษ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQC16.F4 ฟ6ฟ 2551
Authorฟายน์แมน, ริชาร์ด พี
Titleฟายน์แมน อัจฉริยะโลกฟิสิกส์ = Surely you’re joking Mr. Feynman / ริชาร์ด พี. ฟายน์แมน ; ราล์ฟ เลห์ตัน, เรียบเรียง ; นรา สุภัคโรจน์, แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2551
Detail468 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Table of contentจากฟาร์ร็อคอะเวย์สู่เอ็มไอที — ชีวิตในพรินซตัน — ฟายน์แมน ระเบิดปรมาณู และกองทัพ — จากคอร์แนล สู่แคลเทค แซมด้วยบราซิล — โลกของนักฟิสิกส์คนหนึ่ง
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorFeynman, Richard P. (Richard Phillips), 1918-1988
Added AuthorLeighton, Ralph
Added Authorนรา สุภัคโรจน์
ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์

จริยศาสตร์ (Ethics)

เนื้อหา :  ในเล่มนำเสนอหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปัญหาว่าด้วยความดี ความชั่ว หรือเรื่องถูก ผิด ควร ไม่ควร และอุดมคติของชีวิตที่ดีไว้อย่างครอบคลุม ข้อแตกต่างจากหนังสือจริยศาสตร์เล่มอื่นๆ คือ หนังสือเล่มนี้ได้เน้นอย่างเป็นพิเศษในการวิเคราะห์ความหมาย ที่มาที่ไปเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมส่วนบุคคล กับคุณธรรมและจริยธรรมภาคสาธารณะอย่างละเอียดทุกแง่มุม โดยแสดงให้เห็น “หน้าที่ (Function) และความสัมพันธ์ในเชิงสนับสนุนกันและกันของคุณธรรมและจริยธรรมทั้งสองนั้น และได้ชี้ให้เห็นเหตุผลที่ถูกต้องว่า ทำไมสังคมจึงควรพัฒนา “คนดี” กับ “ระบบที่ดี” ควบคู่กันไป

       โดยเฉพาะใน 2 บทสุดท้าย ได้เสนอหลักคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับสังคมและปัจเจกบุคคล เสนอหลักคิดและแนวทางในการเผชิญปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรงทางสังคม และปัญหาการดำเนินชีวิตในยุคบริโภคนิยม ด้วยวิถีแห่งขันติธรรม วิถีแห่งสันติวิธีและวิถีแห่งอิสรภาพ โดยการประยุกต์หลักจริยศาสตร์แห่งเหตุผล จริยศาสตร์แห่งศรัทธา และจริยศาสตร์แห่งปัญญา อย่างบูรณาการกับแนวคิดของปราชญ์ร่วมสมัย

ปรัชญากับวิถีชีวิต

ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์
เล่มนี้จัดซื้อโดยห้องสมุด จะต้องใช้งานผ่าน VPN (นอก IP มหาวิทยาลัย)

เนื้อหาปรัชญาทั้งตะวันตกและตะวันออก เน้นวิธีการวิเคราะห์ทางปรัชญาอย่างสากล

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

ปรัชญากับวิถีชีวิต / ปรีชา ช้างขวัญยืน

Author:

ปรีชา ช้างขวัญยืน

Publisher:

กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549

ISBN:

9748310262

Summary:

มีเนื้อหาปรัชญาทั้งตะวันตกและตะวันออก เน้นวิธีการวิเคราะห์ทางปรัชญาอย่างสากล

URL:Ebook

http://www.km.thaicyberu.go.th/linkfile/books/book2.pdf

มนุษย์กับการใช้เหตุผล

เล่มนี้จัดซื้อโดยห้องสมุด จะต้องใช้งานผ่าน VPN (นอก IP มหาวิทยาลัย)

ในวงการปรัชญาเชื่อว่าความคิดต้องมาจากเหตุผล เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้บอกถึงหลักเกณฑ์การใช้เหตุผล ใช้เหตุผลได้อย่างถูกต้อง ความซับซ้อนของกระบวนการใช้เหตุผลของมนุษย์

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

มนุษย์กับการใช้เหตุผล / ปรีชา ช้างขวัญยืน, สมภาร พรมทา

Author:

ปรีชา ช้างขวัญยืน, สมภาร พรมทา

Publisher:

กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549

ISBN:

9748310272

Summary:

ในวงการปรัชญาเชื่อว่าความคิดต้องมาจากเหตุผล เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้บอกถึงหลักเกณฑ์การใช้เหตุผล ใช้เหตุผลได้อย่างถูกต้อง ความซับซ้อนของกระบวนการใช้เหตุผลของมนุษย์

URL:Ebook

http://www.km.thaicyberu.go.th/linkfile/Books/Book4.pdf  

สังคมไทยในสมัยต้นกรุง รัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2461

ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์
เล่มนี้จัดซื้อโดยห้องสมุด จะต้องใช้งานผ่าน VPN (นอก IP มหาวิทยาลัย)

เข้าใจถึงชาติไทยสมัยโบราณ เข้าใจถึงแบบแผนในอดีต เข้าใจประเทศสยามใหม่ว่าใหม่อย่างไร

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

สังคมไทยในสมัยต้นกรุง รัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2461 / อคิน รพีพัฒน์

Author:

อคิน รพีพัฒน์

Edition

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

Publisher:

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527

ISBN:

Summary:

เข้าใจถึงชาติไทยสมัยโบราณ เข้าใจถึงแบบแผนในอดีต เข้าใจประเทศสยามใหม่ว่าใหม่อย่างไร

URL:Ebook

http://www.openbase.in.th/files/tbpj105.pdf

ปรัชญากรีก

ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์
เล่มนี้จัดซื้อโดยห้องสมุด จะต้องใช้งานผ่าน VPN (นอก IP มหาวิทยาลัย)

กล่าวถึงประวัติปรัชญากรีกอย่างละเอียด พร้อมข้อวิจารณ์ เหตุผล ทำไมนักปรัชญาจึงคิดอย่างนั้น

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

ปรัชญากรีก = A Critical history of Greek philosophy / W.T. Stace ; แปลโดย: ปรีชา ช้างขวัญยืน

Author:

Stace, W. T.

