โครงการ Samart Skills Google Career Certificates

เป็นโครงการที่เปิดให้ผู้สมัคร สามารถเข้าเรียนวิชาหลักสูตรของ Google ผ่าน Coursera

Previous slide
Next slide

รายละเอียดโครงการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ บริษัท The S-Curve จำกัด (ซึ่งเป็น Google for Education Partner) และ บริษัท Google ประเทศไทย ให้สิทธิ์ผู้ใช้งานเข้าเรียนหลักสูตรของ Google ผ่านแพลตฟอร์ม Coursera โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ปัจจุบันมีกลุ่มวิชาให้เลือกเรียน 9 กลุ่มวิชา ได้แก่

1. IT Support Certificate เหมาะสำหรับ ผู้ดูแลระบบ, ผู้ที่สนใจงานด้าน IT Support
2. Data Analytics Certificate เหมาะสำหรับ ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ, ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3. Digital Marketing & E-commerce Certificate เหมาะสำหรับ ผู้ดูแลเรื่องการตลาด, ผู้ที่สนใจด้าน E-commerce
4. IT Automation with Python Professional Certificate เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Python
5. Project Management Certificate เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการ, ผู้ที่สนใจงานด้าน Project Management
6. UX Design Certificate เหมาะสําหรับ ผู้ที่ทําหน้าที่ออกแบบระบบสารสนเทศ,ผู้ที่สนใจงานด้าน UI, UX, Visual designer
7. Advanced Data Analytics Certificate เหมาะสําหรับ ผู้ที่ผ่านหลักสูตร Google Data Analytics Certificate
8. Business Intelligence Certificate เหมาะสําหรับ ผู้ที่ต้องการนําข้อมูลมาช่วยการตัดสินใจ, ผู้ที่ทํางานสายข้อมูลหรือสถิติ
9. Cyber Security Certificate ผู้ดูแลระบบ Network, ผู้ที่ทํางานด้าน Cyber Security

โดยทั้ง 9 วิชา ถูกออกแบบโดย Google และ สอนโดยทีมงานจาก Google โดยผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในโครงการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
**หมายเหตุ:  เรียนเป็นภาษาอังกฤษ และมี subtitle ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียน
Online แบบ On Demand บนแพลตฟอร์ม Coursera ผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนตาม วัน เวลาที่สะดวก ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ระยะเวลาการเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถเรียนในระบบ Coursera ได้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2567 (ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 1 ปี)
สิ่งที่จะได้เมื่อเรียนจบ
เมื่อเรียนจบและสอบผ่านจะได้ ใบประกาศรับรอง (Certificate) แบบ Digital ออกโดย Google
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นนักศึกษา หรือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. รับจำนวนจำกัด 500 คน เท่านั้น

วิธีการสมัคร

1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
2. ระบบจะส่งลิงก์เพื่อยืนยันตัวตนทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 5 วันทำการ
3. เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้ Account ที่ได้จากระบบเข้ารับการอบรมได้ทันที

**ขอสงวนสิทธิ์**
        การพิจารณาการเข้าร่วมโครงการสำหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เท่านั้น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่