เทคโนโลยี

May 2022

Post Views: 0 พฤษภาคมเดือนที่อยู่ในช่วงปิดภาคการศึกาา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ยังจัดหลักสูตรการอบรมให้ผู้สนใจได้เพิ่มทักษะเพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานหลากหลายหลักสูตร จัดหลักสูตรมากถึง 26 หลักสูตร จัดอบรมทั้งแบบออนไซต์ ตามสถานที่ที่กำหนด และแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM Meeting เช่น ในเดือนนี้มีการจัดหลักสูตรให้สำหรับอาจารย์และนักวิจัยชาวต่างชาติ คือหลักสุตร Turnitin for Instructor (English)  และยังจัดหลักสูตรด้าน  การบันทึกการเรียนการสอนห้องเรียนด้วย AverMedia และ OBS ทั้งฟังก์ชั่นการบันทึก การนำเสนอด้วย PowerPoint และ live สดด้วย facebook เหมาะสำหรับอาจารย์ทุกท่านที่สอนแล้วต้องการบันทึกการเรียนการสอน เพิ่มทักษะในการนำเสนอ และการ live ผ่าน facebook ด้วย OBS และ Google Classroom  ด้านห้องสมุดมีหลักสูตร จะมีหลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดด้านต่าง ๆ หลากหลาย เลือกอบรมได้ตามรายละเอียดที่แจ้ง  สนใจลงทะเบียนอบรมได้เลยค่ะ

September 2021

Post Views: 0       หลักสูตรการอบรมเดือนกันยายน  2564 จัดหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ และการสนับสนุนการวิจัยและการทำผลงานวิชาการ  เพื่อช่วยให้อาจารย์ บุคลากร  สามารถสอนและประชุมได้อย่างสะดวก  รวมทั้งหมด 17 หลักสูตร ได้แก่ ชุดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น การใช้งานเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนในห้อง SMART Classroom,  การใช้ Application ZOOM เพือการเรียนการสอนออนไลน์ และ บันทึกหน้าจอการสอนและการถ่ายทอดสดด้วยโปรแกรม OBS Studio เป็นต้น  และเกือบทุกหลักสูตรอบรมผ่าน Application ZOOM เพื่อปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของผู้อบรมและผู้เข้าอบรม       นอกจากนี้ในเดือนกันยายนนี้ ได้จัดหลักสูตรชุด Work Manual Series บางหลักสูตรเนื่องจากหน่วยงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จะต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เรียบร้อยและเตรียมตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน

JULY 2021

หลักสูตรการอบรมเดือนกรกฎาคม 2564 จัดหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อช่วยให้อาจารย์ บุคลากร สามารถสอนและประชุมได้อย่างสะดวก รวมถึงสนับสนุนการทำคู่มือ/ผลงานวิชาการของบุคลากรด้วย รวมทั้งหมด 23 หลักสูตร ได้แก่ ชุดการเรียนการสอนออนไลน์ และเน้นหลักสูตรชุด Work Manual Series เพื่อสนับสนุนการทำผลงานวิชาการของบุคลากร และอื่น ๆ

JUNE

Post Views: 125 พบกับหลักสูตรการอบรมเดือนมิถุนายน 13 หลักสูตร และเลือกอบรมได้ทั้งแบบเดิม และแบบ New Normal คืออบรมผ่าน Application Zoom เลือกลงทะเบียนได้เลย

March2020

Post Views: 42 ตารางอบรมเดือนมีนาคม 2563 พบกับหลักสูตรอบรม 15 หลักสูตรเดิม และเพิ่มอีก 1 หลักสูตร เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดและแยกขยะด้วยตัวเราเองอย่าง ๆ จากประสบการณ์ของหน่วยงานที่กำลังดำเนินกิจกรรมด้านสีเขียว กับการเป็นสำนักงานสีเขียว (green office)