Publisher:

กรุงเทพฯ : โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2514

ISBN:

Summary:

กล่าวถึงประวัติปรัชญากรีกอย่างละเอียด พร้อมข้อวิจารณ์ เหตุผล ทำไมนักปรัชญาจึงคิดอย่างนั้น

URL:Ebook

http://www.openbase.in.th/files/tbpj071.pdf

จริยศาสตร์ (Ethics)

ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์
เล่มนี้อ่านฟรี เพียงแค่คลิก
 • ความหมายของจริยศาสตร์
 • ลักษณะเนื้อหาและขอบเขตของจริยศาสตร์ 

 • ปัญหาพื้นฐานที่สำคัญของจริยศาสตร์เป็นอย่างไร? 

 • อะไรคือวิธีการในการศึกษาจริยศาสตร์? 

 • อะไรคือประโยชน์ของการศึกษาจริยศาสตร์? 

 • อะไรคือจุดหมายสูงสุดของจริยศาสตร์ ? 

 • จริยศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ

และให้ความหมายและสาขาของปรัชญา 

 1. สาขาของปรัชญา
 2. แนวคิดทางปรัชญา
 3. ประเภทของปรัชญา
 4. ปรัชญาประยุกต์

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

การคิดเชิงวิพากษ์  Critical Thinking

ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์
เล่มนี้อ่านฟรี เพียงแค่คลิก
 • Critical Thinking หรือ “การคิดเชิงวิพากษ์” คือ การคิดหาเหตุและผลต่างๆ ถี่ถ้วน โดยใช้ข้อมูลรอบด้านเพื่อประเมินความถูกต้องโดยปราศจากการใช้อารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัว
  ในศตวรรษที่ 21 นี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมใหม่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนความท้าทายใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อน กระบวนการคิดแบบนี้จึงเป็นทักษะที่สำคัญเพราะจะทำให้เราสามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นกลางและถูกต้องที่สุด   การพัฒนาทักษะดังกล่าว ทำได้โดยการช่างสังเกตุ รู้จักสืบค้นข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรับฟังมองจากมุมต่าง และเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อให้เราเข้าในสถานการณ์และเห็นภาพรวมในมุมที่กว้างขึ้น  การจดบันทึก จะทำให้เราเกิดกระบวนการคิดไตร่ตรองในสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและเกิดการฝึกการประมวลผลจากสิ่งเล็กน้อย เช่น อะไรคือสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้ เพราะเหตุใดจึงเกิดปัญหา หรือ ความสำเร็จ และหากย้อนเวลาได้เราจะทำอะไร และสุดท้ายการตั้งคำถามสมมติฐานเพื่อเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ในบริบทต่างๆ ในข้อจำกัด หรือเงื่อนไขต่างๆ เพื่อทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ที่มากขึ้น เช่น หากคุณเป็น CEO คุณจะทำอะไรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และเพราะอะไร   การคิดเชิงวิพากษ์นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจแล้วนั้นยังสามารถช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีขึ้นและรอบคอบมากขึ้น แต่การคิดเก่งอย่างเดียวคงยังไม่พอ เรายังต้องสามารถสื่อสารความคิดนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

The Big questions : a short introduction to philosophy / Robert C. Solomon, Kathleen M. Higgins

Author:

Solomon, Robert C.

Edition

8th ed.

Publisher:

Fort Worth, TX : Harcourt College Publishers, 2010

ISBN:

9780495595151

Summary:

text covers philosophy’s central topics through an exploration of timeless “”big questions”” such as the meaning of life, God, and morality, giving students of all backgrounds and interest levels an appealing, relevant context to approach the course material and explore their own ideas and opinions.

URL:Ebook

https://www.abdabrs.com/uploads/5/1/0/4/51042467/philosophy_the_big_questions.pdf

The Big questions : a short introduction to philosophy

ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์
เล่มนี้จัดซื้อโดยห้องสมุด จะต้องใช้งานผ่าน VPN (นอก IP มหาวิทยาลัย)
 • เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อสำคัญของปรัชญาผ่านการสำรวจ “”คำถามใหญ่” ที่ยังคงไม่มีวันตกยุค เช่น ความหมายของชีวิต พระเจ้า และศีลธรรม จะช่วยให้ผู้เรียนทุกระดับ เข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ และสามารถเข้าใจและเข้าถึงเนื้อหาด้วยตนเองได้ ความคิดและความคิดเห็น

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

The Big questions : a short introduction to philosophy / Robert C. Solomon, Kathleen M. Higgins

Author:

Solomon, Robert C.

Edition

8th ed.

Publisher:

Fort Worth, TX : Harcourt College Publishers, 2010

ISBN:

9780495595151

Summary:

text covers philosophy’s central topics through an exploration of timeless “”big questions”” such as the meaning of life, God, and morality, giving students of all backgrounds and interest levels an appealing, relevant context to approach the course material and explore their own ideas and opinions.

URL:Ebook

https://www.abdabrs.com/uploads/5/1/0/4/51042467/philosophy_the_big_questions.pdf

คลิปสรุป การเรียน GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ คลิกดูได้เลย

Visits: 425

Facebook Comments

facebook comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google’s reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.