หนังสือประกอบการเรียน GEN64-142 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน
หนังสือประกอบการเรียน GEN64-142 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-142 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย จึงถือว่าเรื่องนี้มีความสำคัญกับทุกคน เพราะจะส่งผลไปยังครอบครัว ประเทศ และโลกของเรา 

ศึกษากรอบแนวคิด หลักการกระบวนการและความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของโลกให้มีความยั่งยืน และเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ และศึกษาแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้คำนึงถึงการใช้พลังงาน การใช้น้ำ การจัดการของเสียและการคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาสาเหตุและผลกระทบของสภาวะโลกร้อน และบทบาทขององค์การระหว่างประเทศและการเมืองระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน

เพื่อให้เข้าใจเรื่องของ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน พี่ขอแนะนำหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน รายวิชา GEN64-142 ทั้ง 6 เล่มนี้ หลังจากอ่านแล้วช่วยให้เราเข้าใจเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน มากยิ่งขึ้น

50 เรื่องต้องรู้อยู่กับโลกร้อน

อุณหภูมิของโลกกำลังไต่ระดับสูงขึ้นไปอย่างไม่เหลียวหลัง ทุกปริมณฑลบนโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หวนกลับ จะอยู่อย่างเพิกเฉย อ่านหนังสือเล่มนี้ หรือลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง ทุกคนมีส่วนร่วมกำหนดชะตากรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น   หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจ

 • 10 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับโลกร้อน
 • 10 คำถาม “ภาวะโลกร้อน” : ต้องรู้คำตอบ
 • 10 อนาคตความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและผลกระทบ
 • 10 ทางเลือกแห่งความหวัง
 • 10 ตัวอย่างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQC981.8.G56 ห65 2551
Title50 เรื่องต้องรู้อยู่กับโลกร้อน / กองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี ; สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ, บรรณาธิการ
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : สารคดี, 2551
Detail251 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 19 ซม
Table of content10 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับโลกร้อน — 10 คำถาม “ภาวะโลกร้อน” ต้องรู้คำตอบ — 10 อนาคต ความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและผลกระทบ — 10 ทางเลือกแห่งความคาดหวัง — 10 ตัวอย่างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง
Subject
Subject
Subject
Subject
Added Authorสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
ISBN9789744842640

คู่มือใช้ชีวิตในยุคโลกร้อน

พบกับทักษะจำเป็น 77 ข้อ เพื่อยับยั้งหรือใช้ชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ที่คุณสามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบัน แต่ละข้อล้วนแล้วแต่แสนง่ายดายและนำไปปฏิบัติได้โดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเริ่มใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ตั้งแต่การควบคุมภูมิอากาศ  10 ข้อง่ายเพื่อช่วยต่อสู้ภาวะโลกร้อน  คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน  แหล่งข้อมูลทางด้านภาวะโลกร้อน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQC981.8.G56 ร5ค 2551
Authorรอธส์ไชลด์, เดวิด เดอ
Titleคู่มือใช้ชีวิตในยุคโลกร้อน = Live earth global warming survival handbook / เดวิด เดอ รอธส์ไชลด์ ; วรวิชญ์, แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์ How To, 2551
Detail159 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม
Noteทักษะจำเป็น 77 ข้อเพื่อยับยั้งหรือใช้ชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added Authorวรวิชญ์
Added AuthorRothschild, David de
ISBN9789744751409
Additional titleGlobal warming survival handbook : 77 essential skills to stop climate change–or live through it / David De Rothschild ; foreword by Rob Reiner ; afterword by Kevin Wall ; illustrations by William van Roden

1 องศาจุดเปลี่ยนประเทศไทย

หนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน สู่การรับรู้ของสังคมไทย พร้อมชี้ประเด็นให้ผู้อ่านได้ตระหนักว่า โลก และประเทศไทย “เปลี่ยนไป” ไม่เหมือนเดิมแล้วจริงๆ! หากคุณรักตัวเอง รักใครสักคน หรือรักกันและกัน ขอให้ร่วมมือกันรณรงค์ ใส่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน เพื่อที่โลกของเราจะคงอยู่ไปได้อีกนานเท่านาน  โดยแบ่งเนื้อหาดังนี้

 • องศา จุดเปลี่ยนประเทศไทย
 • ฤดูเปลี่ยน มหันตภัยน้ำท่วม
 • โลกร้อนกระทบนาข้าว
 • เชื้อโรคร่าเริง
 • กัดเซาะฝั่ง วิกฤติหนัก
 • ภัยภิบัติโลกใต้น้ำ
 • ทางรอดประเทศไทย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQC981.8.G56 ห36 2552
Title1 องศาจุดเปลี่ยนประเทศไทย / กองบรรณาธิการข่าวสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขนสพ กรุงเทพธุรกิจ ; [บรรณาธิการเล่ม อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา]
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ Bizbook, 2552
Detail231 หน้า : ภาพประกอบสี ; 19 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added Authorอัฐพงศ์ เพลินพฤกษา

หยุดโลกร้อน : ก่อนน้ำแข็งขั้วโลกละลายและน้ำท่วมโลก นี่คือหนังสือที่ชี้ทางออกแห่งยุคสมัย

“หยุดโลกร้อน” นำเสนอเรื่องราวของปัญหาภาวะโลกร้อน และปัญหาต่างๆ ที่โลกเรากำลังประสบ อันเกิดจากการกระทำของมนุษย์เรา ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยชี้ทางออกให้แก่มนุษย์บนโลกใบที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันใบนี้  โดยแบ่งเนื้อหาดังนี้

 • โลกจะยืนยงอยู่ได้ตลอดกาล หรือจะแตกสบายไปในอนาคตอันใกล้
 • อนาคตของโลกในอุ้งมือมนุษย์
 • การสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่กับความอยู่รอดของมนุษย์
 • ช่วยกันลดความร้อนที่เผาโลก
 • มหันตภัยในตู้เย็นและกระป๋องสเปรย์
 • สัญญาณเตือนภัยโลกร้อน
 • อารยธรรมมนุษย์ยุคเรือนกระจก
 • ชะตากรรมของมนุษย์เรา
 • การสำรวจรูโอโซน
 • รังสีอัลตราไวโอเลตมหาภัย เป็นต้น

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQC981.8.G56 จ7ห 2555
Authorเจตน์ เจริญโท
Titleหยุดโลกร้อน : ก่อนน้ำแข็งขั้วโลกละลายและน้ำท่วมโลก นี่คือหนังสือที่ชี้ทางออกแห่งยุคสมัย / เจตน์ เจริญโท, เรียบเรียง
Editionพิมพ์ครั้งที่ 3
Publishedกรุงเทพฯ : กอไผ่, 2555
Detail256 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
ISBN9789743157738

โลกร้อน เรื่องร้อนของโลก!

