Uncategorized

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเยี่ยมชมศูนย์บรรณสาร ฯ และห้อง Studio Classroom

 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ซึ่งนำคณะโดย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ ฯ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งบุคลากรจำนวนทั้งหมด 27 ท่าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมครั้งนี้คือ ด้านบรหารจัดการห้องสมุด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสำนักงานสีเขียว โดยมี รศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ รองอธิการบดีและ ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้การต้อนรับ ในการนี้ รองอธิการบดีได้กล่าวต้อนรับและผู้อำนวยการศูนย์บรรณสาร ฯ ได้บรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศของศุนย์บรรณสาร ฯ” และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเทคโนโลยีสารสนเทศและการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวร่วมกัน ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายแล้วคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เยี่ยมชมห้องสมุดและเดินทางไปยัง Studio Classroom ห้อง 5209 อาคารเรียนรวม 5 ซึ่งผู้อำนวยการศูนย์บรรณสาร ฯ ได้อธิบายถึงหลักการให้บริการของห้องดังกล่าว รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในห้องเรียนซึ่งประกอบด้วยฉากเสมือนจริง เทคโนโลยี TriCaster ซึ่งสามารถทำฉากเสมือน รวมทั้งการถ่ายทำวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการจัดทำบทเรียน ThaiMOOC […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเยี่ยมชมศูนย์บรรณสาร ฯ และห้อง Studio Classroom Read More »

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สาธิตการใช้อุปกรณ์ในห้องเรียน Smart Classroom

  เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนสอน ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จ.นครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมมาโศกราช ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนำไปปรับปรุงขยายผลปฎิบัติการเสริมสร้างการเรียนแบบLive online รองรับกับสถานการณ์โควิด-19 ที่อาคารสถาปัตย์ ฯ  ซึ่งในการเยียมชมครั้งนี้บุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา คุณเมษา สินทบทองได้อธิบายถึงความเป็นมาและการใช้เครื่องมือในห้องเรียน Smart Classroom ระดับ Advance ซึ่งความทันสมัยของห้องเรียน Smart Classroom นี้เป็นแนวทางในการพัฒนาห้องเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป ขอขอบคุณ เรื่องและภาพ : ส่วนสื่อสารองค์กร

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สาธิตการใช้อุปกรณ์ในห้องเรียน Smart Classroom Read More »

EndNote X9 พร้อมให้บริการ และจัดอบรมการใช้งาน

แจ้งข่าวดี !!! สำหรับสมาชิก มวล. ค่ะ #โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 พร้อมให้บริการ และจัดอบรมการใช้งานให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา โปรดติดตามข่าวจากเพจ Walailak University Library สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 075673344 หรือ 075673340

EndNote X9 พร้อมให้บริการ และจัดอบรมการใช้งาน Read More »

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเช็คอินกับห้องสมุด CLM

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเช็คอินกับห้องสมุด CLM ด้วยการถ่ายภาพ Selfie รูปตนเองหรือรูปหมู่กับมุมสวยๆ ทั้งภายใน และภายนอกอาคารศูนย์บรรณสารฯ หลังจากนั้น ให้ Upload ภาพบน เพจ Selfie CLM กติกา – ตัดสินภาพจากจำนวนยอดไลค์ เพื่อลุ้นรับรางวัลของที่ระลึก และรับแต้มสะสมบัตร CLM Privilege -ส่งภาพร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม โทร 075673344

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเช็คอินกับห้องสมุด CLM Read More »

ขอเชิญผู้สนใจร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

ขอเชิญผู้สนใจร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile โดยมี ฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 19,200 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาวิชาอื่นๆ ระยะเวลาเปิดทดลอง: ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 30 กันยายน 2562 ทดลองใช้งานได้ที่ URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE

ขอเชิญผู้สนใจร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile Read More »