การใช้ AI ช่วยในการสร้างเสียงบรรยายเมื่อไม่ต้องการใช้เสียงตัวเราเอง ก็ใช้เสียง AI ในการพากย์เสียงประกอบคำบรรยาย ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นและประหยัดเวลา สามารถสร้างเสียงพากย์โดยใช้เสียงพูดสังเคราะห์แทนได้ โปรแกรมแปลงข้อความเป็นเสียงพูดของ ช่วยให้คุณสร้างเสียงพากย์ได้โดยใช้เทคโนโลยี AI เลือกจากเสียงพูดแบบต่างๆ ที่ไม่ซ้ำกัน สามารถเลือกจากภาษาต่างๆ ได้หลายภาษา เพียงเขียนข้อความ เลือกเสียงพูด และกำหนดความเร็วของการบรรยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.