ผลพวงจากภาวะโลกร้อน และส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกโดยตรง โลกร้อนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ภัยเงียบนี้ค่อยๆ คืบคลานเข้ามาทำลายโลกของเราอยู่ทุกวินาที เพราะโลกร้อนเป็นเรื่องของทุกคนในโลกที่ต้องช่วยกันแก้ไข ก่อนที่โลกอันเปราะบางใบนี้จะแตกสลายลงไป  หนังสือเล่มนี้ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ   

 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิกฤตโลกร้อน
 • วิกฤตพืชเพื่อพลังงานหรืออาหาร?
 • โลกร้อนกับภัยคุกคามประชากรกบ
 • ปัญหาเรื่องเพศของกิ้งก่ามังกรกับภาวะโลกร้อน
 • พลาสติกกับภาวะโลกร้อน
 • โรงไฟ้ฟ้าพลังขยะ / โรงไฟฟ้าอวกาศ
 • วิกฤตโลกร้อน : ธุระของใคร?
 • วิกฤตโลกร้อน: นักการเมือง นักการปกครอง
 • วิกฤตโลกร้อน:สื่อสารมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • 6 อัศวินโลกร้อน
 • สำนึกและส่วนร่วมกู้วิกฤตโลกร้อน
 • เส้นเวลา (Timeline) ภาวะโลกร้อน
 • ชีวิตดาวเคราะห์โลก / กู้โลก
 • สงคราม (โลก) แย่งชิงน้ำ /”แหล่งน้ำ” ทางประวัติศาสตร์โบราณคดี

เคล็ดลับลดโลกร้อนง่าย ๆด้วยสองมือเรา

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

agData
CallnumberQC981.8.G56 ช6ล 2553
Authorชัยวัฒน์ คุประตกุล
Titleโลกร้อน เรื่องร้อนของโลก! / ชัยวัฒน์ คุประตกุล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2553
Detail174 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Table of contentปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิกฤตโลกร้อน — วิกฤตพืชเพื่อพลังงานหรืออาหาร?– โลกร้อนกับภัยคุกคามประชากรกบ –ปัญหาเรื่องเพศของกิ้งก่ามังกรกับภาวะโลกร้อน — พลาสติกกับภาวะโลกร้อน — โรงไฟ้ฟ้าพลังขยะ — โรงไฟฟ้าอวกาศ — วิกฤตโลกร้อน : ธุระของใคร?– วิกฤตโลกร้อน: นักการเมือง นักการปกครอง — วิกฤตโลกร้อน:สื่อสารมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ — 6 อัศวินโลกร้อน –สำนึกและส่วนร่วมกู้วิกฤตโลกร้อน — เส้นเวลา (Timeline) ภาวะโลกร้อน– ชีวิตดาวเคราะห์โลก — กู้โลก — สงคราม (โลก) แย่งชิงน้ำ –“แหล่งน้ำ” ทางประวัติศาสตร์โบราณคดี — เคล็ดลับลดโลกร้อนง่าย ๆ ด้วยสองมือเรา
Subject
Subject
Subject
ISBN9786160000593

โลกร้อน : สัญญาณแห่งหายนะ = Earth changes : the fact of global warming

‘สภาวะโลกร้อน’ เป็นปัญหาใหญ่สุดที่ทุกๆ ชีวิตบนโลกกำลังเผชิญ ไม่มีใครสามารถหลีกหนีมันได้อีกต่อไป หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านได้รับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก สิ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน  สาระสำคัญของ “พิธีสารโตเกียว” ที่ประเทศทั่วโลกลงนามร่วมกัน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  สัญญาณเตือภัยต่าง ๆ จากโลก และ คำพยากรณ์ในการเกิดสภาวะโลกร้อน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQC981.8.G56 ด6ล 2550
Authorดาณุภา ไชยพรธรรม
Titleโลกร้อน : สัญญาณแห่งหายนะ = Earth changes : the fact of global warming / ดาณุภา ไชยพรธรรม, เรียบเรียง
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : มายิก, 2550
Detail206 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม
Table of contentดาวเคราะห์สีฟ้า — โลกกำลังเปลี่ยนไป — สภาวะโลกร้อน — พิธีสารเกียวโต — สัญญาณเตือนจากโลก — สภาวะโลกกับคำพยากรณ์
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
ISBN9789748124698

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกในรอบทศวรรษที่ผ่านมา  ข้อเสนอแนะ มาตรการ แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาที่เหมาะสม ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อแหล่งมรดกโลก

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQC981.8.C5 ค56 2557
Titleความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก / สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557
Detail57 หน้า ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject

โลกร้อน วิกฤตสะเทือนโลก

“โลกร้อน วิกฤตสะเทือนโลก” เป็นนิทานภาพที่นำเสนอเนื้อหา เกี่ยวกับความรู้เรื่องสภาวะโลกร้อนคืออะไร จริงหรือไม่ที่ประชากรหมีขาวมีจำนวนลดลง น้ำท่วมทะเลทรายได้ด้วยเหรอ สภาวะโลกร้อนคืออะไร อุณหภูมิโลกเปลี่ยนแปลงไปเท่าไร และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ รู้จักโลกของวิทยาศาสตร์ดียิ่งขึ้น อ่านเข้าใจง่าย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQC981.8.G56 จ6ล 2557
AuthorJi, Yoon-Cho
Titleโลกร้อน วิกฤตสะเทือนโลก / Ji Yoon-Cho ; เขียนภาพ Ji Won-Baek ; แปลและเรียบเรียง เหมือนฝัน กัณยากรณ์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedนนทบุรี : Dream, 2557
Detail33 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม
Subject
Subject
Added AuthorJi, Won-Baek
Added Authorเหมือนฝัน กัณยากรณ์
ISBN9789744394026

