เดือนธันวาคม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดหลักสูตรการอบรมเพียง 9 หลักสูตร เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะเหมือนเดิม และรูปแบบการอบรม ยังคงเป็นรูปแบบการอบรมผ่าน Application Zoom และการอบรมแบบ face-to-face เหมือนเช่นที่ผ่านมา

       หากอาจารย์ท่าน/กลุ่มใดสนใจจะขอให้จัดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาเฉพาะกลุ่ม หรือท่านใดสนใจจะอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านใดด้านหนึ่งตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ที่    

โทร 3340  email caporn@wu.ac.th

messenger facebox : aporn chaisuwan

Line ID: 0898672245

december

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรที่สนใจ มีทั้งการอบรมแบบ face to face และแบบ New Normal ผ่าน Application Zoom

หลักสูตรสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

smart classroom

หลักสูตรสนับสนุนการใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน