blog

การเขียน Blog ให้น่าสนใจและมีคนอยากอ่าน จะช่วยให้ส่งเสริมให้บล็อกเกอร์หรือ blogger สร้างสรรค์งานเขียนตนเองได้ การเรียนรู้เทคนิคหรือเคล็ดลับในการเขียนที่ใช้ในการเขียนบล็อคโพสต์นั้นสะดวกและช่วยพัฒนาทักษะในการเขียนได้ดีขึ้นการเขียนบล็อกคือการคิด การพิมพ์ การเผยแพร่ และการทำครั้งแล้วครั้งเล่า

ขอแนะนำ Tips 15 ข้อ สำหรับการเขียน Blog ให้น่าสนใจและน่าติดตาม

1. เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดผู้อ่านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา หรือสังเกตหัวข้อที่นิยมในขณะนั้น เป็นต้น 2. เมื่อเลือกหัวข้อและประเด็นสำคัญแล้ว  ให้ใช้ทักษะการเขียนที่เป็นเอกลักษณ์หรือสำนวนของคตัวเองเล่าเรื่องราวให้เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันทั้งโพสต์

3. การตั้งชื่อเรื่อง ให้ตั้งชื่อที่ดึงดูสายตาและความรู้สึกอยากอ่าน อาจจะคิดชื่อที่ติดหูหรือชื่อที่อ่านแล้วอยากจะอ่านเรื่องต่อทั้งบทความ

4. ก่อนจะเขียนลงใน Blog ให้ร่างเค้าโครงและเนื้อหาไว้ก่อน จะช่วยให้เรามีอิสระในการปรับปรุง เปลี่ยน เพิ่มเติมโครงสร้างและรูปแบบของเรื่อง เมื่อตัดสินใจได้แล้วก็จัดวางแนวคิดและโพสต์ลงตามที่วางไว้  วิธีการนี้จะนำผู้อ่านไปสู่กระบวนการคิดที่กำหนดไว้และให้คล้อยตามกับเนื้อหาที่เราวางไว้

Blog

 

ภาพจาก freepix

5. ในโพสต์นั้นจะต้องอธิบายความเชื่อมโยงของหัวข้อที่กำหนด  ตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งเนื้อหาทั้งโพสต์ซึ่งเจ้าของจะเขียนจากความเป็นตัวเอง ดังนั้นบล็อกเกอร์จะเชื่อมต่อแนวคิดหรือเนื้อหาให้กับผู้อ่านจากเนื้อหาของตัวเองได้

6. กำหนดเค้าโครงให้ชัดเจน โดยให้มีย่อหน้าสั้น ๆ พร้อมหัวข้อที่ชัดเจน  แต่ละหัวข้อย่อยจะแสดงเนื้อหาและแนวคิดที่สนับสนุนประเด็นหลักของตน และเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโพสต์ของเราได้จัดวางเนื้อหาที่ชัดเจนและผู้อ่านคิดตามที่เนื้อหานั้น

 

ภาพจาก freepix

outline ของการเขียน Blog ที่ดี

 • การแนะนำเนื้อหาของเรื่องนั้น (Introduction)
 • ส่วนที่ 1 (Section #1)
  • ประเด็นหลัก 1(Main point)
  • เนื้อหาสนับสนุน (Additional information)
 • ส่วนที่ 2 (Section #2)
  • ประเด็นหลัก 2 (Main point)
  • เนื้อหาสนับสนุน (Additional information)
 • บทสรุป (Conclusion)

7. เขียนจากใจ ให้เลือกเรื่องหรือเนื้อหาที่อยากจะเขียน จะช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงในสิ่งที่เรารู้สึกกับเนื้อหาที่เขียน และสามารถเชื่อมโยงและส่งต่อไปยังผู้อ่านได้

 

ภาพจาก freepix

8. เลือกเขียนเรื่องที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน ให้คำนึงว่าเรื่องที่เราเขียนส่งผลดีหรือทำให้คนอ่านได้รับผลดีอย่างไร ไม่เลือกเรื่องที่ส่งผลลบต่อผู้อ่าน หรือส่งผลทางลบต่อภาพรวมในเรื่องนั้น ๆ รวมถึงเป็นการสร้างแนวคิดดีดีให้กับผู้อ่านด้วย


9. เขียนจากความคิดและสำนวนในหัวของเราเอง ให้ลองพยายามเขียนแล้วอ่านหลาย ๆ รอบ และใช่สำนวนที่เป็นเราหรือไม่ หากอ่านแล้วไม่รื่นหัวหรือสะดุดคำที่ใช้หรือประโยคที่เรียบเรียงให้ลองปรับใหม่จนกว่าจะพอใจ

10. เสนอวิธีแก้ปัญหา สิ่งสำคัญคือต้องมีมุมมองที่ชัดเจนในโพสต์บล็อกของเรา และมีข้อสรุปที่ชัดเจนหรือมีวิธีแก้ไขปัญหาที่เราแนะนำได้ เป็นการช่วยให้ผู้อ่านพึ่งพาเราได้ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน หรืออาจจะมีการยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้น

11. เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาเรื่องที่เขียน ด้วยการใช้หลักของ SEO มาใช้ในการเขียน เพื่อให้ส่งผลต่อการค้นหาและปรากฎผลลัพธ์ในหน้าแรกของการค้นหา

12. มั่นใจว่าได้ผ่านการพิสูจน์อักษร (Proofread) โดยเนื้อหาจะต้องถูกต้องตามหลักภาษา มีการตรวจสอบคำให้ถูกต้อง การเรียบเรียงประโยคอ่านแล้วเข้าใจง่าย ต้องตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วน หากไม่แน่ใจว่าถูกหรือไม่ ให้ตรวจสอบกับแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ก่อนจะเผยแพร่ เพื่อเป็นการสร้างน่าเชื่อถือให้กับผลงานของตัวเอง

 

ภาพจาก freepix


13. ต้องมีการแทรกรูปภาพ คลิปหรือส่วนประกอบอื่นบ้าง เพื่อให้เนื้อหาน่าสนใจมากขึ้น

14. จะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหา หากเราไม่ใช่เจ้าของแนวคิดหรือข้อความนั้น ๆ เพื่อให้เป็นการให้เกียรติเจ้าของเนื้อหาหรือแนวคิดนั้น ๆ และเป็นการเพิ่ม backlink ให้กับโพสต์ของเราเองด้วย

15. โปรโมทเพื่อเผยแพร่จากช่องทางหรือรูปแบบจากหลายช่องทาง อาจจะจัดทำในรูปแบบ podcast หรือโพสต์ผ่านช่องทางสื่อโซเซียลมีเดีย

 

ภาพจาก freepix


การเขียนบล็อกอย่างมีหลักการ จะช่วยให้เรื่องที่เราเขียนมีคนเข้ามาอ่านเพิ่มกำลังใจ เพิ่มความสุขในการเล่าเนื้อหาให้เราได้มากขึ้น ดังนั้น อย่าลังเลที่จะเขียนลงในพื้นที่ของคุณหากคุณเห็นว่าสิ่งที่คุณถ่ายทอดมีประโยชน์และส่งผลดีรอบ ๆ ด้าน และตรงใจคนอีกหลายคน และทิ้งท้าย หากเขียนเรื่องไหนแล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่าลืมเข้ามาเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อให้เรื่องที่เราลงทุนเขียนออกมาไม่ตกยุค


ที่มา :

How to Write a Blog Post in 10 Steps.

How to Write and Publish Your First Blog Post in 10 Steps

Views: 1230

Comments

comments