ภาพเขา เราแชร์

ท่ารำโนรา

(กลาง) ท่าราหูจับจันทร์ หรือท่าเขาควาย

(ซ้าย-ขวา)  ท่ากินนร หรือกินนรรำ (ท่าขี้หนอน)  ท่าฉากน้อย

Facebook Comments

facebook comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top