COVID19-History

ประวัติการค้นพบและแพร่ระบาด

"COVID-19" ซึ่งย่อมาจาก "coronavirus disease 2019" หรือ โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019

         การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019-nCoV) ที่ ก่อโรคปอดอักเสบ (pneumonia)  ในเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเป่ย (Hubei) ประเทศจีน เริ่มจากช่วงปลายปี ค.ศ. 2019 (พ.ศ 2562) จนถึงปัจจุบัน
         ในช่วงแรกคาดว่า เป็นการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน เมื่อมีข่าวการระบาดนี้ ทั่วโลกก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพราะมีประสบการณ์มาจากโรคทางเดินหายใจร้ายแรงที่เกิดจากไวรัสโคโรน่า ได้แก่ โรคซาร์ (severe acute respiratory syndrome, SARS) ที่ระบาดในช่วงปี ค.ศ. 2002-2003 ซึ่งมีสาเหตุจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ SARS-CoV ที่เป็นไวรัสโคโรน่าข้ามสปีชีส์จากค้างคาวผ่าน civet cat (ชะมด) มาติดเชื้อในคน
          สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ 2019-nCoV จากประเทศจีน นับจากที่มีการรายงานครั้งแรกเมื่อ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 นั้น พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่ไม่รู้สาเหตุในเมืองอู่ฮั่นเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ต่อมาได้มีการรายงานเป็นทางการเมื่อ 3 มกราคม พ.ศ. 2020 ว่าโรคปอดอักเสบที่ระบาดที่อู่ฮั่น มีสาเหตุจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019-nCoV) และพบการแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้
          ประเทศจีนได้ทำการสืบสวนหาแหล่งแพร่เชื้อของการระบาดในครั้งนี้ที่เมืองอู่ฮั่น จากผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกที่เป็นคนงานและลูกค้าของตลาดขายส่งอาหารทะเลฮั่วนาน (Huanan Seafood Wholesale Market)  โดยที่ตลาดสดนี้ นอกจากขายอาหารทะเลแล้ว ยังขายเนื้อสัตว์ และสัตว์ที่ใช้ทำอาหารที่ยังมีชีวิต เช่น เป็ด ไก่ ลา แกะ หมู อูฐ สุนัขจิ้งจอก งู แบดเจอร์ หนูอ้น เฮดจ์ฮอก แต่ระยะแรกตรวจไม่พบเชื้อ 2019-nCoV ในตัวอย่างตรวจจากสิ่งแวดล้อมและอาหารทะเลที่ได้จากตลาดขายส่งอาหารทะเลฮั่วนาน
          เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 องค์การอนามัยโลกได้ระบุชื่อของโรคที่เกิดจากไวรัสนี้ว่า COVID-19″ ซึ่งย่อมาจาก “coronavirus disease 2019หรือ โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019
เอกสารอ้างอิง : มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาจุลชีววิทยา. ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019nCoV). สืบค้นจาก       https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1410 

What is a coronavirus? Coronaviruses are a large family of viruses which may cause illness in animals or humans. In humans, several coronaviruses are known to cause respiratory infections ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). The most recently discovered coronavirus causes coronavirus disease COVID-19. Coronaviruses เป็นตระกูลใหญ่ของไวรัสซึ่งอาจทำให้เกิดความเจ็บป่วยในสัตว์หรือมนุษย์ ในมนุษย์พบว่ามีหลายสายพันธุ์ coronaviruses ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่รุนแรงมากขึ้นเช่นโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) coronavirus ที่ค้นพบล่าสุดทำให้เกิดโรค coronavirus COVID-19 What is COVID-19? COVID-19 is the infectious disease caused by the most recently discovered coronavirus. This new virus and disease were unknown before the outbreak began in Wuhan, China, in December 2019. COVID-19 เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจาก coronavirus ที่ค้นพบล่าสุด ไวรัสและโรคใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักมาก่อนที่การระบาดจะเริ่มขึ้นในหวู่ฮั่นประเทศจีนในเดือนธันวาคม 2019

คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนา ขององค์การอนามัยโลก

Coronavirus Q&A World Health Organization

COVID-19 - WHO Thailand Situation Reports (ฉบับภาษาไทย)

สถานการณ์ Covid-19 ทั่วโลก ขององค์การอนามัยโลก

แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมและตอบโต้โรคระบาด ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ฉบับภาษาไทย)

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวัน ขององค์การอนามัยโลก

Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

we have no limits

Why Choose Us

Lorem ipsum dolor sit amet, cotns ctetur all of the adipiscing elit, sed do eiusmod

We Will Help You Every Step Of The Way

Lorem ipsum dolor sit amet, conetur adiping elit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Views: 361

Facebook Comments

facebook comments