รู้จัก coolmode

CoolMode หรือคูลโหมด เป็นฉลากที่มอบให้กับเสื้อผ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อและระบายความร้อนได้ดี ทำให้สวมใส่สบาย ไม่ร้อนอบอ้าว สามารถสวมใส่ในอาคารหรือห้องที่มีอุณภูมิเครื่องปรับอากาศ 25๐c ได้ โดยไม่รู้สึกอึดอัด เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บเป็นผ้าที่มีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อจากผิวหนังและระเหยออก จึงช่วยเพิ่มความสบายและความเย็นในขณะสวมใส่ […]

หิ้วปิ่นโตใส่อาหารกลางวันและกล่องอาหารปันเพื่อน

รายการบรรณสารสีเขียว ตอน  หิ้วปิ่นโตใส่อาหารและกล่องอาหารปันเพื่อน โดยคณะทำงาน หมวด 4 การจัดการของเสีย ได้รณรงค์ให้พนักงานหิ้วปิ่นโตแทนการใช้กระดาษ พลาสติกมารับประทานอาหารในสำนักงาน เพื่อช่วยลดโลกร้อน ลดขยะ และเพิ่มการใช้ถุงผ้าสำหรับใส่อาหารมาด้วย

ถังขยะรักษ์โลก

7 มีนาคม 2562 ประธานหมวด 4 การจัดการของเสีย ได้สาธิตการทำถังหมักรักษ์โลก หรือ Green Cone นับเป็นทางเลือกใหม่ของการกำจัดของเสียที่แหล่งกำเนิด มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับขยะอินทรีย์ที่เหลือจากครัวเรือนเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเชื้อโรคหรือไปปนเปื้อนกับขยะอื่น […]

CLM GO Green จะได้ G อะไร

เท่าที่ติดตามข่าวสารเพื่อน ๆ วงการห้องสมุดที่ีดำเนินการ Green Library และนำมาสู่ Green Office นั้น ต้องมีความพร้อมประมาณหนึ่ง โดยการขยับให้ดีกว่า Green […]