hthorani

เรียนรู้ Smart Classroom ที่ https://elearning.wu.ac.th/

อาจารย์สามารถเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ในห้องเรียน Smart classroom ได้ที่ WU e-Learning แนะนำการใช้ห้องเรียน Smart Classroom สำหรับอาจารย์ใหม่ รายวิชานี้เป็นการแนะนำแนวคิดห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สภาพแวดล้อมดิจิทัลและการเรียนรู้ทางออนไลน์ คุณลักษณะและความสามารถของห้องเรียนอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีในห้องเรียนอัจฉริยะ การบันทึกการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อให้อาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษาที่เข้าใหม่ได้เข้าใจแนวคิดของห้องเรียนอัจฉริยะ รู้จักประเภทของห้องเรียนอัจฉริยะที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัย และสามารถเรียนรู้การใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะได้ด้วยตนเอง รวมทั้งอาจารย์ทุกคนสามารถทบทวนการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะในหัวข้อที่สนใจได้ตลอดเวลา บทเรียนออนไลน์ Smart Classroom จะมีด้วยกัน 3 บทเรียน บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและความสำคัญของ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ และสามารถบอกคุณลักษณะความสามารถของห้องเรียนอัจฉริยะแต่ละประเภทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บทที่ 2 การใช้งานระบบสนับสนุนการเรียนการสอนห้อง Smart Classroom มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการควบคุมและเชื่อมต่ออุปกรณ์ในห้องเรียนอัจฉริยะ และสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่จากภายนอกกับอุปกรณ์ในห้องเรียน รวมทั้งวิธีการใช้งานระบบบันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะ บทที่ 3 การใช้ Application สนับสนุนการเรียนการสอนห้อง Smart Classroom มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการใช้งานแอปพลิเคชันการสร้างวีดิทัศน์การสอนด้วยตัวเองได้ เกณฑ์การวัดและประเมินผล […]

เรียนรู้ Smart Classroom ที่ https://elearning.wu.ac.th/ Read More »

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สาธิตการใช้อุปกรณ์ในห้องเรียน Smart Classroom

  เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนสอน ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จ.นครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมมาโศกราช ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนำไปปรับปรุงขยายผลปฎิบัติการเสริมสร้างการเรียนแบบLive online รองรับกับสถานการณ์โควิด-19 ที่อาคารสถาปัตย์ ฯ  ซึ่งในการเยียมชมครั้งนี้บุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา คุณเมษา สินทบทองได้อธิบายถึงความเป็นมาและการใช้เครื่องมือในห้องเรียน Smart Classroom ระดับ Advance ซึ่งความทันสมัยของห้องเรียน Smart Classroom นี้เป็นแนวทางในการพัฒนาห้องเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป ขอขอบคุณ เรื่องและภาพ : ส่วนสื่อสารองค์กร

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สาธิตการใช้อุปกรณ์ในห้องเรียน Smart Classroom Read More »

EndNote X9 พร้อมให้บริการ และจัดอบรมการใช้งาน

แจ้งข่าวดี !!! สำหรับสมาชิก มวล. ค่ะ #โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 พร้อมให้บริการ และจัดอบรมการใช้งานให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา โปรดติดตามข่าวจากเพจ Walailak University Library สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 075673344 หรือ 075673340

EndNote X9 พร้อมให้บริการ และจัดอบรมการใช้งาน Read More »

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเช็คอินกับห้องสมุด CLM

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเช็คอินกับห้องสมุด CLM ด้วยการถ่ายภาพ Selfie รูปตนเองหรือรูปหมู่กับมุมสวยๆ ทั้งภายใน และภายนอกอาคารศูนย์บรรณสารฯ หลังจากนั้น ให้ Upload ภาพบน เพจ Selfie CLM กติกา – ตัดสินภาพจากจำนวนยอดไลค์ เพื่อลุ้นรับรางวัลของที่ระลึก และรับแต้มสะสมบัตร CLM Privilege -ส่งภาพร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม โทร 075673344

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเช็คอินกับห้องสมุด CLM Read More »