ประเด็นท้าทายข้อเสนอเชิงนโยบายและการเจรจาของไทยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

ประเด็นท้าทายข้อเสนอเชิงนโยบายและการเจรจาของไทยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  นำเสนอผลการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ  ด้านผลกระทบและการปรับตัว  การลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินงานภายในประเทศไทย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQC981.8.C5 ป4 2553
Titleประเด็นท้าทายข้อเสนอเชิงนโยบายและการเจรจาของไทยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก / ชยันต์ ตันติวัสดาการ … [และคนอื่น ๆ]
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
Detailxx, 125 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 24 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Added Authorชยันต์ ตันติวัสดาการ
ISBN9786167070490

เกษตรอินทรีย์กับโลกร้อน

สรุปประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ทั้งการที่ภาคเกษตรเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อภาคการเกษตร รวมทั้งบทบาทของเกษตรอินทรีย์ในการบรรเทาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (และการเก็บกักก๊าซเรือนกระจก) รวมทั้งศักยภาพของระบบเกษตรอินทรีย์ที่ช่วยในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberS605.5 ว6ก 2555
Authorวิฑูรย์ ปัญญากุล
Titleเกษตรอินทรีย์กับโลกร้อน / วิฑูรย์ ปัญญากุล
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, 2555
Detail117 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
ISBN9786169109006

กลไกใหม่แก้ปัญหาโลกร้อนแบบสมัครใจ กับแบบรายสาขาการผลิต

“กลไกใหม่แก้ปัญหาโลกร้อน : แบบสมัครใจ กับ แบบรายสาขาการผลิต” เป็นข้อมูลบางส่วนของโครงการวิจัยการศึกษากลไกที่ยืดหยุ่นของพิธีสารเกียวโต หลัง พ.ศ. 2555 ที่มีนัยต่อการกำหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศไทย เพื่อสังเคราะห์ผลกระทบต่อแรงจูงใจในการลงทุนโครงการ Clean Development Mechanism สำหรับผู้ประกอบการไทย และผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย รวมถึงต่อการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberTD885.5.G73 น6ก 2552
Authorนิรมล สุธรรมกิจ
Titleกลไกใหม่แก้ปัญหาโลกร้อนแบบสมัครใจ กับแบบรายสาขาการผลิต / ผู้เขียน นิรมล สุธรรมกิจ, ภูรี สิรสุนทร, ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ ; บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และ สุธาวัลย์ เสถียรไทย, บรรณาธิการ
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
Detail174 หน้า. : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Added Authorบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
Added Authorภูรี สิรสุนทร
Added Authorศุพวุฒิ ถาวรยุติการต์
Added Authorสุธาวัลย์ เสถียรไทย
ISBN9789742357603

เพชฌฆาตอารยธรรม : ชะตากรรมมนุษยชาติ ภายใต้บงการภูมิอากาศ = The winds of change : climate, weather, and the destruction of civilizations

เพชฌฆาตอารยธรรม : ชะตากรรมมนุษยชาติ ภายใต้บงการภูมิอากาศ  นำเสนอบทบาทของภูมิอากาศที่เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายอารยธรรมมนุษย์มาแต่ครั้งโบราณ ไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมชาวมายันเรื่อยมาจนถึงการตั้งถิ่นฐานของชาวนอร์ทในทวีปอเมริกา การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นอีกเร็ว ๆ นี้ และสิ่งที่เรากระทำต่อโลก ไม่ว่าจะเป็นการถลุงใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือการปล่อยสารเคมีทำลายสมดุลของภูมิอากาศนั้น เปรียบเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาทำลายล้างให้เกิดเร็วขึ้น หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเหตุการณ์ หลักฐาน เอกสาร บันทึก และข้อมูลเก็บเล็กผสมน้อยจากธรรมชาติ เช่น แกนน้ำแข็งขั้วโลก วงปีต้นไม้ และตะกอนดินจากใต้มหาสมุทร มาประมวล วิเคราะห์ และตีความเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีดังกล่าว

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQC981.8.C5 ล6พ 2550
Authorลินเดน, ยูจีน
Titleเพชฌฆาตอารยธรรม : ชะตากรรมมนุษยชาติ ภายใต้บงการภูมิอากาศ = The winds of change : climate, weather, and the destruction of civilizations / ยูจีน ลินเดน ; คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์, แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2550
Detail335 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Table of contentแถลงการณ์เปิดคดี : ค้นหาเค้าลางเพชฌฆาต ; อดีตอันไกลโพ้น : ภูมิอากาศในฐานะผู้สร้าง ; ผู้ทำลายล้าง ; เหยื่อรายแรก ; อาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง : โรคระบาด การอพยพ ความขัดแย้ง และความอดอยาก ; เมื่อไม่มีน้ำตามสัญญา : ความล่มสลายของชาวมายา ; ยุคน้ำแข็งน้อย : ห้าร้อยปีแห่งความปั่นป่วน — ตรวจสอบหลักฐาน : ภูมิอากาศกลายเป็นจุดสนใจ ; ฟันเฟืองของภูมิอากาศโลก ; น้ำแข็ง : ปริศนาหลักฐานตัวแทน ; ตะกอน : ปริศนาหลักฐานตัวแทน — ซักค้านและถามตึง : ปริศนาแห่งเทลล์เลลัน ; โลกที่แห้งผาก ; ยุคน้ำแข็งน้อย ภัยพิบัตินี้มีกี่ระลอก — เอลนีโญ ฆาตกรข้างกาย : เอลนีโญ รู้ทันยุทธศาสตร์มัจจุราช ; จักรวรรดิปะทะเอลนีโญ ; โฉมหน้าหายนะที่จะมาเยือน — รูปพรรณฆาตกร : ความเข้าใจในหมู่สาธารณชน ; น้ำที่ไหลผ่านน้ำ — ปิดฉากคดี หรือเราคือเหยื่อรายต่อไป : อะไรรอเราอยู่ข้างหน้า — ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่กำลังทวีความเร็ว และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorLinden, Eugene
Added Authorคุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
ISBN9789740200208
 1. คู่มือการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 4 อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์และปูนขาว, อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ

นำเสนอภาพรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ข้อกำหนด มาตรฐาน แหล่งกำเนิด วิธีการคำนวณ การควบคุมคุณภาพ การประเมินค่าความไม่แน่นอน ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ค่ากลางที่ใช้ในการคำนวณพลังงานและแบบฝึกหัดสำหรับการฝึกคำณวน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberTD885.5.G73 ค74 2555
Titleคู่มือการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 4 อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์และปูนขาว, อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ / บรรณาธิการอำนวยการ, สมหญิง คุณานพรัตน์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555
Detail1 เล่ม (เลขหน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Noteแปลและเรียบเรียงจาก Revised 1996 IPCC Guidelines of NationalGreenhouse Gas Inventories, 2006 IPCC Guidelines forNational Greenhouse Gas Inventories และ Good PracticeGuidance and Uncertainty Management in National GreenhouseGas Inventories, Yr 2000
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added Authorสมหญิง คุณานพรัตน์
ISBN9789740721925

คู่มือการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสำหรับองค์กรภาคอุตสาหกรรมของไทยที่ต้องการช่วยสังคมในเรื่อง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการดำเนินตามโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 7 ขั้นตอน คือ 1) การออกแบบโครงการ 2) การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ 3) การขึ้นทะเบียนโครงการ 4) การติดตามการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5) การยืนยันการลดก๊าซเรือนกระจก 6) การรับรองการลดก๊าซเรือนกระจก 7) การออกใบรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

พร้อมวิธีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการดำเนินโครงการ CDM และตัวอย่างโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberTD885.5.G73 ค74 2551
Titleคู่มือการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด = Clean development mechanism : CDM / สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ; สุดสาคร พุทโธ, บรรณาธิการอำนวยการ ; บรรณาธิการ, อมรวรรณ เรศานนท์ และภูมิ ศิรประภาศิริ
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม, [2551?]
Detail207 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added Authorภูมิ ศิรประภาศิริ
Added Authorสุดสาคร พุทโธ
Added Authorอมรวรรณ เรศานนท์
ISBN9789747783773

สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชิวิตชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQC981.8.G56 ส6 2550
Authorญิบ พันจันทร์
Titleสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง / ญิบ พันจันทร์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2550
Detail174 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Noteวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน
Noteชื่อเรื่องที่ปก : วิถีชิวิตชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง
Subject
Subject
Subject
ISBN9789743102226

เผชิญภัยคุกคามโลก : ศตวรรษที่ 21 กับความมั่นคงที่ยั่งยืน

นำเสนอการประเมินภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของโลก ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้

 • ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน
 • การแย่งชิงทรัพยากรที่นับวันจะหายากมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันเชื้อเพลิง
 • การแบ่งแยกทางสังคม เศรษฐกิจ
 • การแพร่กระจายทางเทคโนโลยีทางการทหารที่มีมากขึ้น

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQC981.8.C5 อ83ผ 2550
Authorแอ็บบอต, คริส
Titleเผชิญภัยคุกคามโลก : ศตวรรษที่ 21 กับความมั่นคงที่ยั่งยืน = Global responses to global threats : sustainable security for the 21st century / คริส แอ็บบอต, พอล โรเจอร์ส และ จอห์น สโลโบดา ; สุนทรี เกียรติประจักษ์, แปล ; ชนิดา จรรยาเพศ, บรรณาธิการ
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550
Detail120 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม
Noteแปลจาก Global responses to global threats : sustainable security for the 21st century / Chris Abbott, Paul Rogers and John Sloboda
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorAbbott, Chris
Added AuthorRogers, Paul
Added AuthorSloboda, John
Added Authorชนิดา จรรยาเพศ
Added Authorสุนทรี เกียรติประจักษ์
ISBN9789747669961

วิชั่นพันธมิตร : วิสัยทัศน์เพื่อป้องกันการล่มสลายอันเนื่องมาจากหายนะโลกร้อน

นำเสนอการประเมินภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของโลก ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้

 • ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน
 • การแย่งชิงทรัพยากรที่นับวันจะหายากมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันเชื้อเพลิง
 • การแบ่งแยกทางสังคม เศรษฐกิจ
 • การแพร่กระจายทางเทคโนโลยีทางการทหารที่มีมากขึ้น

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQC981.8.C5 อ83ผ 2550
Authorแอ็บบอต, คริส
Titleเผชิญภัยคุกคามโลก : ศตวรรษที่ 21 กับความมั่นคงที่ยั่งยืน = Global responses to global threats : sustainable security for the 21st century / คริส แอ็บบอต, พอล โรเจอร์ส และ จอห์น สโลโบดา ; สุนทรี เกียรติประจักษ์, แปล ; ชนิดา จรรยาเพศ, บรรณาธิการ
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550
Detail120 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม
Noteแปลจาก Global responses to global threats : sustainable security for the 21st century / Chris Abbott, Paul Rogers and John Sloboda
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorAbbott, Chris
Added AuthorRogers, Paul
Added AuthorSloboda, John
Added Authorชนิดา จรรยาเพศ
Added Authorสุนทรี เกียรติประจักษ์
ISBN9789747669961

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นำเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาภูมิอากาศโลกและการดำเนินงานต่าง  ๆ ของประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQC981.8.C5 ค5 2553
Titleความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / ผู้จัดทำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553
Detail88 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Table of contentสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดพิมพ์และเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องอีก 3 ฉบับ ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ .– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิธีสารเกียวโต . — การดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย. — ภาคผนวกที่ 1 รายชื่อภาคีสมาชิกอนุสัญญา ฯ และรัฐสังเกตการณ์ . — ภาคที่ 3 ศัพท์ที่น่ารู้ในวงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
ISBN9789742867751

โลกร้อน : มนุษย์คือผู้เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

นำเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นและแนวทางปฎิบัติ การแก้ปัญหาเพื่อที่จะทำให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQC981.8.G56 ฟ8ล 2553
Authorแฟลนเนอรี, ทิม
Titleโลกร้อน : มนุษย์คือผู้เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก = We are the weather makers : the story of global warming / โดย Tim Flannery ; วิฑูรย์ ปัญญากุล, แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, 2553
Detail215 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม
Noteแปลจาก We are the weather makers : The story of global warming
Table of contentภูมิอากาศ — หนึ่งในหมื่น — วิทยาศาสตร์ของการพยากรณ์ — ผู้คนที่อยู่ในเรือนกระจก — ทางออก/ทางแก้ปัญหา
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorFlannery, Tim
Added Authorวิฑูรย์ ปัญญากุล
ISBN9789743005510

