โปรแกรม

May 2022

Post Views: 0 พฤษภาคมเดือนที่อยู่ในช่วงปิดภาคการศึกาา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ยังจัดหลักสูตรการอบรมให้ผู้สนใจได้เพิ่มทักษะเพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานหลากหลายหลักสูตร จัดหลักสูตรมากถึง 26 หลักสูตร จัดอบรมทั้งแบบออนไซต์ ตามสถานที่ที่กำหนด และแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM Meeting เช่น ในเดือนนี้มีการจัดหลักสูตรให้สำหรับอาจารย์และนักวิจัยชาวต่างชาติ คือหลักสุตร Turnitin for Instructor (English)  และยังจัดหลักสูตรด้าน  การบันทึกการเรียนการสอนห้องเรียนด้วย AverMedia และ OBS ทั้งฟังก์ชั่นการบันทึก การนำเสนอด้วย PowerPoint และ live สดด้วย facebook เหมาะสำหรับอาจารย์ทุกท่านที่สอนแล้วต้องการบันทึกการเรียนการสอน เพิ่มทักษะในการนำเสนอ และการ live ผ่าน facebook ด้วย OBS และ Google Classroom  ด้านห้องสมุดมีหลักสูตร จะมีหลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดด้านต่าง ๆ หลากหลาย เลือกอบรมได้ตามรายละเอียดที่แจ้ง  สนใจลงทะเบียนอบรมได้เลยค่ะ

JULY 2021

หลักสูตรการอบรมเดือนกรกฎาคม 2564 จัดหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อช่วยให้อาจารย์ บุคลากร สามารถสอนและประชุมได้อย่างสะดวก รวมถึงสนับสนุนการทำคู่มือ/ผลงานวิชาการของบุคลากรด้วย รวมทั้งหมด 23 หลักสูตร ได้แก่ ชุดการเรียนการสอนออนไลน์ และเน้นหลักสูตรชุด Work Manual Series เพื่อสนับสนุนการทำผลงานวิชาการของบุคลากร และอื่น ๆ

november

์November 2020

Post Views: 0 เดือนพฤศจิกายน 2563 ปลายปีแบบนี้ มาอบรมกันค่ะ เราจัดให้ 13 หลักสูตร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน  สนใจลงทะเบียนอบรมได้ตามรายละเอียด

September 2020

Post Views: 0       ต้อนรับเดือนกันยายน ด้วยหลักสูตรการอบรม 15 หลักสูตร เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะเหมือนเดิม และรูปแบบการอบรม ยังคงเป็นรูปแบบการอบรมผ่าน Application Zoom และการอบรมแบบ face-to-face       และหากอาจารย์ท่านใดสนใจหรือประสงค์จะให้นักศึกษาอบรมหลักสูตรเพิ่มเติม นอกเหนือจากวัน เวลาที่กำหนดในตาราง  แจ้งและสอบถามเพิ่มเติมที่ไดที่ 3340, 3361 หรืออีเมล์ caporn@wu.ac.th  

August2020

Post Views: 0 เดือนสิงหาคม เดือนแห่งวันแม่แห่งชาติ เรายังคงจัดหลักสูตรเข้มข้นเหมือนเดิม จำนวน 13 หลักสูตร สำหรับเสริมสร้างทักษะการเรียนการสอน การวิจัย และการเพิ่มทักษะในชีวิตประจำวัน สนใจหลักสูตรไหน เลือกลงทะเบียนได้ที่นี่