ติดต่อเรา
ค้นหาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะตนเอง อบรมฟรี
มีทุกเดือน จัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี
คณะทำงานส่งเสริมการใช้สารสนเทศเพื่่อการเรียนการสอน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Get in touch with us

อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ​ 80160

Contact Us

                   Phone : 075-673-340,673-361

                      Email : trainingclm@gmail.com

                  Scan Line Official Account