วาดรูปไม่เป็นก็สร้าง Story board ได้

      โปรแกรมช่วยในการวาดรูปเพื่อสร้าง Story board สามารถนำมาสร้างสร้างภาพประกอบสื่อการสอนซึ่งจะช่วยให้การสร้างสื่อการสอนสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาการวาดรูปเพื่อสร้าง Story boardได้จากคลิปวิดีโอนี้