รับมือโลกร้อนก่อน 4 องศา : สิ่งที่ประเทศไทยทำได้

นำเสนอข้อมูลและความรู้จากงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั้งในแง่การศึกษาผลกระทบ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว และการบริหารจัดการ   และเครื่องมือในเชิงการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ “สังคมคาร์บอนต่ำ” (Low Carbon Society) เพื่อร่วมกับประชาคมโลกในการลดความรุนแรงของปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต และเพื่อการขับเคลื่อนสู่ “สังคมที่มั่นคงและทนทานต่อความเสี่ยงจากภูมิอากาศ” (Climate Resilience Society) โดยการปรับกระบวนทัศน์และรูปแบบการวางแผนหรือนโยบายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQC981.8.G56 ร6 2556
Titleรับมือโลกร้อนก่อน 4 องศา : สิ่งที่ประเทศไทยทำได้ / ชยันต์ ตันติวัสดาการ … [และคนอื่น ๆ]
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2556
Detail160 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.+ ซีดี-รอม 1 แผ่น (4 3/4 นิ้ว)
Noteซีดี-รอมประกอบหมายเลข CDM 146286
Table of contentบทที่ 1 สถานการณ์โลกและการเผชิญหน้ากับเป้าหมาย 2 องศา — บทที่ 2 ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการกำหนดนโยบาย — บทที่ 3 ข้อเสนอเรื่องการปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ — บทที่ 4 ข้อเสนอเรื่องการปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมที่มั่นคงและทนทานต่อความเสี่ยงจากภูมิอากาศ — บทที่ 5 ประเด็นร่วมสำหรับการดำเนินงานด้านการลดก๊าซและการปรับตัว — บทที่ 6 ประเด็นท้าทาย หรือประเด็ดร้อน
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added Authorชยันต์ ตันติวัสดาการ
ISBN6169046325
ISBN9786169046325

โลกร้อน ฉบับคนรุ่นใหม่

บอกเล่าข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการค้นหาสาเหตุ การพยากรณ์อากาศ สิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของภัยพิบัติต่าง ๆ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQC981.8.G56 ก541ล 2550
Authorกอร์, อัลเบิร์ต, ค.ศ. 1948-
Titleโลกร้อน ฉบับคนรุ่นใหม่ = Inconvenient truth (Young adult version) : the crisis of global warming / อัล กอร์ ; พลอยแสง เอกญาติ, แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2550
Detail196 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Noteมีดรรชนี
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorGore, Albert, 1948-
Added Authorพลอยแสง เอกญาติ
ISBN9789743239786

ทิศทางของประเทศไทยต่อการตั้งรับปรับตัวกับสภาวะโลกร้อน

ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา ความเสี่ยงและผลกระทบ ทางเลือกที่เป็นทางออก  เตรียมประเทศไทยตั้งรับภัยโรคร้อน บทสรุปทางออกการนำประเทศไทยหลีกไกลภาวะโลกร้อน และวิธีลดโลกร้อนที่ใครๆก็ช่วยได้

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQC981.8.G56 น6ท 2554
Authorนิลวรรณ เพชระบูรณิน
Titleทิศทางของประเทศไทยต่อการตั้งรับปรับตัวกับสภาวะโลกร้อน / โดย นิลวรรณ เพชระบูรณิน ; บรรณาธิการ ศิริพรญา สุขวณิช
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักสื่อสร้างสุข, 2554
Detail159 หน้า : ภาพประกอบ (สีบางภาพ) ; 21 ซม
Subject
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก(+)
Subject
ภาวะโลกร้อน — ไทย(+)
Subject
ภาวะโลกร้อน — ไทย — การป้องกัน(+)
Subject
อุณหภูมิโลก(+)
CallNumberQC981.8.G56 น6ท 2554

โลกร้อน

กล่าวถึง  สภาวะโลกร้อน สภาวะเรือนกระจก น้ำและเทอร์โมไดนามิกส์ของน้ำ ผลที่ตามมา และทางออกในอนาคต

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQC981.8.G56 พ6ล 2554
Authorพีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
Titleโลกร้อน = Global warming / พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
Publishedกรุงเทพฯ : ไทยศรีประกันภัย, 2554
Detail80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
ISBN9789744967053

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในเล่มนี้กล่าวถึงระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษ สารเป็นพิษ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQH541 ว6ก 2540
Authorกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Titleการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Editionพิมพ์ครั้งที่ 5
Publishedกรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2540
Detail130 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
ISBN9747570394

โลกร้อน : ภัยมหันต๋ของมนุษยชาติ

โลกร้อน มหันตภัยที่กำลังเกิดขึ้นกับเราลำดับเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นและสิ่งที่ควรและไม่ควรเปลี่ยนแปลง  เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลก ความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นกับโลก สาเหตุที่ทำให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้น และสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง สัญญาณเตือนที่กำลังเกิดขึ้น ภัยต่างๆที่เรากำลังเผชิญ  ความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน และ “พิธีสารเกียวโต”, “แผนภูมิอนาคต” หากมนุษย์มาสามารถแก้ปัญหาโลกร้อนได้สำเร็จ ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่มีการพบที่มาของอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นจนปัจจุบัน   

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQH541 ว6ก 2540
Authorกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Titleการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Editionพิมพ์ครั้งที่ 5
Publishedกรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2540
Detail130 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
ISBN9747570394

วิกฤตโลกร้อน เรื่องจริงหรือตื่นตูม?

