ชวนอ่าน

เพราะความรู้เกิดขึ้นง่ายจากการอ่าน

แคลคูลัส 1

หนังสือประกอบการเรียน MAT61-101 แคลคูลัส 1 CALCULUS 1

แนะนำหนังสือประกอบ
MAT61-101 แคลคูลัส 1 CALCULUS 1

คำอธิบายรายวิชา

การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าใจแนวคิดพื้นฐานทางแคลคูลัสที่จำเป็น และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในรายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทางแคลคูลัสซึ่งประกอบด้วย ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ และรูปแบบไม่กำหนด

calculus-1901674-1610786

คลิปแนะนำหนังสือรายวิชา MAT61-101 แคลคูลัส 1

รายชื่อหนังสือประกอบการเรียนที่มีในห้องสมุด

calculus-1901674-1610786

แคลคูลัส

แต่ละบทจะประกอบด้วย นิยาม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง และโจทย์แบบฝึกหัดท้ายบท พร้อมคำเฉลยท้ายเล่ม

calculus-1901674-1610786

แคลคูลัส 1 calculus 1

เนื้อหาในเล่ม ประกอบด้วย — ลิมิต — ความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปร — อนุพันธ์และค่าเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยาย — การอินทิเกรต – อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย — การประยุกต์ของอนุพันธ์ — เทคนิคการอินทิเกรต — การประยุกต์ของอินทิกรัล – อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

calculus-1901674-1610786

ตัวอย่างและแบบฝึกหัดแคลคูลัส

นอกจากเนื้อหาเกี่ยวแคลคูลัสแล้ว ยังมีตัวอย่างและแบบฝึกหัดแคลคูลัส พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดแสดงวิธีทำอย่างละเอียดอีกด้วย

 

calculus-1901674-1610786

แคลคูลัส. ฉบับเสริมประสบการณ์

สรุปเนื้อหา บทนิยาม และทฤษฎีบทต่างๆ อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับอ่านทบทวน และเตรียมสอบ

calculus-1901674-1610786

แบบฝึกหัดและเทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์แคลคูลัส

เล่มนี้ ใครอยากได้ A ก็ต้องอ่านน

อ่านเอง ฝึกโจทย์เอง

โจทย์และวิธีแก้ปัญหาโจทย์ แสดงรายละเอียดอธิบายการแก้ปัญหาโจทย์

calculus-1901674-1610786

หนังสือที่แนะนำอ่านได้ฟรี และยังมีอีกหลายเล่ม อ่านฟรี ยืมฟรี ได้ที่ห้องสมุดโดยใช้คำค้นว่า แคลคูลัส ได้เลย

แนะนำสื่อออนไลน์

คลิปสั้น ๆ จากยูทูป ดูประกอบวิชาแคลคูลัส 1 ลิมิต และอีกหลาย EP.

Visits: 281

Facebook Comments

facebook comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google’s reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.