May 2022

Post Views: 0 พฤษภาคมเดือนที่อยู่ในช่วงปิดภาคการศึกาา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ยังจัดหลักสูตรการอบรมให้ผู้สนใจได้เพิ่มทักษะเพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานหลากหลายหลักสูตร จัดหลักสูตรมากถึง 26 หลักสูตร จัดอบรมทั้งแบบออนไซต์ ตามสถานที่ที่กำหนด และแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM Meeting เช่น ในเดือนนี้มีการจัดหลักสูตรให้สำหรับอาจารย์และนักวิจัยชาวต่างชาติ คือหลักสุตร Turnitin for Instructor (English)  และยังจัดหลักสูตรด้าน  การบันทึกการเรียนการสอนห้องเรียนด้วย AverMedia และ OBS ทั้งฟังก์ชั่นการบันทึก การนำเสนอด้วย PowerPoint และ live สดด้วย facebook เหมาะสำหรับอาจารย์ทุกท่านที่สอนแล้วต้องการบันทึกการเรียนการสอน เพิ่มทักษะในการนำเสนอ และการ live ผ่าน facebook ด้วย OBS และ Google Classroom  ด้านห้องสมุดมีหลักสูตร จะมีหลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดด้านต่าง ๆ หลากหลาย เลือกอบรมได้ตามรายละเอียดที่แจ้ง  สนใจลงทะเบียนอบรมได้เลยค่ะ

September 2021

Post Views: 0       หลักสูตรการอบรมเดือนกันยายน  2564 จัดหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ และการสนับสนุนการวิจัยและการทำผลงานวิชาการ  เพื่อช่วยให้อาจารย์ บุคลากร  สามารถสอนและประชุมได้อย่างสะดวก  รวมทั้งหมด 17 หลักสูตร ได้แก่ ชุดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น การใช้งานเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนในห้อง SMART Classroom,  การใช้ Application ZOOM เพือการเรียนการสอนออนไลน์ และ บันทึกหน้าจอการสอนและการถ่ายทอดสดด้วยโปรแกรม OBS Studio เป็นต้น  และเกือบทุกหลักสูตรอบรมผ่าน Application ZOOM เพื่อปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของผู้อบรมและผู้เข้าอบรม       นอกจากนี้ในเดือนกันยายนนี้ ได้จัดหลักสูตรชุด Work Manual Series บางหลักสูตรเนื่องจากหน่วยงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จะต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เรียบร้อยและเตรียมตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน

JULY 2021

หลักสูตรการอบรมเดือนกรกฎาคม 2564 จัดหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อช่วยให้อาจารย์ บุคลากร สามารถสอนและประชุมได้อย่างสะดวก รวมถึงสนับสนุนการทำคู่มือ/ผลงานวิชาการของบุคลากรด้วย รวมทั้งหมด 23 หลักสูตร ได้แก่ ชุดการเรียนการสอนออนไลน์ และเน้นหลักสูตรชุด Work Manual Series เพื่อสนับสนุนการทำผลงานวิชาการของบุคลากร และอื่น ๆ

January 2021

Post Views: 0 Hello 2021 January 2021 เดือนแรกแห่งปี 2564 มีหลักสูตรที่จัด 14 หลักสูตร ทั้งยังคงหลักสูตรเดิมและเพิ่มเติมมาใหม่ รูปแบบการจัดจัดตามตารางรายเดือนและเพิ่มทางเลือกให้สำหรับผู้ที่ต้องการอบรมต่อเนื่อง หรือต้องการมากกว่า 1 รายการในการอบรม 1 ครั้ง และเลือกได้ตามความสนใจ ตามวัน เวลาที่สะดวก แต่ต้องแจ้งหรือตกลงล่วงหน้ากับผู้อบรมเป็นรายครั้ง เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น หลักสูตรที่จัดใช้รูปแบบการอบรมแบบ face-to-face และผ่าน Zoom และเน้นความปลอดภัยในการอบรมจาก Covod-19 ที่กำลังเกิดขึ้น 14 หลักสูตรทั้งหลักสูตรเดี่ยว ๆ และหยิบยกหลักสูตรที่อบรมเป็นชุดมาเป็นเดี่ยว ๆ บ้าง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจ 1. มี IG เป็นของตัวเอง อยากให้ภาพสวย มาอบรมเลยค่ะ ทำได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง หลักสูตรใหม่เอี่ยม “เทคนิคการแต่งภาพ IG Story ให้น่าสนใจและน่าติดตาม” 2. หรือจะอบรมหลักสูตร “เรียนรู้เทคนิคการตกแต่งภาพ … Read more

October 2020

october 2020

Post Views: 0 เดือนตุลาคม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดหลักสูตรการอบรม จำนวน 12 หลักสูตร เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะเหมือนเดิม และรูปแบบการอบรม ยังคงเป็นรูปแบบการอบรมผ่าน Application Zoom และการอบรมแบบ face-to-face  เหมือนที่ผ่านมา           และหากอาจารย์ท่านใดสนใจจะขอให้จัดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาเฉพาะกลุ่ม หรือท่านใดสนใจจะอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านใดด้านหนึ่งตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ที่ โทร : 3340 email : [email protected] messenger facebox : aporn chaisuwan Line ID: 0898672245