ภาวะโลกร้อน เกิดจากสาเหตุอะไร เกิดจากธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ มีผลกระทบกับโลกอย่างไร กำลังสร้างปัญหาให้กับมนุษย์ทั้งโลกหรือไม่ แค่ไหน การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนหรือการกู้วิกฤตโลกร้อนจะทำอย่างไร และเป็นหน้าที่หรือเรื่องของใคร

เนื้อหา : ยานอวกาศโลก : สภาพการณ์น่าเป็นห่วง — ภาวะโลกร้อน : ธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ — สารพัดพิบัติภัยทุกมุมโลก — ทางเลือกต่อวิกฤตโลกร้อน — กู้วิกฤตโลกร้อน : ทำอย่างไร — กู้วิกฤตโลกร้อน : เรื่องของใคร — วิกฤตโลกร้อน : สายเกินแก้หรือยัง

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQC981.8.G56 ช6ว 2551
Authorชัยวัฒน์ คุประตกุล
Titleวิกฤตโลกร้อนเรื่องจริงหรือตื่นตูม? / ชัยวัฒน์ คุประตกุล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ, 2551
Detail128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม
Table of contentยานอวกาศโลก : สภาพการณ์น่าเป็นห่วง — ภาวะโลกร้อน : ธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ — สารพัดพิบัติภัยทุกมุมโลก — ทางเลือกต่อวิกฤตโลกร้อน — กู้วิกฤตโลกร้อน : ทำอย่างไร — กู้วิกฤตโลกร้อน : เรื่องของใคร — วิกฤตโลกร้อน : สายเกินแก้หรือยัง
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
ISBN9789743682186

มหันตภัยโลกร้อน Global Warming เรื่องจริงที่คุณต้องรู้

ในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงภาวะโลกร้อนหายนะในเวลาอันใกล้ ประเทศไทยกับภาวะโลกร้อน อนาคตวิปโยค โลกอยู่ได้เราอยู่รอดถ้าพอเพียง

บทนำ มหันตภัยล้างโลก — ภาวะโลกร้อน หายนะในเวลาอันใกล้ — เสียงครวญจากพิภพ สัญญาณเตือนภัยก่อนหายนะครั้งใหญ่มาเยือน — ประเทศไทยกับภาวะโลกร้อน — อนาคตวิปโยค คำพยากรณ์ที่ส่อเค้าความจริง — ประตูบานสุดท้ายในความสิ้นหวังยังมีทางออก — โลกอยู่ได้ เราอยู่รอด…ถ้าพอเพียง

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQC981.8.G56 ส7ม 2550
Authorสุพัตรา แซ่ลิ่ม
Titleมหันตภัยโลกร้อน : Global warming…เรื่องจริงที่คุณต้องรู้ / สุพัตรา แซ่ลิ่ม
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2550
Detail189 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนภูมิ ; 21 ซม
Table of contentบทนำ มหันตภัยล้างโลก — ภาวะโลกร้อน หายนะในเวลาอันใกล้ — เสียงครวญจากพิภพ สัญญาณเตือนภัยก่อนหายนะครั้งใหญ่มาเยือน — ประเทศไทยกับภาวะโลกร้อน — อนาคตวิปโยค คำพยากรณ์ที่ส่อเค้าความจริง — ประตูบานสุดท้ายในความสิ้นหวังยังมีทางออก — โลกอยู่ได้ เราอยู่รอด…ถ้าพอเพียง
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
ISBN9789747008302

Carbon capture and storage

Carbon Capture and Storage, Second Edition, provides a thorough, non-specialist introduction to technologies aimed at reducing greenhouse gas emissions from burning fossil fuels during power generation and other energy-intensive industrial processes, such as steelmaking. Extensively revised and updated, this second edition provides detailed coverage of key carbon dioxide capture methods along with an examination of the most promising techniques for carbon storage. The book opens with an introductory section that provides background regarding the need to reduce greenhouse gas emissions, an overview of carbon capture and storage (CCS) technologies, and a primer in the fundamentals of power generation

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberTD885.5.C3 R33 2010
AuthorRackley, Stephen A
TitleCarbon capture and storage / Stephen A. Rackley
PublishedBurlington, MA : Butterworth-Heinemann/Elsevier, c2010
Detailxiii, 392 p. : ill., maps ; 24 cm
Bibliography noteIncludes bibliographical references and index
Table of contentPower generation fundamentals — Carbon capture technologies — Carbon capture from power generation –Carbon capture from industrial processes — Absorptioncapture systems — Adsorption capture systems — Membraneseparation systems — Cryogenic and distillation systems — Mineral carbonation — Storage and monitoringtechnologies — Geological storage — Ocean storage –Storage in terrestrial ecosystems — Other sequestrationand use options — Carbon dioxide transportation — Carboncapture and storage information resources
Subject
Air quality management.(+)
Subject
Carbon dioxide mitigation.(+)
Subject
Carbon dioxide sinks.(+)
Subject
Carbon dioxide — Environmental aspects.(+)
Subject
Carbon sequestration.(+)
Subject
Greenhouse effect, Atmospheric.(+)
Subject
Greenhouse gases.(+)
ISBN1856176363
ISBN9781856176361

 A planetary and global ethics for climate change and sustainable energy / Edited by Imtiyaz Yusuf.

A planetary and global ethics for climate change and sustainable energy

The present ecological predicament requires balancing a market-responsive economy with the principle of moral capitalism and culture and religious resource. We need to revisit issue of how biodiversity and ecosystems have shaped human  consciousness and behavior and what contributions can religions, governmental departments, education institutions and the business sector can make in constructing a new understanding about existence terms of human-ecology relations for sustain the cosmos

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQC981.8.C5 P712 2016
TitleA planetary and global ethics for climate change and sustainable energy / edited by Imtiyaz Yusuf
PublishedBangkok : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2016
Detail241 pages : illustrations ; 21 cm
Table of contentPreface / Wathinee Boonchalaski — Introduction / Imtiyaz Yusuf — The environmental crisis and global violence : amatter of misplaced values / Richard Foltz — Energyproduction and use in a carbon consious world / MalcolmWilson — Humanitarian impact of climate change / MohammedGhanin Al-Ali Al-Maadheed — Mobilizing people of faith inthe people’s climate movement – calling for ethicalbusiness and government, dicisive action on climate anddecentralized clean energy / Ven. Santussika Bhikkhuni –Buddist reflections on human intervention in nature /Pinit Ratanakul — Devotion and danger: reflections onHundu ecology / R. Jeremy Saul — Understanding thechallenge of global warming in the light of the Qur’anicidea of earth as our only planetary home / Osma Bakar –Christianity and the ecological crisis / Arnold T. Monera– Catholic social teaching and environmentalresponsibility : the prospects in and for China’sdevelopment / Stephan A. Rothlin and Dennis P. McCann –Clinate change, moral degradation, and the Islamicsolution / Doddy S. Sukadri and Insan Kamil Al Batanji
Subject
Subject
Subject
Added AuthorYusuf, Imtiyaz
ISBN9786169047551

ภาวะโลกร้อน ภัยมหันต์ของมนุษย์

ในปัจจุบันโลกของเรามีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่าง ๆ นานา แต่สิ่งที่เรากาลังจะเผชิญต่อจากนี้คือ การเกิดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน นั้นคือการกระทำเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดจากการกระททาของมนุษย์ ที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น เราจึงเรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global Warming) กิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน คือ กิจกรรมที่ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยตรง เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง และ การเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยทางอ้อม คือการตัดไม้ทำลายป่า ปรากฎการณ์เรือนกระจก หมายถึง การที่ชั้น
บรรยากาศของโลก กระทำตัวเสมือนกระจกที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุลงมายังผิวพื้นโลกได้  แต่จะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวที่โลกคายออกไปไม่ให้หลุดออกนอกบรรยากาศ ทำให้โลกไม่เย็นจัดในเวลากลางคืน
บรรยากาศเปรียบเสมือนผ้าห่มผืนใหญ่ที่คลี่คลุมโลกไว้ ก๊าซที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุลงมาได้ แต่ไม่ยอมให้รังสีคลื่นยาวที่โลกคายออกไปหลุดออกนอกบรรยากาศก๊าซเรือนกระจกรมได้สำเร็จ

ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์

หนังสือด้าน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน นอกจากตัวเล่มแล้ว ยังมี e-book ที่น้อง ๆ เพียงแค่คลิกก็สามารถอ่านได้เลย มาอ่านกันค่ะ แต่ถ้าเป็น e-book ที่จัดซื้อ จะต้องอ่านโดยผ่าน VPN

มลพิษทางอากาศ : Air pollution 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นมลพิษทางอากาศ — บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์บรรยากาศ — บทที่ 3 ปรากฏการณ์ในบรรยากาศ — บทที่ 4 ปัจจัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ — บทที่ 5 สารมลพิษในบรรยากาศและอาคาร — บทที่ 6 การตรวจวัดและเก็บตัวอย่างมลสารในอากาศ — บทที่ 7 ดัชนีชี้วัดผลกระทบต่อสุขภาพของมลพิษทางอากาศในประเทศไทย — บทที่ 8 บทบัญญัติกฎหมายในปัจจุบันที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางอากาศของประเทศไทย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

มลพิษทางอากาศ : Air pollution / วินัย มีแสง

Author:

วินัย มีแสง

Publisher:

อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2558

ISBN:

Summary:

บทที่ 1.ความรู้เบื้องต้นมลพิษทางอากาศ — บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์บรรยากาศ — บทที่ 3 ปรากฏการณ์ในบรรยากาศ — บทที่ 4 ปัจจัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ — บทที่ 5 สารมลพิษในบรรยากาศและอาคาร — บทที่ 6 การตรวจวัดและเก็บตัวอย่างมลสารในอากาศ — บทที่ 7 ดัชนีชี้วัดผลกระทบต่อสุขภาพของมลพิษทางอากาศในประเทศไทย — บทที่ 8 บทบัญญัติกฎหมายในปัจจุบันที่เกี่ยวกบการควบคุมมลพิษทางอากาศของประเทศไทย

URL:Ebook

http://portal5.udru.ac.th/ebook/pdf/upload/171u5jI6VI4N36V98jNp.pdf

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

พัฒนาการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเตรียมความพร้อมด้านนโยบายและมาตรการทางกฎหมายเป็นการดำเนินการในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

พัฒนาการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Author:

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Publisher:

กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2563

ISBN:

Summary:

การเตรียมความพร้อมด้านนโยบายและมาตรการทางกฎหมายเป็นการดำเนินการในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

URL:Ebook

https://lawforasean.krisdika.go.th/File/files/Climate%20Change.pdf

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

80 วิธีลดโลกร้อน

80 แนวทางช่วยกันลดปัญหาที่ทำให้เกิดโลกร้อน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

80 วิธีลดโลกร้อน / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Author:

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Publisher:

กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2562

ISBN:

Summary:

แนวทางช่วยกันลดปัญหาที่ทำให้เกิดโลกร้อน

URL:Ebook

https://datacenter.deqp.go.th/media/images/4/D9/80_วิธีลดโลกร้อน.pdf

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : คู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา

องค์ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : คู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Author:

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Publisher:

กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2563

ISBN:

Summary:

องค์ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

URL:Ebook

https://eservice.deqp.go.th/storage/Media/C202006251368.pdf

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

ลดโลกร้อนคุณช่วยได้

องค์ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

ลดโลกร้อนคุณช่วยได้ / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Author:

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Publisher:

กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2563

ISBN:

Summary:

เข้าใจและเป็นแนวทางในการช่วยกันลดสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนได้เริ่มต้นที่…ตัวคุณเอง

URL:Ebook

https://actionforclimate.deqp.go.th/wp-content/uploads/2021/02/com.pdf

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ ใส่ใจโลกร้อนด้วยฉลากคาร์บอน

องค์ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ ใส่ใจโลกร้อนด้วยฉลากคาร์บอน / องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Author:

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Publisher:

กรุงเทพฯ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2559

ISBN:

9786168050033

Summary:

โลกร้อนคืออะไร 8 — จะรู้ได้อย่างไรว่าเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ — เราจะช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร — ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์  — เครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือฉลากลดโลกร้อน  — ฉลากคูลโหมด…เสื้อผ้าลดโลกร้อน  — ใช้สินค้าฉลากคาร์บอน…เราได้ประโยชน์อะไร

URL:Ebook

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/download/ts_411c543bad.pdf

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

คู่มือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับชุมชนเมือง

องค์ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

คู่มือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับชุมชนเมือง / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Author:

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Publisher:

กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2563

ISBN:

Summary:

แนวทางในการวิเคราะห์และวางแผน ปรับตัว เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

URL:Ebook

https://actionforclimate.deqp.go.th/wp-content/uploads/2021/03/คู่มือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ-com.pdf

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม = Journal of Environmental Management

เผยแพร่บทความในสหสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีขอบข่ายครอบคลุมตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไปร่วมกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารการจัดการ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่มีนัยทางทฤษฎีหรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง มลพิษอุตสาหกรรม รวมถึง สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  ในมุมมองภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ สู่ผู้สนใจโดยทั่วไปในทุกสาขาวิชา

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม = Journal of Environmental Management

Current

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/issue/view/16807

Publisher:

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ISSN:

อิเลคทรอนิกส์ ISSN 2465-4434 / ฉบับตีพิมพ์ ISSN 1906-5485

Summary:

เผยแพร่บทความในสหสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีขอบข่ายครอบคลุมตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไปร่วมกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารการจัดการ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่มีนัยทางทฤษฎีหรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง มลพิษอุตสาหกรรม รวมถึง สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  ในมุมมองภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ สู่ผู้สนใจโดยทั่วไปในทุกสาขาวิชา

URL:Ebook

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/index

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

คู่มือการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ตัวอย่างกิจกรรมในแต่ละตัวชี้วัด ทันสมัย เหมาะสม นำไปใช้ในการพัฒนาเมืองตามกรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนทั้ง 4 ด้านให้เมืองมีความน่าอยู่ มีการพัฒนาที่สมดุลควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในเมือง

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

คู่มือการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Author:

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Publisher:

กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2563

ISBN:

Summary:

ตัวอย่างกิจกรรมในแต่ละตัวชี้วัด ทันสมัย เหมาะสม นำไปใช้ในการพัฒนาเมืองตามกรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนทั้ง 4 ด้านให้เมืองมีความน่าอยู่ มีการพัฒนาที่สมดุลควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในเมือง

URL:Ebook

https://actionforclimate.deqp.go.th/wp-content/uploads/2021/02/คู่มือประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน-ฉบั.pdf

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

คู่มือการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตาม : ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 14064-1 สำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก ปิโตรเคมี ยานยนต์ กระดาษ และสิ่งทอ / สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตัวอย่างกิจกรรมในแต่ละตัวชี้วัด ทันสมัย เหมาะสม นำไปใช้ในการพัฒนาเมืองตามกรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนทั้ง 4 ด้านให้เมืองมีความน่าอยู่ มีการพัฒนาที่สมดุลควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในเมือง

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

คู่มือการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตาม : ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 14064-1 สำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก ปิโตรเคมี ยานยนต์ กระดาษ และสิ่งทอ / สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Author:

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์

Publisher:

กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ISBN:

Summary:

ส่วนที่ 1 : คู่มือการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับ

องค์กร — ส่วนที่ 2 : การจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรของอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง

URL:Ebook

http://reg3.diw.go.th/meas/pdf/manual/คู่มือการจัดการก๊าซเรือนกระจกของอค์กรตาม%20ISO14064-1.pdf

คู่จุลสารพลังงานทดแทน : กรณีศึกษาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของภาคพลังงานเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ทำความรู้จักกับนโยบายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์  — นิวซีแลนด์กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์  — ประเทศญี่ปุ่นกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Japan’s Energy Transition) — UK GHG target  — สาธารณรัฐฟินแลนด์  — เยอรมนีกับการปฏิวัติโครงสร้างพลังงานเพื่อก้าวสู่สังคมปลดปล่อย — คาร์บอนเป็นศูนย์ด้วยนโบายสุดโต่ง “Energiewende” — จีนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก —  จากปารีสสู่นิวเดลี :การแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศของอินเดีย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

จุลสารพลังงานทดแทน : กรณีศึกษาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของภาคพลังงานเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Author:

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Publisher:

กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2564

URL:Ebook

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/จุลสารพลังงานทดแทน%20Vol.1%20ปี%202564.pdf

วิถี ZERO

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยจัดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขึ้นภายใต้แนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ตามหลัก 3Rs และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

วิถี ZERO / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Author:

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Edition:

พิมพ์ครั้งที่ 1

Publisher:

กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2562

ISBN:

URL:Ebook

https://datacenter.deqp.go.th/media/images/F/AA/วิถี%20Zero.pdf

ปลูกใจพลเมืองเยาวชนรักษ์โลก : พลังเยาวชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน

หนังสือเล่มนี้ได้แสดงให้เห็นถึงหัวใจเพื่อส่วนรวม การเผชิญและการข้ามผ่านปัญหา ตลอดจนการเรียนรู้และการเติบโตของเยาวชนจากการทำ โครงการที่จะทำ ให้ท่านได้สัมผัสกับพลังของคนรุ่นใหม่ ที่เรียกได้ว่าเป็น ‘พลเมืองเยาวชน’ ด้านสิ่งแวดล้อม

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

ปลูกใจพลเมืองเยาวชนรักษ์โลก : พลังเยาวชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน / มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), มูลนิธิกองทุนไทย ; เขียนและเรียบเรียงโดย ลัดดา วิไลศรี … [และคนอื่น ๆ]

Author:

ลัดดา วิไลศรี

Edition:

พิมพ์ครั้งที่ 1

Publisher:

กรุงเทพฯ : มูลนิธิสยามกัมมาจล : มูลนิธิกองทุนไทย, 2558

ISSN:

9786169138181

URL:Ebook

https://www.scbfoundation.com/stocks/ca/file/14925858866rqx1capdf/ปลูกใจรักษ์โลกปี1.pdf

ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์

e-book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือหนังสือที่อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ หากเป็นฉบับฟรี สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้เลย แต่หากเป็นเล่มที่ห้องสมุดจัดซื้อ หากอยู่นอกพื้นที่ หรือ IP Adress ของมหาวิทยาลัย จะต้องติดต่อ VPN หรือ Forti Client ก่อน จึงจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาเต็ม ๆ ของหนังสือได้

รายชื่อหนังสือที่เกี่ยวข้อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

 
 

การเรียนรู้ผ่าน Thai MOOC

Hits: 5907

แบ่งปันกัน

Facebook Comments

facebook comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.